Byggahus.se

Betala slutbesiktningen innan allt är besiktigat?

 1. A
  Medlem · 82 inlägg

  Anders1010

  Medlem
  Vi bygger med kontrakt abs 05, och efter 2 slutbesiktningar är inte huset helt godkänt. Det som inte ännu är besiktigat är hela utsidan av huset samt carport med förråd. Insidan av huset är godkänt med små anmärkningar, utsidan är putsat men inte infärgat och alla stuprör fattas. Därför valde vi att dela upp besiktningen i två delar- en utvändigt och en invändigt så att vi kunde flytta in innan jul 6 veckor försenade...
  Nu till vårt problem förra veckan dök en faktura upp på slutbesikningen. Ska man verkligen betala räkningen innan hela besiktningen är slutförd? Vi bygger med totalentreprenad, och vår byggfirma ( roxistenhus ) hävdar att vi ska betala detta nu och hänvisar till abs 05.
  Kan det verkligen stämma att man får ta betalt innan tjänsten är helt klar?
  Vi har löst garantiärenden så att Roxi fortfarande är ansvarig för utsidan och att vi har tagit över insidan. När utsidan är färdigputsad kommer det alltså att bli ytterliggare en besiktning som bara gäller utsidan och carporten.
   
 2. H
  Moderator · Stockholm · 43 014 inlägg

  hempularen

  Moderator

  Re: Betala slutbesiktningen innan allt är besiktig

  Det kan vara riktigt, den första besiktningen brukar beställaren få betala, om det inte räcker med en besiktning så skall normalt sett entrepenören stå för ombesiktningar. Varje besiktning kostar pengar.

  Däremot så skall ni kanske kontrollera så att räkningen verkligen bara gäller den första besiktningen och inte alltihop. Nu antar jag att det är kostnad för själva besiktningen vi pratar om. och att ni inte har slutbetalt själva bygget.
   
 3. A
  Medlem · 82 inlägg

  Anders1010

  Medlem

  Re: Betala slutbesiktningen innan allt är besiktig

  Den första besiktningen gick till på följande sätt: besiktningsmannen kom och frågade oss om detta var ett skämt!!! Han vägrade alltså att besiktiga huset för att han bedömde det inte var klart på långa vägar...
  Andra besikningen, tre veckor senare, valde alltså samma besiktningsman att bara besiktiga insidan. Han bedömde att det var alldeles för mycket som kunde hända med utsidan innan allt var färdigställt. När utsidan blir klar vet vi inte och vi har inte fått något nytt besiktningsdatum.
  Första besiktningen har alltså Roxistenhus tagit på sig, räkningen som kom nu gäller den andra besiktningen som bara gjordes till hälften. Och räkningen har samma belopp som för en normal besiktning (4900 exkl moms).
  Kan det vara till vår nackdel att betala denna hela besikning innan hela jobbet är utfört?
  Naturligtvis håller vi inne med pengar för delarna som inte är klara.
   
 4. C
  Medlem · 611 inlägg

  carlssoni

  Medlem

  Re: Betala slutbesiktningen innan allt är besiktig

  Enligt ABS 05 (punkt 28) skall beställaren, om inte annat framgår av kontraktet, svara för kostnaden för slutbesiktning och kompletterande slutbesiktning.
  Kompletterande slutbesiktning kan ske, efter parternas överenskommelse, avseende  bl.a arbeten som av årstidsskäl, ex. utvändiga arbeten och målning vintertid, inte kan färdigställas till den första slutbesiktningen och tillträdet.

  Om, som det verkar vara i detta fall (du skriver att två besiktningar redan hållits), anledningen till den kompletterande besiktningen är att entreprenören inte varit färdig i tid skall naturligtvis inte du svara för kostnaden för denna.
  Du skall alltså, om inte annat framgår av kontraktet, inte betala mera än en besiktning. Det är rimligt att du betalar den du nu fått räkning på för att tvist inte skall uppstå redan nu när entreprenaden inte är helt klar och kostnaden du uppger anser jag är rimlig.

  Självklart skall du vara mycket noga med att innehålla betalning som motsvarar vad det skulle kosta dig att slutföra det arbete som inte är klart. Betalning skall inte ske förrän detta arbete godkänts vid den kompletterande besiktningen.
  Kvarstår även då vissa anmärkningar att åtgärda skall du naturligtvis fortfarande innehålla betalning motsvarande dessa åtgärder tills allt är klart.
   
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.