Byggahus.se
 1. Byggahus.se är oberoende på konsumentens sida Regler

Behöver hjälp med argument i tid innan vi har grus i köket

 1. Hep
  Garagebyggare · Stockholm · 1 973 inlägg

  Hep

  Garagebyggare
  Snart ska vägen utanför oss "göras om" och vi har inga problem med det. Ännu...

  I samband med en massa nybyggen i området har en ny detaljplan tagits fram och nu är det dags att förverkliga den. Det första som ska hända här är att vägen utanför ska moderniseras och få en trottoar. Sträckningen ska inte förändras och trottoaren är på motsatt sida från oss. Hur mycket som behöver fixas med vägen avgörs när de "sätter spaden i den" och det är där jag är lite orolig. Vägbanan är en knapp meter högre än vår tomt och bara två meter från våra flyglar som ligger precis i tomtgränsen. Vägen låg tidigare i nivå med vår grusplan och har sakta höjts de senaste 100 åren, ffa när den asfalterades för ungefär 50 år sedan.

  Det enda som i dag hindrar vägens slänt från att rasa in i våra hus och på vår gårdsplan är en gammal syrenhäck som växer på kommunens sida av gränsen. Att vi får utkastat skräp in på tomten och stenskott i köksfönstren får vi leva med, men inte att det rasar in grus mot våra hus, som enligt detaljplanen är väldigt viktiga för området och har fått både rivningsförbud och andra restriktioner. Vi skulle egentligen behöva dränera och sänka marknivån vid husen till ursprunglig nivå, men det är inte praktiskt möjligt om vi inte vill ha "oväntat besök" och behöva bjuda på Gevalia.

  Vi har tidigare haft en bra dialog med kommunens tjänstemän när planen togs fram och då fått muntligt löfte om att lutningen mot vägen inte ska bli brantare och att de på något sätt får lösa så att det inte rasar in hos oss. Nu har de personerna slutat och det är andra tjänstemän som är ansvariga. Jag har bett om ett möte där vi kan diskutera vilka alternativ som finns, beroende på hur mycket vägen kommer göras om. Om de nu helt vildvuxna syrenerna kan vara kvar, kan jag åta mig att föryngra och rensa så att de fortsätter fungera som skydd, men fått höra att "de kanske måste bort - vi får se". Något möte eller diskussion vill de inte ha, utan de menar att "det där tar du enklast med entreprenören på plats". I detaljplanen beskrivs bland annat gårdsmiljöns värde och "... den karaktäristiska växtligheten utgörs av de stora lönnarna och de gamla syrenerna.", vilket gör att jag tycker att det bör ligga i kommunens intresse att det inte beslutas av entreprenören på plats om häcken ska få vara kvar eller tas bort.

  Nu kommer frågan. De får ju inte ändra marken på sin sida gränsen så att det drabbar mig mer än nödvändigt. Eftersom det är kommunen som bestämt att husen ska bevaras och beslutat om rivningsförbud, känns det som att de inte gärna får göra så att husgrunderna och gårdsplanen sakta begravs i grus. När jag nu ska svara dem att jag inte vill vänta till sista stund och prata med en kille i grävmaskin, utan ha en vettig dialog i god tid med dem som fastighetsägare och beställare vill jag kunna hänvisa till lagtext, där det framgår att det är de som fastighetsägare som har ansvaret för vad de "ställer till med". För det finns väl?
   
  • Laddar…
 2. H
  Moderator · Stockholm · 45 904 inlägg

  hempularenPremiumikon: Hand

  Moderator
  Ägaren av gatan (kommunen?) är ansvarig för att inget rasar över tomtgränsen. De måste hålla slänten i sådant skick att det inte rasar in. Eller bygga stödmur.
   
 3. Hep
  Garagebyggare · Stockholm · 1 973 inlägg

  Hep

  Garagebyggare
  Det är kommunen som äger. Har du någon lagtext jag kan citera eller hänvisa till? För även om det är uppenbart, verkar det bita bättre att vara övertydlig.
   
