Byggahus.se

Bastu till fåren blir tillsynsärende hos kommunen

 1. Redaktionen
  På konsumentens sida · 2 612 inlägg

  Redaktionen

  På konsumentens sida
 2. E
  Anonym

  Ej verifierad

  Anonym
  Skrivet av: B.J.

  Landsbygdsutveckling men för höga kriterier

  Ny strandskyddslag sedan 2009 med att det ska bli lättare att få bygga i landsbygden. Det har gått fyra år med denna nya lagändring att det skulle bli förenklingar.

  Men men istället har denna lag om strandskyddsbestämmelser å andra sidan blivit stramare. I den meningen att skälen för dispens har preciserats mer, och länsstyrelsens roll stärkts i form av utökade befogenheter.

  Att t ex överpröva kommunala beslut om upphävande och dispenser, för dem som söker strandskyddsdispenser.

  Länsstyrelsen roll bör tas bort helt och att kommunerna själva måste få bestämma hur dem vill utveckla sin landsbygd eller glesbygd. Utan att man utgår från storstäderna.
   
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.