Hej!

Vi skulle vilja bygga en liten balkong vid baksidan av vårt hus.

Huset ligger utanför detaljplan.

Nu står det i PBL 9 kap 5a§ "För en- och tvåbostadshus inom ett område med detaljplan krävs det, trots 2 §, inte bygglov för en liten tillbyggnad i form av balkong, burspråk och uppstickande byggnadsdel".

Men det gäller inom detaljplan.

I PBL 9 kap 6§ (utanför detaljplan) står "För en- och tvåbostadshus och tillhörande komplementbyggnader, murar och plank utanför ett område med detaljplan krävs det, trots 2 § och föreskrifter som har meddelats med stöd av 16 kap. 7 §, inte bygglov för att
1. göra en liten tillbyggnad, om åtgärden inte vidtas närmare gränsen än 4,5 meter..."


utan att "en liten tillbyggnad" specificeras så som i 5a§.

Men räknas en balkong som "liten tillbyggnad" då?

Tack på förhand och hälsningar!
 
BirgitS
Det beror väl på hur stor balkongen är. Det bästa är val att höra sig för med kommunen om hur de tolkar lagen.
 
  • Gilla
Claes Sörmland
  • Laddar…
BirgitS BirgitS skrev:
Det beror väl på hur stor balkongen är. Det bästa är val att höra sig för med kommunen om hur de tolkar lagen.
Kommuner kan ju ibland vara ganska envisa med sina tolkningar, och de kan ha fel också.
 
BirgitS
Visst men det de anser gäller ju tills det har blivit ett annat beslut i länsstyrelsen/domstolen. Är du beredd att ta det så långt?
Men det är väl bättre att veta vad de anser genom att fråga dem i stället för att sväva i ovisshet?

Hur stor balkong vill du bygga och hur stor är väggen som balkongen ska sitta på?
 
  • Gilla
Claes Sörmland och 2 till
  • Laddar…
BirgitS BirgitS skrev:
Hur stor balkong vill du bygga och hur stor är väggen som balkongen ska sitta på?
Hur stor får den vara utan att bygglov krävs? Den blir i alla fall under 10 kvm... väggen är en gavelsida av huset...

Jag letar efter föreskrifterna där det finns de exakta kriterier när det krävs byyglov och när det inte krävs bygglov.... dessa borde nog finnas eller hur?
 
Rickard.
Du hittar allt på boverkets hemsida men det är inte så lätt och rakt som man kan hoppas. T ex kan det krävas bygglov om det vesäntligt ändrar utseendet (vad nu det betyder) eller om det står något i detaljplanen om det, vissa detaljplaner kräver bygglov.
 
BirgitS
F Flomi skrev:
Hur stor får den vara utan att bygglov krävs? Den blir i alla fall under 10 kvm... väggen är en gavelsida av huset...

Jag letar efter föreskrifterna där det finns de exakta kriterier när det krävs byyglov och när det inte krävs bygglov.... dessa borde nog finnas eller hur?
För mig låter 10 kvm balkong på en gavel på ett normalstort hus som något stort som påverkar utseendet väldigt mycket.

Det finns nog inga exakta kriterier i kvm från Boverket eftersom det nog handlar om hur det påverkar utseendet, vilket innebär att på ett hus om 300 kvm påverkar 10 kvm balkong mycket mindre än på ett hus om 100 kvm. Däremot kan kommunen ha satt upp mer detaljerade riktlinjer.

Så här skriver Boverket:
Åtgärder som är lovpliktiga på grund av att de är en väsentlig ändring av en byggnads yttre utseende kan inte uppföras utan bygglov med stöd av detta undantag.
...
Tillbyggnaden ska alltså vara ett komplement till den befintliga bebyggelsen på fastigheten och får inte dominera över det tidigare byggnadsbeståndet.
https://www.boverket.se/sv/PBL-kuns...lningsplikt/bygglovbefriade-atgarder/balkong/
 
Du hittar inga exakta angivelser hos Boverket, utan det är en bedömning från fall till fall beroende på hur det påverkar utseendet (som @BirgitS skriver i inlägget ovan).

För att ge byggherrar (och även bygglovshandläggare) något förhålla sig till har många kommuner tagit fram riktlinjer/policy kring detta. I min kommun är, på enbostadshus, en balkong upp till 7,5 kvm bygglovsbefriad. Den får inte hänga ut över prickad mark.

Jag vet att i någon kommun är balkongen bygglovsbefriad så länge den kan ”hänga fritt” och inte hållas uppe av stöttor. Jämför bilderna.

Enklast är väl om du kontaktar din kommun och hör vad som gäller där.

Tvåvåningshus med en vit fristående balkong och en större terrass, omgivet av trädgård.
Inloggade ser högupplösta bilder
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
Balkong med vit räcke stöttad av pelare på en grönbeige trävilla i dagsljus.
Inloggade ser högupplösta bilder
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
 
Redigerat:
  • Gilla
Claes Sörmland och 2 till
  • Laddar…
I min tidigare hemkommun så anmärkte kommunen på ett nybyggt hus att det inte höll sig till bygglovet då balkongen gjordes med stöd från marken. Så det kan nog variera om det krävs eller inte
 
  • Gilla
Flomi och 1 till
  • Laddar…
Jag kan tillägga att även om balkongen bedöms vara bygglovsbefriad kan du behöva göra en anmälan. Detta om du gör en ändring som påverkar byggnadens bärande konstruktion.

Misstänker du,TS, att det skulle vara svårt att få ett bygglov beviljat pga diverse orsaker?
 
Redigerat:
M MetteKson skrev:
Jag vet att i någon kommun är balkongen bygglovsbefriad så länge den kan ”hänga fritt” och inte hållas uppe av stöttor. Jämför bilderna.
Det kan nog inte vara så att varje kommun tolkar lagen som de vill? :oops:
 
Pellegnillot71
Har också att göra med hur högt över marken den är om ytan ska ingå i byggytan eller inte. Gränsen är väl 3 meter.
 
BirgitS
F Flomi skrev:
Det kan nog inte vara så att varje kommun tolkar lagen som de vill? :oops:
Det är ju domstolarna som har sista ordet men så länge som ingen har överklagat ett beslut så vet ju inte kommunerna mer än just det som står i PBL Jag tycker ju inte att 10 kvm balkong på en gavel av ett normalstort hus är litet. Det exempel som MetteKson visade på en bygglovsbefriad balkong är väl typ 2 kvm och det lär t.ex. vara svårt att bygga 10 kvm utan stödjande pelare och om man lyckas utan sådana så lär det i stället krävas bygganmälan för ingrepp i husets bärande konstruktion.
 
  • Gilla
MetteKson
  • Laddar…
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.