Byggahus.se

Avslag på förhandsbesked...

 1. L
  Medlem · 2 inlägg

  LottaFredrik

  Medlem
  Just nu känns det som våra byggplaner har gått i kras och vi funderar över om någon här har tips på vad man skall tänka på vid eventuell överklagan.

  Vi fick igår avslag på vårt förhandsbesked, vilket känns så trist att man vare sig vet ut eller in då vi verkligen planerat oerhört mycket.

  Vi har fått tomtmark av våra föräldrar att stycka av utanför detaljplan ute på landet. Runtomkring finns små gårdar och en hel del bostadshus av varierande ålder. Platsen där vi tänkt oss stycka ligger i direkt anslutning till samfällig väg genom ”byn” i ett skogsparti. Det finns hus runtomkring och gårdskänslan som tydligen skall vara så viktig för att få positivt finns där med råge.

  Vi har ännu inte läst protokollet utan får det nästa vecka. Kort sagt berodde avslaget på natur och kulturskäl och att man gjorde intrång i friluftslivet pga. skogsläget.

  Detta är ingen storskog utan ”ett skogsparti” där huset skulle ligga så långt ner mot vägen som möjligt. Taxeringsmässigt så är skogen klassad som ej avverkningsbar pga. dess dåliga beskaffenhet. Den är gles och i dålig kondition, samt att andra hus redan finns på andra delar ”mitt i skogen” fast på andra sidan.

  Ja, ville nog bara ventilera och se om någon har goda råd.
   
 2. J
  Medlem · 395 inlägg

  jimata

  Medlem

  Re: Avslag på förhandsbesked...

  Svårt att ge råd utan att ha läst deras motivation. Lägg gärna in den så kan jag kanske det hjälper. Lite frågor: Hur ska huset ligga i förhållande till andra hus, lite för sig själv eller nära ett/flera grannhus? Ligger tomten "på landet" nära en storstad eller Landet? Hur stort är skogspartiet? Återkom med deras motivation och lite mer information.
   
 3. A
  Medlem · 350 inlägg

  arny

  Medlem

  Re: Avslag på förhandsbesked...

  Det bästa borde vara att prata med stadsbyggnadskontoret om vad de tycker ni skall ändra för att de skall kunna bevilja bygglov. Förvarnade de inte om avslaget innan ärendet togs upp? Vi hade en liknande situation för något år sedan. Stadsbyggnadskontoret bereder ju ärendet, och de ringde upp innan ärendet gick vidare till byggnadsnämnden och sade att de inte kunde tillstyrka bygglov om vi inte löste tillfartsvägen på ett annat sätt än det vi föreslagit. I vårt fall valde vi då att dra tillbaka ansökan, eftersom vi inte tyckte det blev för dyrt att dra en ny väg (det fanns en gammal väg som de tyckte belastningen skulle bli för stor på). Vi slapp på det sättet avgifterna för förhandsbeskedet, men hade vi valt att gå vidare hade vi vetat vad som skulle till för ett beviljande. Har man pratat med en handläggare innan och varit överens om en lösning som är godtagbar tror jag det skall mycket till för att man skall få ett avslag. Så mitt råd är att alltid prata med handläggarna både innan ansökan skickas in och under ärendets gång. Då kan man på en gång ta itu med de frågor som dyker upp. Har man inte handläggaren med sig kan man vara ganska säker på att få ett avslag.
   
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.