 4. Claes Sörmland
  Medlem · Sörmland och stan · 11 738 inlägg

  Claes SörmlandPremiumikon: Träd

  Medlem
  Läs i jordabalken 3 kap. Från 3 § så regleras just grävning och liknande arbete:

  https://www.riksdagen.se/sv/dokumen...ttningssamling/jordabalk-1970994_sfs-1970-994

  Det tråkiga är att när kommuner härjar så finns ju ingen ansvarig. Tjänstemännen är kontorsfolk som inte kan det praktiska och entreprenören bara gräver vad som står i kontraktet. Tyvärr. Man får hoppas på det bästa.
   
 5. H
  Moderator · Stockholm · 45 904 inlägg

  hempularenPremiumikon: Hand

  Moderator
  Iofs. Så kan nog vägområdet i vissa fall gå utanför själva vägen, även in på privat mark. Har dålig koll på reglerna där.
  Jag vet ett fall. En statlig väg ”renoverades” på en sträcka av 2 mil. Det var lite uträtade kurvor, utfyllnad av svackor osv. På ett ställe där en svacka skulle fyllas ut, ca 200m fylldes i genomsnitt upp med 1m, så ca 2000 kbm utfyllnad. En kartmiss gjorde att utfyllnaden kom några 100m fel. Man fyllde istället upp vägens högsta punkt med ytterligare 1,5m. Just där låg det enda huset på fler km. Vägbanken tryckte sig igenom staketet, och de boende fick en brant utfart. Det tog ett par veckor innan proj. ledaren kom ut och insåg att det blivit fel. Så först 2000 kbm på fel ställe sedan schakta bort allt igen… Men proj. ledaren hävdade (troligen rätt) att vägbanken fick gå in på tomten.
   
  • Laddar…
 6. Hep
  Garagebyggare · Stockholm · 1 973 inlägg

  Hep

  Garagebyggare
  Vägområdet är absolut bredare än asfalten och förmodligen både en bit in på vår fastighet och en bit in i köken. Inte alltid det är så, men här borde "vi var här först-faktorn" faktiskt väga in. Hela detaljplanen och all nybyggnation utgår i från vår gård och dess historiska betydelse för området. Nybyggen närmast är t ex lägre än den lite längre bort för att inte skymma, diverse skyddsåtgärder för gården är specade och många fina ord i planen om historiska värden, bevarandevärda detaljer och annat som ibland får mig att undra om jag bor på Skansen eller i ett vanligt villaområde.

  Jag tror inte att det finns någon önskan från kommunen att jävlas eller förstöra för oss, utan det är bara vanliga tjänstemän som vill putta över ansvaret från någon annan. Inget ont om vägbyggare, men jag tror att de bryr sig mer om att få till en bra väg enkelt och utan krångel, än om att vi ska få ha några kulturellt viktiga syrener kvar eller att det är viktigt för kommunens invånare att få njuta av husens historiska stenfötter (stenfotar?) utan att de är täckta av grus.

  Fast jag har fått bra text från Jordabalken att använda. Jag provar med det och ser om jag når fram.
   
  • Laddar…
 7. R
  Medlem · Västernorrland · 1 708 inlägg

  Räknenisse

  Medlem
  Väghållaren, dvs. kommunen är den som är ansvarig, så du ska kunna säga ifrån att det är dem du vill föra diskussionen med. Inte deras entreprenörer. Däremot skulle jag förslå att de gärna kan ta med sig entreprenörerna som är insatta i det praktiska till ett gemensamt möte.

  Sen behöver man ha lite koll på vad man menar med "kommunen" i sammanhanget eftersom den består av olika delar som har sina egna ansvarsområden. Du har dels de som har gjort planen (tillämpar PBL), dels de som agerar i rollen som markägare, dels de som fyller funktionen som väghållare och praktiskt/tekniskt sköter själva väganläggningen.
  Kan det vara så att det tidigare var planfolk du hade kontakt med och att det nu är andra personer som är uppdragsgivare för byggnationerna som de behöver etablera kontakt med?
   
