Byggahus.se

Besiktning & färdigställande

 1. lier
  Medlem · Västerbotten · 1 346 inlägg

  lier

  Medlem
  Vem är det som anlitar en besiktningsman när huset e klart? Är det jag som byggherre, eller är det den som bygger huset. Om det är jag som byggherre finns det någon att rekomendera i Umeå/vännäs området. Sen nästa fråga. Om inte huset är klart till satt datum vad händer då?? Vad kan jag kräva som byggherre om det nu inte är klart i tid? ;D Vore tacksam om någon vet hur det funkar. :)
   
 2. C
  Medlem · 611 inlägg

  carlssoni

  Medlem

  Re: Besiktning & färdigställande

  Slutbesiktningsman skall utses av beställaren eller av parterna gemensamt. Se konsumenttjänstlagen 54 §. Bör framgå av avtalet vad man blivit överens om.

  Jag har inte kännedom om någon bm i Umeå. Kontakta byggnadsnämnden och be om förslag på namn.

  Om besiktningnsmannen anser att huset inte är så klart att entreprenaden kan godkännas skall en ny besiktning göras (ktjl 56 §).
  Då är entreprenören i dröjsmål och beställaren skall ha ersättning för den skada han åsamkas till följd härav (ktjl 25 och 31 §§). Det är de direkta relevanta kostnaderna som skall ersättas.

  Godkänns entreprenaden men vissa fel föreligger skall dessa fel åtgärdas inom två månader från det entreprenören fick del av protokollet och beställren får hålla inne så mycket av likviden som motsvarar kostnaderna för att åtgärda felen.

  Utöver kosumenttjänstlagen finns regler i ABS 05, Allmänna bestämmelser för småhusentreprenader som oftast åberopas i avtalen.
   
 3. volvo
  Medlem · Södra sverige · 2 771 inlägg

  volvo

  Medlem

  Re: Besiktning & färdigställande

  Det ligger fråmst i ditt intresse att få till stånd en slutbesiktning.
  Om man köper huset från en husleverantör så brukar dessa oftast ha en Garbo-försäkring där besiktningsmannen är utsedd av Garbo och betald via försäkringspremien. Dock är dessa besiktnignsmän av varierande kvalité för er som beställare. Om ni inte är nöjda med den besiktningsmannens utlåtande skall ni GENAST begära överbesiktning, dvs. en ombesiktning av annan besiktningsman.
  Om inte Garbo är inblandad kan ni välja vilken besiktningsman som helst.
  Här kan ni hitta auktoriserade besiktningsmän: http://www.bygging.se/default1.asp

  Kräv att få boka in slutbesiktningen till den överenskomna slutställandedagen. (eller tidigare om entreprenörerna är med på det)
  Då är det besiktningsmannen som tar ställning till om arbetena är färdigställda eller ej.
  Om de inte är klara så är ni berättigade till vite enligt ert avtal. Om inte det står något vite i avtalet så skall ni få era merkostnader pga. förseningen täckta av entreprenören. (hotell, extra transporter, lagerplats etc.) Om vitet är lägre än era faktiska kostnader skall ni få de faktiska kostnaderna täckta ändå.
  Som säkerhet för att få era kostnader täckta har ni era innehållna 10%.
  Detta gäller tills en ny slutbesiktning genomförts där arbetena blivit godkända. Kostnaden för den besiktningen skall entreprenören stå för.
   
 4. lier
  Medlem · Västerbotten · 1 346 inlägg

  lier

  Medlem

  Re: Besiktning & färdigställande

  Tackar volvo! Du är forumets jurist känns det som. Nu känns det genast bättre :) Bara att gå på dom då.. hehehe ;)
   
 5. volvo
  Medlem · Södra sverige · 2 771 inlägg

  volvo

  Medlem

  Re: Besiktning & färdigställande

  .....man har inget för att man är snäll i byggsvängen! ;)


  Om ni har en bra KA så kan ni få stöd och råd hur ni ska göra där.


   
 6. lier
  Medlem · Västerbotten · 1 346 inlägg

  lier

  Medlem

  Re: Besiktning & färdigställande

  Tack så mycket för era svar. :)
   
 7. R
  Medlem · 950 inlägg

  robban44

  Medlem

  Re: Besiktning & färdigställande

  Så sant så sant, finns ingen anledning att vara snäll alls utan tvärtom, tänk på att det är vi som bygger som betalar kalaset och därigenom har all rätt i världen att ryta till när det behövs, gärna en gång för mycket än för lite, talar av egen erfarenhet ;)
   
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.