Byggahus.se

Bjälklag - Dimensionering

 1. M
  Medlem Nivå 1
  Hej!

  Jag vill lyfta upp vindsbjälklaget för att åstadkomma högre takhöjd i ett rum i samband med renovering.

  Är det någon som kan hjälpa mig med en beräkning av hur bjälklaget ska konstrueras? Går det här att svara på eller behövs mer information?

  Skissen visar hur nuvarande bjälklag är konstruerat. Jag skickar också med några foton på hur det ser ut.

  Inloggade ser högupplösta bilder Logga in
  2020-03-16 14.10.36.jpg
  Inloggade ser högupplösta bilder Logga in
  2020-03-16 09.49.13.jpg
  Inloggade ser högupplösta bilder Logga in
  2020-03-16 09.50.23.jpg
  Inloggade ser högupplösta bilder Logga in
  tak.png


  Huset ligger i snölastzon 2,0. Det är plåttak.

  Jag anlitade en konstruktör. Innan han blev sjukskriven har han skrivit så här:
  Sk=2,0 kN/m2
  Wk=0,56 kN/m2 (Terrängtyp III + Vk=24 m/s)
  qk=2,5 kN/m2 (Kategori A + innerväggar)
  Normer: EKS11 med tillhörande eurocode

  Taket består av takbjälkar ”stockar” 100x100s1200 som vilar på nockbalk 150x180. Material är timmer. Nockbalk landar på ny balk korsande hanbjälkar. Takbjälkar har på sidor upplag på dels balk och husets fasad.

  Hjälp?
   
 2. J
  Medlem · Nivå 24
  Jag misstänker att det inte går att flytta golvbjälkarna utan att äventyra timmerstommens stabilitet. Hur mycket vill du höja taket? Konstruktörens siffror betyder bara att han räknat fram karaktäristiska värden på snö, vind och sk nyttig last.
   
 3. Silver78
  Självbyggare · Nivå 8
  Kan du tänka dig en lösning där du låter gavlarna vara intakta två bjälkar in?
   
 4. M
  Medlem Nivå 1
  Jag är osäker på hur du menar. Jag kan tänka mig de flesta lösningarna, bara det blir godkänt av kommunen och vi får högre takhöjd.
   
 5. M
  Medlem Nivå 1
  Jag skulle behöva höja det 20 cm ungefär.

  Det finns en stock längst ut närmast väggen. Om jag lägger bjälklaget ovanpå den, så inbillar jag mig att timmerstommen förblir stabil.
   
 6. M
  Medlem Nivå 1
  Inloggade ser högupplösta bilder Logga in
  2020-03-16 13.01.57.jpg
   
 7. Silver78
  Självbyggare · Nivå 8
  I ett hus så är det hörnen och gavlarna som ofta är känsligast i en konstruktion. Det finns en viss glid påverkan mitt på också. Har du en bild där man ser lite mer av allt på vinden?
   
 8. J
  Medlem · Nivå 24
  Kan du visa en bild på hur golvbjälkarna är infästa i ytterväggarna?
   
 9. P
  Medlem · Nivå 4
  Bjälkarna lär vara ihopfogade med väggen med någon typ av timmerknut.

  Jag ser inga direkta problem med att höja vindsbjälklaget. Utmaningen ligger i att binda ihop nytt bjälklag med ytterväggar på ett sådant sätt att timmerväggens stabilitet inte påverkas när det befintliga bjälklaget plockas bort.

  Är vindsbjälklaget upphängslat i limträbalken man ser på bilden? Den balken kan med fördel vara kvar, nya bjälklaget läggs istället ovanpå denna. Hur hög är limträbalken?
   
 10. P
  Medlem · Nivå 4
  Att bjälklaget ska dimensioneras för en nyttlig last på 2,5 kN/m2 tror jag inte är nödvändigt. Vinden ska väl inte inredas som jag tolkar det? Karakteristisk nyttig last på vindbjälklag är 0,5-1,0 kN/m2 beroende på fri höjd.