 8. R
  Medlem · Västernorrland · 1 708 inlägg

  Räknenisse

  Medlem
  Angående syrenerna så kanske man kan föreslå en lösning där de sätter en tydlig gränd för hur mycket vägbanken får expandera genom något stöd och att du åtar dig att sköta syrener innanför den kanten. Att lita på att syrener ska stötta eller begränsa grusets utbredning skulle jag se som tveksamt på lång sikt.

  (Tillägg: Detta är ett bra exempel på att det inte räcker med att ha kontakt med entreprenören för att en sådan långsiktig överenskommelse kan de inte ta ställning till - dels för att de inte har mandat för sådant beslut, dels för att de bara gör jobb och försvinner sedan. Däremot vill troligen inte kommunen heller besluta om något så länge de inte har entreprenörens syn på vad som praktiskt fungerar att utföra.)
   
 9. Hep
  Garagebyggare · Stockholm · 1 973 inlägg

  Hep

  Garagebyggare
  @Räknenisse En hel del bra input. I vanliga fall är det ett problem att kommunens delar inte är synkade och gärna skyller på, eller hänvisar till, varandra. Fast just nu är det rätt ok, då hela området hanteras i projektform. Tidigare i planarbetet, nu i exploatering och infrastruktur. Så även om de är motvilliga i ta i eventuella problem och gnälliga medborgare, så finns det uttalat ansvariga personer som företräder kommunens alla delar just här och nu.

  Vi får se om de går med på att diskutera nu, eller om jag startar en ny tråd nästa år som heter "Nu har det rasat in en asfaltsmaskin i köket - är det ett dolt fel?"
   
 10. M
  Medlem · frankrike · 1 862 inlägg

  maria01

  Medlem
  bilder?
   
 11. Hep
  Garagebyggare · Stockholm · 1 973 inlägg

  Hep

  Garagebyggare
  Du får inga bilder på tjänstemännen eller asfaltsmaskinen i köket. Inte än. Här är en som visar ungefär hur nära det är, lutningen och skogen som en gång var en syrenhäck, som nu håller raset borta. Lutningen mot husen är mindre än den är mot gårdsplanen mellan husen, då det genom åren sakta byggts upp materia mot grunden. Nu är det rätt nära fasaden, så vi kommer behöva göra något åt det.

  Med tanke på att syrener ligger tvåa efter parkslide i överlevnad, så tror jag att det går att föryngra den och både få den hyfsat snygg och använda rotmattan som armering. Förstärkt med några lönnar som står redan står där blir det nog rätt stadigt. Tar de bort växtligheten eller breddar vägen blir det inte lika kul.

  Avståndet mellan asfalt och hus är tre meter och höjdskillnad mellan asfalt och gårdsplan är 170 cm. I detaljplanen finns ett undantag så att vi får bygga stödmur, trots prickad mark. I praktiken inget vi kan göra för att skydda husen, då fastighetsgränsen går en halvmeter från fasaden.

  Inloggade ser högupplösta bilder Logga in
  IMG_0564.jpeg
   
  • Laddar…
 12. M
  Medlem · frankrike · 1 862 inlägg

  maria01

  Medlem
  Går ju gräva bort lägga en stödmur där
   
 13. M
  Medlem · frankrike · 1 862 inlägg

  maria01

  Medlem
  Så när vägen byggs om kommer dom säkert lösa det
   
 14. TRJBerg
  Medlem · Huddungeby · 310 inlägg

  TRJBerg

  Medlem
  Eftersom fastighetsgränsen enligt uppgift går en halvmeter från huset går det inte att göra.
   
  • Laddar…
 15. M
  Medlem · frankrike · 1 862 inlägg

  maria01

  Medlem
  komunen gör det säkert när vägen ska göras om
   
  • Laddar…
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.