Banvall som ligger intill tomt - någon som har tips?

8k läst  34 svar

 1. S
  Medlem Nivå 8
  Hej, vi har en tomt som gränsar till f d järnväg. Längst ned i trädgården finns en rejält brant och kanske 30 m hög vall. På toppen av denna gick tidigare en enkelspårig järnväg. Rälsen är sedan ett år borta och kommunen planerar att anlägga cykelbana på "toppen". Kommunen har fått överta vallen gratis från Banverket som tidigare ägde den. Jag och mina grannar som har tomter intill har uttryckt intresse av att ta över själva vallen (minus toppen då) men kommunen verkar inte så intresserad av förslaget. Vårt erbjudande är att i utbyte underhålla vallen, något som kommunen idag inte gör. I något fall finns det stora träd som riskerar ramla över husen. Vallen i sig kan inte användas till något då den som sagt är mycket brant och kan därför inte säljas av som egen tomt. Har en del funderingar; finns det någon som har lyckats "överta" en sådan eller liknande gränsande tomt från kommunen? Hur gjorde ni? Avstyckning med lantmäteriförrättning, nyttjanderättsavtal etc?`Har man som granne till vallen rätt att kräva att kommunen sköter densamma?
   
 2. D
  Medlem · Nivå 15
  Det är nog rimmligt att ni får tillåtelse att sköta ytan. Men jag har svårt att se varför de skulle ge den till er.
   
 3. S
  Medlem · Nivå 10
  Chansen att de lägger ut den till försäljning och ni får en granne där är ju dessutom obefintlig så jag skulle nog bara få ett ok till att röja och sen sköta om den som om den vore min egen. Man måste inte äga den för det.
   
 4. K
  Medlem Nivå 3
  Själva vallen är ju bärlager, typ underlaget, till den cykelbanan som ska anläggas "på toppen". Precis som den var banunderbyggnad till banan som gick där. Den kan, och gör i många fall, innehålla dräneringsrör och diverse kablage som fortfarande kan vara i drift av Trafikverket (som sedan några år tillbaka, när Banverket och Vägverket gick ihop, hanterar infrastrukturen i Sverige). Hela banvallen behövs alltså för att cykelbanan ska kunna byggas.

  Att kommunen har fått överta marken betyder inte att Trafikverket inte har sitt att säga till om. Det finns nog ett avtal någonstans som reglerar hur marken får användas. I det avtalet brukar står att man inte får peta hur som i marken. Att den därför skulle gå att avstycka är högst osannolikt.

  Det tar ett tag att planera och upphandla cykelbanor. Om banan revs för ett år sedan så räkna med 1-2 år till innan det är färdigt. I det projektet ingår att fixa till banvallen så som man vill ha den från kommunens sida. När man cyklar så är ju utsikten en grej och vallarna brukar rensas när en drift- och underhållsentreprenör knyts till stråket. Tips är att ligga på kommunens handläggare så att ni får säga ert om hur ni vill att den rensas.
   
 5. S
  Medlem Nivå 8
  Ja....tack för tips....jag har absolut inte behov av att äga själva slänten även om det faktiskt har varit på tal från kommunen att stycka av den. Jag skulle i så fall gärna köpa till den biten. Min huvudpunkt är att jag vill kunna nyttja den t ex till att bygga en terrass eller kanske bastu med lite trevlig utsikt. D v s i så fall på slänten men under "toppen" där ju cykelbanan ska anläggas. Toppen är f ö endast ca 2 m bred då det är enkelspår som gått där. Att "få lov" att röja på en (dessutom ganska stor) slänt som jag inte ens får lov att använda känns ju inte så lockande... Får jag en nyttjanderätt, vilken omfattar t ex bygge av terrass eller bastu, tycker jag det är rimligt att jag som motprestation sköter om den....
   
  • Laddar…
 6. S
  Medlem Nivå 8

  Kommunen har svarat att vi inte har rätt att avverka/ta bort vegetation. Samtidigt har de deklarerat att de inte kommer att göra det p g a att det skulle vara för kostsamt. Efter denna sommarens enorma tillväxt av buskar och träd så hänger dessa nu från vallen över mitt garage som blivit helt algigt och grönt. Jag blir naturligtvis tvungen att ta bort dem själv (och fast jag inte får, med risk för böter etc) men tycker själva förhållandet är märkligt. Det är visserligen så att du kunde haft en "vanlig" granne med enorma träd och du kunde då inte tvingat denne att ta bort dessa. Men hoppades att det var annorlunda med kommunen. Sen menar man att jag kan nyttja slänten men att jag inte får uppföra någon anläggning eller hindra allmänhetens tillträde. Nu är ju slänten så brant att ingen kan gå i den i alla fall. Och kanske om jag sätter dit en "mobil" anläggning så kvalar man under radarn.....
   
