Byggahus.se

Avikelser från detaljplan

 1. C
  Medlem · 2 inlägg

  chrjoh

  Medlem
  Vi planerar tillbyggnad av enplansvilla i ett f.d fritidshusområde där detaljplanen inom 10-20 år kommer att omarbetas.
  En konsult (ej arkitekt) vi fått kontakt med är väldigt optimistisk och tror sig kunna driva igenom ett bygglov som avviker från detaljplanen  en hel del  genom prövning i någon nämnd.
  Någon som känner till om detaljplanen endast är en rekommendation och att varje ansökan är unik eller om detaljplanen är väldigt styrande?

  Känns lite som att konsulten vill få oss att köpa ett paket som inte kommer att gå igenom och att vi efter en tid kommer tvingas välja ett enklare alternativ inom ramen för konsultens fastpris erbjudande och gällande detaljplan.

  Tacksam för råd och tips på arkitekter med erfarenhet av tillbyggnad/ombyggnad :)
   
 2. volvo
  Medlem · Södra sverige · 2 771 inlägg

  volvo

  Medlem

  Re: Avikelser från detaljplan

  En kommun får inte bevilja bygglov för en byggnad som strider mot gällande detaljplan.
  Enda sättet att komma runt detta är att få kommunen att ändra detaljplanen innan bygglovet beviljas.
  Någon som påstår annat talar i nattmössan.
   
 3. Faidros
  Medlem · 1 499 inlägg

  Faidros

  Medlem

  Re: Avikelser från detaljplan

  Kommunen kan nog inte ge bygglov för något som avviker "en hel del" från detaljplanen. Däremot kan de medge en "mindre avvikelse".
  http://www.google.se/search?hl=sv&q="mindre+avvikelse"+site:byggahus.se&meta=
   
 4. C
  Medlem · 2 inlägg

  chrjoh

  Medlem

  Re: Avikelser från detaljplan

  Tack för givande svar!

  Detaljplanen medger 70+30.
  Vi har idag 94+12.
  Är det en omständighet som minskar möjligheten att få igenom ytterligare avvikelser, trots att det beviljades en tid då detaljplanen medgav större ytor?
   
 5. Hemmakatten
  Medlem · 11 760 inlägg

  Re: Avikelser från detaljplan

  Om ni har 94+12 idag så lär ni få bygglov på samma yta. Men ni kanske vill bygga större?
   
 6. saturnus
  Medlem · M · 3 679 inlägg

  saturnus

  Medlem

  Re: Avikelser från detaljplan

  Man kan aldrig veta hur det går, när ärenden sätt på sin spets, har planen ändrats, så kanske det inte går att bygga alls. Här är ett klurit ärende;

  FSBS Diskussion!
  Ersättning enligt 14:8
  Första inlägget av Madeleine Arvidsson Wäli

  Las till: 2004-12-22 16:04  Är det någon av er som har råkat ut för frågor om ersättning enligt PBL 14:8? Vi har en sådan fråga just nu, som jag skulle behöva hjälp med.
  Ett bostadshus har brunnit ner på en fastighet som ligger i vad vi kallar "bullerzonen". Enligt områdesbestämmelserna får nya hus inte byggas där. Området är ett riksintresse eftersom där ligger en flygplats. Luftfartsverket avstyrker alla nybyggnationer i området. Vi har kommunicerat med sökanden om att det blir ett avslag på hans ansökan att bygga upp ett nytt hus. Som svar på kommuniceringen skriver han att om det blir nej, vill han i stället att kommunen ersätter honom enligt PBL 14:8 punkten 1. Är det någon av er som har haft något liknande fall?  
  Tillbaks till huvudsidan Skriv ett svar!


  OBS OBS Ovan inlägg är hämtat från ett annat Forum.
   
 7. Faidros
  Medlem · 1 499 inlägg

  Faidros

  Medlem

  Re: Avikelser från detaljplan

  Angående den svåra frågan vad som är att betrakta som "mindre avvikelse". Här är ett fall där man fick igenom 21% större byggnadsyta än detaljplanen medgav:

  "Bygglovet motiverades med att liknande avvikelser (uthus) inom planområdet har medgetts med dispens.

  Ärendet överklagades av grannar. Länsstyrelsen ansåg att avvikelsen (21%) ej enligt praxis betraktas som en mindre avvikelse enligt PBL. Länsstyrelsen anger att avvikelser upp till 15% har i praxis godtagits om avvikelsen inte dessutom är stor till ytan och att den är förenlig med planens syfte. Länsstyrelsen bifaller överklagandena för den del som rör garagebyggnaden.

  Länsrätten som inte var helt överens gör samma bedömning och ändrar inte det överklagade beslutet. Man anför att förutom byggarean avviker förslaget även från detaljplanens bestämmelser avseende antal byggnader samt avstånd till tomtgräns.

  Kammarrätten fastställer byggnadsnämndens beslut"


  http://www.fsbs.h.se/medlemsinfo/medlemsblad02/medlemsblad1.htm
   
 8. J
  Medlem · 395 inlägg

  jimata

  Medlem

  Re: Avikelser från detaljplan

  Om detaljplanen tillåter 70kvm och ni redan har 94kvm så kan ni glömma hela projektet tyvärr. Ni får aldrig igenom en tillbyggnad. Däremot bör ni ha möjlighet att bygga ett uthus på totalt 30kvm eftersom ni endast har 12 idag.
   
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.