Byggahus.se

Både upp och ner på bostadsmarknaden

  1. Redaktionen
    På konsumentens sida Nivå 9
  2. B
    Medlem Nivå 4
    Tittar man där emot på Valueguards kvalitetsjusterade bostadsindex ser man istället att bostadsrätter över landet har ökat med 2,9% (och 3,5% i Stockholm) senaste månaden mätt över juli. Villor ligger i samma statistik på -1,1% över landet.