Byggahus.se
 1. Byggahus.se är oberoende på konsumentens sida Regler

Avstyckning fastighet, servitut medföljer?

 1. P
  Medlem · 548 inlägg
  Om man skall stycka av en fastighet från en till två fastigheter. Till vilken av de nya fastigheterna faller då servituten?
  I mitt väns fall så är det officialservitut förmån väg som gäller.
  Min väns nuvarande fastighet har rätt till utfart österut över annan fastighet. Om vännen nu styckar nuvarande fastighet rakt av i en öster och en västerdel. Tillfaller då servitutet per automatik den nya östra fastigheten?
  Huset kommer stå på den nya västra fastigheten.

  Fastigheten som ligger/låg öster om vännens och därmed belastas av detta servitut har gjorts om så att flera fastigheter gått samman i en sammfällighet. Nu hävdar denna samfällighet att vännen inte har rätt till utfart över deras fastighet pga att det är flera fastigheter som gått samman och den fastighet som belastades(som ingår i samfälligheten) inte finns längre.
  Vad gäller?
  Vid sökning via lantmäteri mm så står fortfarande servitutet kvar på vännens fastighet.
   
 2. B
  Medlem · 5 878 inlägg
  Förstår jag beskrivningen rätt har det ursprungliga vägservitutet spelat ut sin roll, därför att en vägsamfällighet har bildats.

  En nybildad fastighet blir inte automatiskt medlem i denna samfällighet. Men saken kan lätt ordnas genom lantmäteriförrättning.

  Om en fastighetsklyvning medför att någon av tomterna inte kommer i direkt kontakt med samfällighetens väg måste man komplettera med ett nytt servitut för sista vägstumpen.
   
 3. P
  Medlem · 548 inlägg
  Jag kanske var lite otydlig.
  Den fastighet som är härskande, dvs har förmån av servitutet, min väns fastighet, är inte med i någon samfällighet.
  Det är angränsande fastigheter till hans som gått samman och bildat en samfälld och därmed hävdar att det gamla servitutet ej längre gäller.
   
 4. B
  Medlem · 5 878 inlägg
  Officialservitut upphör inte att gälla av sig själva. Det förefaller otroligt att vägservitutet blivit upplöst utan att man i en sådan förrättning beslutat ansluta också före detta hörskande fastighet. Vännen behöver bara kontakta lantmäteriet för att bekräfta att servitutet alltjämt är giltigt.

  Men vare sig en fastighet betjänas av vägservitut eller vägsamfällighet följer denna rättighet INTE automatiskt med till nybildade fastigheter som avstyckas från stamfastigheten.
   
 5. P
  Medlem · 548 inlägg
  Problemet är att vännen redan kontaktat lantmäteriet och deras svar var att sevitutet förmodligen inte gällde längre!!
  Förmodligen, vilket dj-vla svar. personen ifråga som min vän talade med ville dock inte svära p att servitutet inte gällde.

  Det jag inte förstår är varför servitutet fortfarande står kvar på min väns fastighet om det inte gäller?
   
 6. T
  Medlem · Skåne · 72 inlägg

  Total0koll

  Medlem
  Man kan väl sammanfatta läget som sådant att ett officialservitut består, även efter att en avstyckning har gjorts.
  Att de kringliggande fastigheterna bildat en vägsamfällighet påverkar väl inte officialservitutets vara eller inte vara, men ägarna till dessa fastigheter är kanske angelägna om att även den fastighet med servitutet är med och betalar avgifter för underhåll av vägen m.m.
  För att officialservitutet ska försvinna krävs det en fastighetsreglering.
   
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.