Byggahus.se

Avhjälpa fel med innehållna medel?

 1. G
  Medlem Nivå 1
  Kan någon förklara vad den juridiska proceduren är för detta och vad man kan göra? Kan man hyra andra hantverkare och betala dessa av medlen och ska deras faktura i så fall ställas ut i vårt namn eller i entreprenörens?

  Sitationen är följande:
  Entreprenadskostnaden för husbygget är ca 3 milj kr.

  Slutbesiktningen -Garbo- som gjordes innefattade 3 sidor av anmärkningar (!) samt en extra lista från oss själva på saker som inte var med på denna lista. Besiktningsmannen tvekade at skriva rapport för att det var så mycket ogjort. Kostnaden att avhjälpa felen var 130 000 kr. Entreprenaden godkändes.

  Efterbesiktning -Garbo- gjordes några månader senare vilket resulterade i 2 sidor anmärkningar samt egen lista igen. Besiktningsmannen såg t ex inte att skorstenen inte var uppsatt ännu, elen i garageporten var inte installerad, en vägg saknades vid altanen etc.

  Vid egen kontroll 2 månader senare (OBS vi bor i utlandet och kan inte checka för ofta): Vatten läcker ut från dusch i korridoren utanför ett badrum (vilket inte testades vid besiktningarna därför att fogning och spackling inte var gjort vid väggar och golv), terrassdörren (2x3m) kan inte öppnas ordentligt, kakelfogar dåligt gjorda, bakfall hängränna+ läcker, skador gjorda senaste månaden, t ex fullt med färg på golv, smådetaljer slarvigt utförda, vilket entreprenören nu säger kan tas upp a oss på 2-årsgarantin!

  Entreprenören vill att vi betalar det sista beloppet om 130.000. De ska nu stämma oss ..... kan tillägga att hela projektet är över ett halvår försenat!
  Hur hantera detta? Vad har vi för rättigheter? Kan vi innehålla de sista medlen?
  Vad gör man med nya fel som upptäckts efter efterbesiktning ?
  Tack,
   
 2. P
  Medlem Nivå 1
  Vilka rättigheter ni har beror på vilket avtal ni har med entreprenören. iom att du nämner garbo gissar jag att ni har ett avtal med abs05 i grunden. Du kan då innehålla 10% till det att entreprenaden godkänns, och därefter innehålla pengar motsvarande kostnaden för avhjälpande av evt fel noterat i SB-protokollet. Når NI värderar dessa fel avhjälpta har entreprenören rätt till betalning. Entreprenören har normalt 2 månader på sig att avhjälpa fel från SB. Efter detta kan ni låta felan avhjälpas av andra för dessa pengarna.

  Fel som ni upptäcker efter eller utöver SB, informerar ni entreprenören om skriftligen. Fel under garantitid skall avhjälpas utan dröjsmål. Ni har dock inga rättighetar att innehålla pengar för detta. Det är därför SB blir så viktig.

  Få tag på en entreprenadkunnig advokat er min rekomendation. Det verkar som ni inta har världens bästa relatiom med er byggare.

  Stå på er, lycka till!
   
 3. C
  Medlem Nivå 6
  Ni kan hålla inne så mycket pengar som det kostar att åtgärda de fel som kvarstår. Även om det avser fel som framträtt under garantitiden och ni nu är i den "lyckliga" situationen att ha pengar att innehålla.
  (Konumenttjänstlagen 20 §: "Konsumenten får hålla inne så mycket av betalningen som fordras för att ge honom säkerhet för hans krav på grund av ett fel hos tjänsten".)

  För att bedömma vilka fel som nu återstår och vad de kostar att åtgärda är ytterligare en efterbesiktning att rekommendera. För att fastställa vilka nya fel som framträtt efter den senaste besiktningen påkallar man en särskild besiktning.
  I ert fall är det lämpligt att nämnda efterbesiktning och den särskilda besiktningen sker vid samma tillfälle. Begär att besiktningsmannen värderar både de kvarstående felen och de nya fel som framträtt.

  I nuvarande regler, ABS 05, finns inget som säger att entreprenören kan vänta med att åtgärda mindre, ej väsentliga fel tills garantitiden gått ut. Kräv därför att även dessa fel åtgärdas omgående. Och som sagt, håll inne pengar även för dessa fel.

  Åtgärdar inte entreprenören felen inom två månader kan ni själva, efter att ha meddelat entreprenören detta skriftligen, låta åtgärda på hans bekostnad. Be den entreprenör ni då anlitar att specificera sin faktura till er med hänvisning till de vid besiktningarna noterade felen och dra av den totala kostnaden vid slutbetalningen.

  Ni skriver att projektet är försenat. Förelåg denna försening redan då entreprenaden godkändes vid slutbesiktningen?
  I så fall har ni rätt till förseningsvite, om avtalet stipulerar detta. I annat fall har ni rätt till ersättning för de direkta merkostnader, d.v.s. rena utlägg, ni haft till följd av förseningen (ex. extra flyttkostnader, lagerhyra, hyra av tillfällig bostad o.dyl.). Även detta belopp får i så fall kvittas mot entreprenörens kvarvarande fordran.

  Slutsats: Håll inne så mycket pengar att ni verkligen säkerställer de extra kostnader ni riskerar att få!
   
 4. G
  Medlem Nivå 1
  Hej Carlssoni,
  Tack för ditt utförliga och uppmuntrande svar!
  Ja vårt entreprenadskontrakt är enligt ABS 05.
  Enligt kontraktet skulle arbetena ha varit färdigställda 25 veckor efter färdigställd grund. 5/10/2006 betalade vi lyft 5 för färdigställd grundplatta. Enligt planerna skulle alltså arbetena ha varit klara (30 mars 2007) så att vi skulle kunna fira påsk där. Den 4 april mailade de och meddelade att tidsangivelserna i kontraktet måste upphöra och att "murningen av källarvägen" gjordes klar V44 "vilka tillhör grunden" !!!!
  Nu lämnar vi saken till en jurist.
  Geert