Byggahus.se

Avslag på förhandsbesked enligt PBL 2 kap

 1. P
  Medlem · 3 inlägg

  Pekka-kaka

  Medlem
  Vi har sökt bygglov i ett område i Härryda kommun och fått avslag på förhandsbesked enligt PBL 2 kap (Plan- och ByggLagen 2 kapitlet) som lyder enligt nedan. Området ligger utanför detaljplanerat område.

  "1 § Mark- och vattenområden skall användas för det eller de ändamål för vilka områdena är mest lämpade med hänsyn till beskaffenhet och läge samt föreliggande behov. Företräde skall ges sådan användning som medför en från allmän synpunkt god hushållning.
  Vid planläggning och i ärenden om bygglov och förhandsbesked skall bestämmelserna i 3 och 4 kap. miljöbalken tillämpas. Enligt 5 kap. 3 § miljöbalken skall miljökvalitetsnormer iakttas vid planering och planläggning. Lag (1998:839)."

  (detta är den viktigaste paragrafen).
  Finns det någon som kan förklara dessa rader på ett förståeligt sätt?
  Vad betyder god hushållning? Vad är föreliggande behov?

  Finns det någon som fått positivt besked på sitt förhandsbesked efter att fått avslag på denna punkt? Vilka var argumenten för detta?
   
 2. B
  Medlem · 5 831 inlägg

  Re: Avslag på förhandsbesked enligt PBL 2 kap

  Myndigheten anser att er tilltänkta byggplats passar bättre för något annat än bostadshus.  Möjligen påverkas fastigheten av någon del i kommunens översiktsplan (framtida naturreservat eller rekreationsområde).  Isåfall sätter kommunen kraft bakom sina ord genom att hänvisa till miljöbalkens skrivningar om att "skydda människors hälsa eller miljön".  Ryckt ur sitt sammanhang säger detta alltså annars nästan inget alls.

  Fastighetsägarens lagliga motvärn är rätten till "pågående markanvändning".  Om det på tomten redan finns ett bostadshus (om så bara en liten futtig svartbyggd sommarstuga) väger detta mycket tungt.  I annat fall begränsas fastighetsägarens rätt till att fortsätta använda marken till hästbete eller skogsbruk eller vad det nu kan vara.
   
 3. P
  Medlem · 3 inlägg

  Pekka-kaka

  Medlem

  Re: Avslag på förhandsbesked enligt PBL 2 kap

  Du har helt rätt i att man hänvisar till ÖversiktsPlanen (ÖP) där området består av "värdefull natur". Detta strider dock mot de riktlinjer som Länsstyrelsen precis dragit om värdefull natur i området och ett nybildat naturreservat. Är det troligt att man med bakgrund av att kommun och länsstyrelsen inte har samma syn på värdefull natur kan ändra beslutet genom överklagan?

  Idagsläget finns ingen avstyckad tomt på den plats som vi tänkt att bygga på men den ligger mellan två tidigare byggda hus (byggår 1960).
  Skulle man försöka få till en avstyckning av tomt och sedan söka nytt bygglov på denna platsen. Är det då större chans att få bygglov?
   
 4. B
  Medlem · 58 inlägg

  byggnissa

  Medlem

  Re: Avslag på förhandsbesked enligt PBL 2 kap

  DU kommer inte ha större möjlighet att bebygga tomten bara för att du styckar den(om det ens är möjligt, lantmäteriet skickar avstyckningsärendet i remiss till kommunen och, de kommer ju säga nej till avstyckning eftersom de inte anser att det är lämpligt att bygga där).

  Ligger tomten inklämd mellan två bebyggada tomter tycker jag det är märkligt med ett avslag, det kanske lönar sig att överklaga. Kontakta kommunen och hör om det finns någon möjlighet att få ett positivt förhandsbesked om du ändrar på ansökan, tex tomtstorlek, tomtutformning eller nåt annat....
   
 5. B
  Medlem · 5 831 inlägg

  Re: Avslag på förhandsbesked enligt PBL 2 kap

  Ni ska alltså bilda ny fastighet genom att avstycka en bit mark från en större stamfastighet mellan två redan bebyggda fastigheter.  Jag blir också förvånad över att kommunen motsatt sig detta.  

  Kommunen skulle nämligen med största sannolikt inte alls ha protesterat om nuvarande ägarna (genom markreglering) överför den obebyggda "gluggen" från stamfastigheten till en av grannvillornas tomter.  Därefter borde det inte vara något problem alls att bygga ett extra bostadshus på den nybildade jättetomten.  Likaså är det rena formaliteten att klyva en stor tomt med två bostäder.

  Om kommunen nobbar byggenskap på den lilla gluggen kan jag bara finna förklaringen att den har någon sorts "strategisk" betydelse.  Kanske gluggen utgör det enklaste (eller enda praktiskt tänkbara) tillträdet från allmän väg ut till naturmark, någon sevärdhet eller en badplats?  Kanske det är här alla parkerar sina bilar?  

  Om (men bara OM) det inte finns någon sådan logisk förklaring till kommunens avighet är jag övertygad om att ni - på ett eller annat vis - kan bygga.  Lika övertygad är jag om att ett av de sämsta sätten är att överklaga.  Det tar lång tid, och ni kommer sannolikt att förlora, eftersom det är NI som måste bevisa den allmänna nyttan av "ändrad markanvändning".
   
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.