personstarthumb-up

Beräkna Um för befintligt hus

5k läst  2 svar

 1. M
  Medlem Nivå 6
  Har en liten fundering över Um (W7m2 och år) (U medelvärde för hela huset.).
  Vet att jag har en total förbrukning på 12000kWh per år för värme(inkl cirkpump), varmvatten och ventilation. Och 120m2 Golvarea. Detta ger en specifik energianvändning på 100 kWh/m2 och år.

  Under sommarmånaderna ligger varmvatten på ca 300kWh/Mån och ventilation ligger på ca 100kWm/mån. Detta gör att värmebehovet för huset är runt7000 kWh/år

  Min fundering är om det är möjligt att räkna ut Um för byggnaden med vetskap om detta.
  Area för golv 120m2, tak 120m2, väggar (inkl fönster/dörrar) (15+15+8+8)*2,4=110m2.
  Totalt 350m2 skalyta.

  Graddagar för orten 2010 ca 5300 graddagar. Meddeltemp 2010 ute (norrsida hus) 5,4 grader. inomhus, 21,2 grader (centralt i huset)

  Övr, huset byggt 1982. 2 vuxna, 2 barn (1,3 år)


  Är det möjligt att göra en uppskattning av Um med dessa underlag, i så fall hur? Behövs det något mer?.

  Visst skulle jag kunna sätta igång och beräkna Um med tex Isovers energiprogram men det vore intressant att få reda på verkligt Um för huset och inte ett beräknat värde.

  Min tanke var att det skulle kunna beräknas enligt följande:
  Värmebehov :7000 KWh
  Skalyta: 35m2
  delta T (21,2-5,4)=15,8 grader

  Um=7000/(350*15,8)=1,26 W/m2*K

  Är detta ett rimligt sätt att beräkna? Är värdet rimligt för huset?

  Synpunkter mottages tacksamt.

  Tack på förhand
   
 2. E
  Medlem Nivå 4

  Du kan lätt räkna ut U-värdet...

  Man skulle kunna räkna på gradtimmarna, men dessa varierar även med isoleringsgraden, så det blir två obekanta :S. Huvudräkning skulle nog ge U-medel = 0,20 till 0,25.

  Men...

  Jag provade att räkna på ditt hus på www.energiberakning.se . Först gjorde jag en beräkning av ditt hus, men satte U-medel till 0. Då fick jag ett resultat i kWh/år som visar hur mycket energi huset behöver om det inte försvinner ut värme genom klimatskalet (transmission). se bilder U11 och U12.

  Därefter provade jag att öka U-värdet i små steg och gjorde en ny beräkning för varje steg. När energianvändningen ökat med 7000 kWh/år (enl din uppgift) så hade jag det U-medel som gav detta resultat. (U= 0,15) se bilder U21 och U22 .
  Det verkar något lågt och beror på antagandet 7000 kWh/år och lite på hur ev solinstrålning kan förkorta uppvärmningsperioden.

  Dock... enkelt att prova - utan att räkna själv :).
   
 3. M
  Medlem Nivå 6
  Tack för tipset.

  Här kan jag ju helt klart gå bakvägen. Vet inte vad som är rimligt Um för ett hus från 1982. Men jag ska prova med exakta värden för 2010 och återkomma med vad beräkningen ger.
   

Hej där! så kan du också ställa frågor i forumet. :love: