Byggahus.se

"Befintligt skick" - vågar vi skriva på

 1. A
  Medlem · 2 inlägg

  abbebus

  Medlem
  Ska köpa nytt hus från en av landets absolut största byggföretag, som har totalentreprenad. I köpekontraktet finns en paragraf med följande text:

  "Fastigheten överlåtes i befintligt skick.
  Köparen godtar Fastighetens skick och avstår från alla anspråk på grund av eventuella fel och brister i Fastigheten. Med fel avses även s k dolda fel, rättsliga fel och rådighetsfel."

  Är det vanligt att det står så här i köpekontrakt för helt nybyggda hus. Vågar vi skriva på?
   
 2. fia_mstd
  Husägare · Skövde · 1 993 inlägg

  fia_mstd

  Husägare

  Re: "Befintligt skick" - vågar vi skriva

  Känns väldigt tveksamt, personligen hade jag INTE skrivt på ett sådant kontrakt! :-/ Men det är jag det... Kolla med villaägarnas jurister, de brukar vara rätt hemma på dessa frågor!
   
 3. H
  Moderator · Stockholm · 42 781 inlägg

  hempularen

  Moderator

  Re: "Befintligt skick" - vågar vi skriva

  Det förekommer att man gör en friskrivning liknande den du beskriver. Det brukar innebära att man får igenom ett prisavdrag som köpare.

  Det är inte en vanlig företeelse.

  Däremot så är det såvitt jag förstår väldigt vanligt som avtalskonstruktion i samband med sk. säljarförsäkringar. En säljare kan teckna en försäkring mot dolda fel, då övertar försäkringsbolaget ansvaret för dolda fel, detta kombineras ofta med en friskrivning för säljaren så att köparen inte skall kunna rikta sina krav mot någon annan än färskringsbolaget. Nackdelen för köparen är att det oftast är en ganska hög självrisk som då köparen får stå för (eftersom säljaren friskrivit sig), och dessutom så finns det i vissa fall ty per av dolda fel som försäkringsbolaget friskrivit sig mot i försäkringen, dessa blir då köparens ansvar.

  Nu gällde det såvitt jag förstår ett nytt hus, då är frågan om det är meningen att ev. fel skall gå som garantifel, gentemot byggföretaget i stället för som dolda fel i en försäljning. Med andra ord så är det möjligt att tanken inte är att lägga ansvaret på köparen. Men en total friskrivning på ett nytt hus skulle jag aldrig våga köpa, där kan ju finnas hur mycket fel och byggfusk som helst.
   
 4. A
  Medlem · 2 inlägg

  abbebus

  Medlem

  Re: "Befintligt skick" - vågar vi skriva

  Hej och tack för era svar.

  Det visade sig att vi missförstått det hela lite. Skrivningen fanns i köpekontraktet för fastigheten, d v s tomten. Den har inget med själva huset att göra, det är ju istället avtalat i entreprenadkontraktet.

  Eftersom tomten tidigare varit skogsmark och byggföretaget har totalentreprenad + står för grovplanering av tomten, så antar jag att det inte är något problem med ovanstående skrivning.

  Enligt byggföretaget så står de så i alla kontrakt när de säljer tomter, så att ansvaret istället läggs på den som bygger huset (i det här fallet de själva).

   
 5. yonna
  Medlem · Österlen · 6 827 inlägg

  yonna

  Medlem

  Re: "Befintligt skick" - vågar vi skriva

  Med anledning av andra inlägg här i forumet är det ett gott råd att du gör upp med entreprenören vad som menas med "grovplanering" av tomten så att du i efterhand inte blir deppig! Skall/vill du behålla vissa träd så skriv också in detta i köpekontraktet (samt stolpa in dessa eventuella utrymmen som även täcker trädens rötter innan schaktning påbörjas).
   
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.