Byggahus.se
Hej!

Jag har förbundit mig med köpeavtal på en tomt som ska styckas av från en större fastighet. Förhandsbesked på byggrätt finns på tomten och bygglovet är klart. Enligt avtal har säljare förbundit sig med att stycka av tomten till ett visst datum då även tillträdet ska ske. Handpenning är lagd. Jag har ett antal gånger påtalat till säljaren att tillträdesdagen närmar sig med stormsteg men får då till svar att Lantmäteriets kvarnar mal långsamt. Efter ha varit i kontakt med ansvarig lantmätare får jag förklaringen att tomten skulle ha varit avstyckad för länge sedan om säljaren inte i detta fall hela tiden har ändrat förutsättningarna för lantmäteriet, och att avstyckningen kommer bästa fall bli klart till våren/sommaren. Från avtalsskrivning till tillträdesdagen var ett tidsspann på 9 månader. Jag har även vidtalat detta för säljaren som även nu bekräftar att avstyckningen inte kommer att bli klar till avtalets tillträdesdatum, och i detta fall 3-5 månader efter avtalat tillträdesdatum. I avtalat finns även en del andra åtaganden reglerade där säljaren via sin firma har förbundit sig att ombesörja en del mark- och VA-arbeten. Avtalet är upprättat via en mäklare.

Jag har några funderingar och påstående som ni kanske kan hjälpa mig med. Min bedömning är att säljaren begår ett avtalsbrott när säljare inte kan leverera avstyckad tomt till tillträdesdagen enligt avtal? Det finns inga kända ömmande omständigheter som motiverar en försening av tillträdesdatumet.

Enligt avtalet finns det en skrivelse rörande kontraktsbrott "Skulle någon part inte fullgöra sina skyldigheter enligt detta kontrakt, har motparten rätt till skälig ersättning för sin skada" Kan jag åberopa detta i och med att säljaren inte kan leverera tomten avstyckad och klar till tillträdesdagen? Gäller detta även om mark- och VA arbetena inte utförs enligt avtal och avtalat pris? Vad menas med "skälig ersättning för sin skada"? I detta hänseende när säljaren inte kan leverera tomten till avtalat tillträdesdag. Kan jag kräva ersättning från säljaren för merkostnader om jag behöver anlita en annan entreprenör om avtalade mark- och VA -arbeten inte utförs?

I avtalet finns också reglerat att om "kontraktsbrottet av väsentligt betydelse för part har denne dessutom rätt att häva köpet" Har jag rätt att häva köpet utifrån beskrivna förutsättningar samt kräva ersättning för kostnader för bygglov med mera?

Tacksam för hjälp och vägledning
 
SarB
T tobbe 81 skrev:
Hej!

Jag har förbundit mig med köpeavtal på en tomt som ska
Endast det faktum att avstyckningen inte blir klar i tid har jag svårt att se innebär ett kontraktsbrott, det är i regel inget som man som privatperson kan påverka. I detta fall tycks det dock handla om att säljaren ändrat sina yrkanden hos LM flera gånger? Fick du någon information om vad det är han ändrat sig om. Eftersom ni har ett köp och förhandsbesked så måste ju utformningen hos LM utgå ifrån det. Eftersom ni har ett köp är du dessutom sakägare i förrättningen, jag gissar att ni inte skickade in ert kontrakt till LM som underlag för förrättningen?
 
  • Gilla
tobbe 81
  • Laddar…
SarB SarB skrev:
Endast det faktum att avstyckningen inte blir klar i tid har jag svårt att se innebär ett kontraktsbrott, det är i regel inget som man som privatperson kan påverka. I detta fall tycks det dock handla om att säljaren ändrat sina yrkanden hos LM flera gånger? Fick du någon information om vad det är han ändrat sig om. Eftersom ni har ett köp och förhandsbesked så måste ju utformningen hos LM utgå ifrån det. Eftersom ni har ett köp är du dessutom sakägare i förrättningen, jag gissar att ni inte skickade in ert kontrakt till LM som underlag för förrättningen?

Köpeavtalet finns för kännedom hos LM. Yrkandena rör att säljaren enligt LM önskar allt eftersom det tillkommer nya spekulanter med nya önskemål på tomter stycka av dessa i ett och samma ärende, och på så vis kommer aldrig LM till avslut (beslut), ständigt nya förutsättningar.
 
  • Gilla
SarB
  • Laddar…
SarB
T tobbe 81 skrev:
Köpeavtalet finns för kännedom hos LM. Yrkandena rör att säljaren enligt LM önskar allt eftersom det tillkommer nya spekulanter med nya önskemål på tomter stycka av dessa i ett och samma ärende, och på så vis kommer aldrig LM till avslut (beslut), ständigt nya förutsättningar.
Jag förstår. Be dem bryta ut din avstyckning till ett eget ärende så går det snabbare.
Resterande del av dina frågor kan jag ge lite stöd i när jag har tillgång till dator.
 
  • Gilla
tobbe 81
  • Laddar…
Tack för hjälpen. Bryta ut till ett separat ärenden låter som en väg att gå. Ska ta upp det för diskussion med säljaren.
 
Med den skrivning du har så är jag ganska övertygad om att du har rätt till skadestånd för förseningen. Men då bara för verifierade extrakostnader. Du kan inte ensidigt ex. dra av det från köpesumman vid tillträdet. Bara om ni är överens om det.
 
  • Gilla
tobbe 81
  • Laddar…
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.