Byggahus.se

Besvärlig bygglovsprocess för fasadändring

 1. G
  Medlem Nivå 1
  Hej!

  Vi har köpt ett hus i Göteborg kommun. Huset är av typen radhus och står på tomträtt. Man uppförde under 40- och 50-talet flertalet radhuslängor I området som sett identiska ut, och under årtionden tagit en personlig prägel.

  Vi vill genomföra en fasadändring med krav på bygglov. Vi önskar byta en altandörr mot ett högt fönster, sätta igen ett vanligt fönster och byta ett fönster mot altandörr. Detta ser vi kommer dels skapa mindre insyn i huset, samt en naturligare utgång till trädgården.

  2019-10-03 skickas alla handlingar in, ca 3veckor senare fick vi ett yttrande vari stadsbyggnadskontoret rekommenderar oss att dra tillbaka vår ansökan, då de planerar ge oss ett nekande. De hävdar att "Ansökan uppfyller inte kraven på varsamhet, 8 kap 17 § PBL", vidare grundar sig nekandet i att vi rubbar symmertrin i huset genom vår önskade ändring. Vi meddelar SBK att vi vill fortsätta driva vår ansökan.

  Vi kompletterar också ansökan med att hänvisa till ett specifikt radhus där betydligt större ändring har beviljats, samt fasadbilder på andra radhus i området där förändringar har genomförts som stör symmertrin.

  Efter ytterligare 3 veckor så kommer istället en begäran om komplettering från SBK. Där vi blir ombedda att uppdatera original fasadritning. I original handlingarna finns fasadskiss över hela radhuslängan, dvs 5 hushåll. Nu önskar SBK att vi ska justera orginalritningarna för vår huslänga enligt dagens utseende. Detta känns olustigt, att rita av våra grannars fasader.

  Har ni förslag på hur vi kan komma vidare?
  Tillhör det vanligheten att behöva inkomma med denna typ av komplettering?
  Om någon har konkreta tips så är vi väldigt tacksamma!
   
 2. R
  Medlem · Nivå 17
  Skall ni ha någon chans att komma vidare är det bara att börja rita. Hur skall nämnden annars kunna ta ställning till helheten?

  Viktigt att ni kollar så de med prejudicerande fasader/ombyggnader har fått bygglov enligt gällande PBL. Det är mycket lättare att driva processen om det finns prejudikat. Tänk dock på att det kanske inte är säkert att grannen sökte bygglov när de byggde om...
   
 3. Hemmakatten
  Moderator · Nivå 18
  Samtidigt håller jag med om att det känns olustigt att skicka in nya ritningar på andras hus. Dessa ritningar kommer ju att sparas och kan medföra men och juridiska konsekvenser för de andra husägarna.

  Kan kommunen verkligen kräva detta?Borde räcka med att ta ett foto på längan.
   
  • Laddar…
 4. G
  Medlem Nivå 1
  Det beviljade bygglov vi hänvisat till (med grannes godkännande) är beslutat i början av 2014. Det är av typen fasadändring, och, vad vi anser, medfört en större åverkan på fasadsymmetri än vår önskade ändring.
   
 5. G
  Medlem Nivå 1
  Det är precis så vi känner, vi vill såklart inte skapa trubbel för våra närmsta grannar..

  Vi bifogade en bild tagen av fasad på delar av radhuslängan vid första komplettering.
   
 6. R
  Medlem · Nivå 17
  Åverkan är en sak. Det som brukar vara mest avgörande på märkta hus är det arkitektoniska intrycket och då ser man mer till helheten och områdets karaktär.
   
  • Laddar…
 7. R
  Medlem · Nivå 9
  Jag hade gjort en principskiss (kanske genom att rita in ändringarna på en kopia av originalritningen), samt kompletterat med fler foton så de både täcker helheten (eftersom det är påverkan på helhetsintrycket bl.a. som argumenten handlar om) Ev. någon typ av detaljfoto på varje specifik förändring som jag hänvisar till i argumentationen.

  Tror inte de menar att det ska vara en så exakt måttsatt ritning att du ska gå runt på grannarnas tomter och mäta in varenda fönster på fasaden. Det hade jag i så fall varit lite undrande kring och ringt dem för att diskutera vad som är behövligt att få fram i underlaget de anser sig behöva och hur det kan göras.
   
  • Laddar…
 8. G
  Medlem Nivå 1
  Det blev precis denna väg vi valde att gå. jag ritade grovt in de ändringar som är gjorda av fasaden och pratade med grannar som har en avvikelse från orginalritningarna. Sedan tidigare har vi lämnat in bilder på flera ändringar som är gjort i området.

  Vi får se vart det landar! Tack för svar!

  //Johan
   
 9. N
  Medlem Nivå 1
  Foto eller rita av, vari skulle skillnaden bestå?
   
 10. B
  Medlem · Nivå 10
  Ett foto kan inte anses som ett dokument utan ritning så syns inte stilval linjeringar etc
  Förslaget att skicka in ursprungsritning samt en kopia med inritade ändringar på specifika ändringar på egna huset...sedan foton på hur längan ser ut är klokt efter att grannarna gett samtycke!
   
 11. H
  Moderator · Nivå 25
  Rätt många år sedan nu.

  En bekant med kedjehus. Det fanns i husen en klädkammare med ett litet fönster. Alla andra hus i längan, typ15 st. hade gjortom klädkammaren till litet sovrum, och tagit upp större fönster.

  Nu ville vår bekant göra samma sak. och söker bygglov. Får efter en del turer avslag med motiveringen att hans hus skulle skilja sig mot stilen om bara han har ett större fönster. Han vågade inte berätta att alla andra hade satt in just sådana fönster, tydligen utan bygglov.
   
  • Laddar…
 12. B
  Medlem · Nivå 10
  Tragiskt exempel på ett samhälle som tappat kontakten med verkligheten...myndigheter som vet och låter lögnerna passera utan att rätta kartor och ritningar
   
 13. S
  Medlem Nivå 9
  *Om* de andra fått bygglov så borde du få det också. Inte bara för att din fasadändring gör att utseendet blir mer likt, utan för att kommunen ska behandla sina invånare lika:

  "Likställighetsprincipen går att finna i kommunallagen. Där uttrycks det att kommuner och landsting skall behandla sina medlemmar lika, om det inte finns sakliga skäl för något annat. Kravet på likabehandling av kommunmedlemmarna är således inte absolut. Det framgår att särbehandling är tillåten, om det finns sakliga skäl för den. Det innebär att kommuner och landsting måste kunna motivera en särbehandling av kommunmedlemmar sakligt och objektivt, om det inte finns uttryckligt lagstöd för en sådan."
  https://www.lawline.se/answers/forutsattningarna-for-bygglov
   
  • Laddar…
 14. R
  Medlem · Nivå 17
  Finns fler aspekter. Ex att man måste följa lagen och den kan ändras.
   
 15. S
  Medlem Nivå 9
  Absolut. Likställighetsprincipen trumfar inte automatiskt andra lagar och regler. Men den är *en* aspekt som kan vara till ens fördel.