 7. Jarlingar
  Allvetare · Nivå 12
  Gamla banvallar kan innehålla diverse gammalt miljögift...

  Skulle inte vilja överta en själv.
   
 8. S
  Medlem Nivå 8

  Det har du antagligen rätt i. Kreosot och annat. Kanske bättre satsa på en evig nyttjanderätt?
   
 9. Anna_H
  Husägare · Nivå 17
  Du bör naturligtvis felanmäla problemet med deras vegetation mot ditt garage, påpeka återigen att du inte har något emot att röja själv för att spara tid och pengar, men vill ha papper på att det är okej att du gör det, och att du annars tvingas skicka räkning på kostnader för åverkan på garaget till dem.
   
  • Laddar…
 10. S
  Medlem Nivå 8
  Tack. Absolut. Fast egentligen har jag ju ngt emot att röja själv. I alla fall så länge jag inte i utbyte får utnyttja slänten (inklusive att uppföra anläggning). Som det nu är får jag (och alla andra) utnyttja den som allmänning.
   
 11. V
  Medlem · Nivå 19
  Det skulle vara intressant att se en bild. 30 meter hög låter helt bisarrt!
   
 12. S
  Medlem Nivå 8
  Ögonmåttet är kanske inte det bästa men ska se vad som finns i bildväg...
   
 13. B
  Medlem · Nivå 15
  30 meter är ett 10-våningshus, om det är lättare att tänka sig in i hur många våningsplan det skulle få plats på banvallen.
   
 14. Martin_B
  Medlem · Nivå 13
  När jag läser ditt första inlägg, så får jag uppfattningen att du och några grannar vill "överta" vallen för att kunna sköta om den, eventuellt ta bort träd som riskerar att falla över husen, och att helt enkelt hålla vegetationen i bra skick så det blir trevligt att vistas i närheten.
  Du beskriver sedermera att vallen inte kan användas till något då den är mycket brant.

  Min uppfattning baserar jag på följande som du har skrivit:

  Men sedan, längre ner i tråden, så verkar det som att du vill och ämnar att bygga terrass eller bastu eller liknande, inte minst för utsiktens skull.
  Detta påstående krockar med ett annat påstående i tidigare inlägg där det framkommer att vallen inte kan användas till något då den är mycket brant.

  Så för mig känns det lite som att du vill sälja in argumentet "skötsel av banvall" till kommunen och på så vis få nyttjanderätt, vilken rätt du sedan använder till att bygga konstruktioner som du från början menade på inte ens var möjlig p.g.a kraftig sluttning.

  Detta förstärks också av följande inlägg från dig där du skriver att det inte är intressant att få lov att röja, om du inte får nyttjanderätt.

  Personligen anser jag att trädgårdsskötsel och skötsel av vegetation är något som inte påverkas rent ekonomiskt av ifall man äger platsen man sköter om eller inte, eftersom man ju inte får igen många års skötsel vid en eventuell försäljning av marken och den ingående vegetationen i fråga.
  Det enda man får igen är senaste årets skötsel, omedelbart före eventuell försäljning.
  Att man exempelvis har klippt gräset 100 gånger under de senaste 10 åren får man liksom inte mer för än om man klipper gräset en gång precis före försäljning.
  Naturligtvis är regelbunden skötsel avgörande för slutresultatet, och man kan inte alltid nå fram till samma fina slutresultat om en trädgård har varit vanvårdad i många år jämfört med om den har varit välskött hela tiden.

  Man sköter om sin trädgård för att det skall vara fint just då, för tillfället, och då tycker jag det är väldigt mycket värt att i exempelvis som i TS fall åtminstone få tillstånd från kommunen att få sköta om det grönområde som man påverkas av. Det är ju väldigt mycket värt, tycker jag, att själv få sätta prägel på den natur man ser varje dag, den natur man lever närmast.
  För för mig hade det varit lika mycket värt, åtminstone ur den diskuterade synpunkten, som att få äga marken och göra detsamma, just eftersom ägande faktiskt inte påverkar något mer än på papper (återigen, ur synpunkten "trädgårdsskötsel").

  Därför tycker jag att TS skall vara väldigt glad för att få sköta om vegetationen överhuvudtaget, även om han inte får äga marken eller får nyttjanderätt. Inställningen att det inte är lockande att sköta om vegetationen om man inte får nyttjanderätt, tycker jag är lite fel om nu huvudsyftet är just att få sköta om vegetationen, något som trådstarten verkar ge en uppfattning av.
   
 15. Martin_B
  Medlem · Nivå 13
  En pulkabacke för ungarna skulle ju vara lämplig där,... för att inte säga skidbacke typ Holmenkollen i Oslo ;)
   

Logga in för att se högupplösta bilder och få möjlighet att ställa frågor. :love: