Byggahus.se
Det är den årlig avskrivning på tex maskiner eller inventarier. Motsvarar ungefär värdeminskningen. Tex en lastbil som köps för 1 Mkr har en beräknad livslängd på 10 år ger 100 000 kr i årlig avskrivning. I redovisningsprinciperna brukar framgå vilka avskrivningstider som används.
 
Så det behöver inte betyda att skulden har ökat?
Nej. Har inget med skuldsättning att göra. Tänk ungefär som den årliga värdeminskning du har på din bil. Men i företagets redovisning bokförs det som en kostnad. Följer avskrivningen plan så är det normalt.
 
Byggnader ska skrivas av med mellan 2 och 5 procent årligen. Är det avskrivet med 3 mille på ett år så är det en stor byggnad. Sen finns det ju något som heter NEDskrivning av tillgångar och det är när man kommer på att något har betydligt mindre värde än det bokförts som tidigare. Då kan (ska) man skriva ner värdet på objektet. Även nedskrivningar påverkar resultatet men inte kassaflödet.
 
Förr i tiden balanserades oftast den här avskrivningen av amortering av lån. Då blir det en äkta kostnad, som behöver betalas vias månadsavgiften. Nu väljer många att minimera amorteringarna. Därmed ger den här avskrivningen en större och större ackumulerad förlust i balansräkningen. Men som sagt inget att vara överdrivet orolig över.
 
Redigerat: