Avslag på bygglov av ny entre, men 50% av alla i området har den lösningen?

10k läst  47 svar

 1. Juliecorn
  Medlem Nivå 5
  Hej, vi håller på med ett bygglov, varav en del avser en ny entré på ca 5 kvm. Kruxet är att den nya entrén gör att avståndet endast blir 2,7 m istället för 4,5 m. Går det att genom att visa på hur andra hus i närheten har byggt sina entréer och andra byggnader mycket närmare grannen än 4,5 m och då få ett ok? Grannen har sagt OK. Anledningen till att jag frågar är att vi annars måste lämna in ett nytt bygglov där vi antingen tar bort entrén helt eller ber arkitekten rita ny placering (dyrt).

  Supertacksam för hjälp,

  Egnahemsbon
   
 2. H
  Moderator · Nivå 25
  Kan du inte låta entren gå som en attefallstillbyggnad?

  Är det alltså mot en granne som avståndet blir för lite, inte mot gatan?

  I princip så brukar man kunna få igenom en sådan avviklese som en mindre avvikelse, men det beror ju på om du har fler avvikelser mot detaljplanen redan innan.

  Jag gissar att det är handläggaren som nu yrkar på avslag. Du kan som nästa steg begära att ärendet skall dras i nämnden, risken med det är att där får du betala större delen av bygglovsavgiften, även om det blir avslag. Men då får du ett riktigt beslut som går att överklaga, först till länsstyrelsen osv.

  Vi hade grannar (de har flyttat) som byggde ett uterum lite nära vår gräns, vi sade OK. Handläggaren sade blankt nej. Det togs upp i byggnadsnämnden, där det gick igenom med en rösts marginal (rödgröna avslog, alliansen tillstyrkte).
   
 3. Juliecorn
  Medlem Nivå 5

  Tyvärr är det ett område som är av särskilt intresse att bevara och då gäller inte reglerna för atterfall, det upplyste hon själv om i sitt skriftliga svar till oss. Nu kom nästa grej, hon hävdar att vår utbyggnad vi vill göra i befintligt vindsplan ska betraktas som att vi bygger till en våning detat eftersom reglerna ändrades 2011. Nu hör det till saken att alla i området har samma huskropp att utgår ifrån och vi vet åtminstone 4 st som gjort samma tillbyggnad som vi utan problem, vad göra?
   
 4. KnockOnWood
  Husägare · Nivå 25
  Hur vore det om ni kunde visa att utbyggnaden, förstugan, byggs i brandhärdiga material,
  så att risken för brandspridning inte ökar?
   
 5. Juliecorn
  Medlem Nivå 5
  Hej, hmm intressant, jag tror i första hand att de vill att vi skickar in andra som efter 2011 gjort tillbyggnad närmre än 4,5 m tomtgräns. Men jag ska kolla upp vad handläggaren säger och det brandhärdiga, eftersom området har särskilt byggnadsskydd och husen är av trä kanske det kan bli svårt att få till något som är brandhärdigt? Men jag ar gärna emot förslag.Ska gå och scanna runt lite i grannskapet imorgon.
   
 6. H
  Moderator · Nivå 25
  Det låter inte rätt, definitionen av vad som är en våning har inte ändrat sig (är jag nästan säker på), men tolkning av vad som är acceptabelt som mindre avvikelse har stramats upp.

  Din arkitekt bör ha full koll på om påbyggnaden skall anses vara en våning. Det är iofs märkligt om inte arkitekten har haft koll på avståndsreglerna. Det borde inte kommit som en överraskning.

  Det här med närheten till gräns handlar inte så mycket om brandskydd, utan om områdets karaktär. Brandskyddet löser man relativt enkelt.
   
 7. Juliecorn
  Medlem Nivå 5
  Den befintliga huskroppen är från 1927 och har mansardtak och räknas som i våningshus med vindsvåning som får inredas. Bifogar bild från DP. I handläggarens uttalande står följande om våningen:

  "Den befintliga byggnaden uppfördes i syfte med detaljplanen med dåvarande tolkning av vad en vindsvåning är. Dåvarande tolkning var att brutet tak inte utgjorde en våning vilket det gör idag. Det som hänt sedan ert hus uppfördes är att lagen förändrats sedan 2011 då nuvarande lag tillkom. I nuvarande lagstiftning har definitionen av vad en våning är framtagits i plan- och byggförordningen samt att rättsfall som blivit praxis även tillkommit. Detta gör att en påbyggnad som dels kan bedömas upplevas som två våningar på grund av att fönster är fullstora men även att våningsbegreppet med beräkning uppfylls för en våning. I plan- och byggförordningen 1 kap 4§ definieras en våning som:

  Ett utrymme i en byggnad där utrymmet avgränsas åt sidorna av byggnadens ytterväggar, uppåt av tak eller bjälklag och nedåt av golv. Våning är även om byggnadshöjden är mer än 0,7 meter högre än nivån för vindsbjälklagets översida. "

  Vårt förslag till utbyggnad har taket åt sidorna, inte byggnadens ytterväggar...men jag antar att jag inte kan hävda det. Men sedan 2011 har 5 andra familjer inom vår DP gjort exakt den förändring vi vill göra.
   
 8. H
  Moderator · Nivå 25
  Det är väl iofs helt klart att OM utbyggnaden skall anses vara en våning så är det inte en mindre avvikelse att bygga två våningar istället för en våning.

  Så frågan är väl vad det är som gör att den skall räknas som en våning. Ett mansardtak ger inte i sig själv att det skall anses vara en våning. Utan det är i så fall om du bryter mot "0,7 m regeln".
   
 9. Juliecorn
  Medlem Nivå 5
  Men det betyder ingenting att 5 andra i området fått igenom och verkställt sina bygglov?
   
 10. Juliecorn
  Medlem Nivå 5
  Dessutom så avgränsas inte sidorna av husets yttervägg utan av tak, vilket gör att utrymmet inte bör definieras som våning?
   
 11. R
  Medlem · Nivå 16
  Har du begärt ut något av grannarnas bygglov?
   
  • Laddar…
 12. R
  Medlem · Nivå 16
  Våning blir det per definition om det blir boyta. Inte beroende på vad väggarna är gjorda av.

  Edit: Kan vara fler saker som avgör om det räknas som våning. Ex kupa kan göra att det blir våning.
   
  Redigerat 30 mar 05:47
  • Laddar…
 13. A
  Medlem · Nivå 7
  Enda chansen att ta dig ur den här kafkaeska situationen är att fundera på hur du röstar i nästa val.
   
 14. Juliecorn
  Medlem Nivå 5
  röstar rätt ;)
   
 15. Juliecorn
  Medlem Nivå 5

  Ska göra det, men en av dem är vi nära vänner med och de fick inte ens någon kommentar om vindsvåningen och de byggde ut huset ännu mer än det vi ska göra. Vi har en utbyggnad idag på ett plan och källare, ovan den finns en "dansbanestor" balkong, det är den vi vill göra om till vindsvåning och därigenom få ett 3:e sovrum på det planet.
   

Logga in för att se högupplösta bilder och få möjlighet att ställa frågor. :love: