Byggahus.se
Jag tror att utgångspunkten för åtgärder bör baseras på att boplatsen styrs av arbetsplatsen. Jag tror inte att folk flyttar till storstäderna för att de de facto nödvändigtvis vill bo i en storstad, utan helt enkelt därför att det är där de flesta jobben finns.

Vilka politiska styrmedel som än används så går det inte att ha bostäder på ett ställe och arbetstillfällen på ett annat, såvida det inte är fråga om korta avstånd och att det finns goda kommunikationer.

Sedan bara en notering över hur inkonsekventa (inkompetenta?) EUs sk experter är. De är oroliga över att bostadsbristen kan försämra integrationen, och sedan går i princip alla deras åtgärdsförslag ut på att göra det dyrare att bo (där folk vill bo/där jobben finns). Hur de får ihop det med bättre integration vore intressant att höra.