Byggahus.se

Avfuktare/värmepump i frånluftskanalen innan FTX-värmeväxlaren.

 1. G
  Medlem Nivå 1
  Sammanfattning:
  FTX med avfuktare/värmepump på frånluften + ev. luftfuktare på tilluft

  Bakgrundskalkyl:

  Räknade på att sätta in en luftavfuktare i badrummet och kom fram till en "COP" på 2.52. Förutom lägre fukthalt i badrummet så skulle jag med andra ord få en besparing på energikostnaderna om jag idag värmer huset med fjärrvärme och avfuktaren skulle betala av sig på ett antal år (visserligen ganska många).

  Här är kalkylen:
  Energiåtgång: 275W*24h = 6.6kWh
  Energitillförsel:
  - Elenergi: 6.6kWh
  - Ångbildningsvärme vid kondenseringen: 16kg (per dygn) * 0.627kWh/kg = 10.03kWh

  COP = (10.03+6.6)/6.6 = 2.52

  Nu kommer den ju inte att köras hela dygnet utan bara för att hålla ned fuktkvoten under 60% eller något i badrummet och därför blir ju inte besparingen så stor, men om man bortser från investeringskostnaden så blir det ju klart lönsamt att köra jämfört med det fjärrvärmepris de flesta betalar.

  Tanke:
  Om man skulle låta den gå på max hela uppvärmningssäsongen och ta bort en stor del av fuktigheten ur luften innan den ventileras ut via frånluften skulle avfuktaren vara återbetald på ett fåtal år.

  Efter att ha gjort kalkylen så tänkte jag därför att man skulle kunna installera en värmepump/avfuktare med bra COP och högre effekt (COP & effekt bör optimeras fram för bästa återbetalning på investeringen) i frånluftskanalen på FTX-systemet innan luften går in i värmeväxlaren. Man kan kondensera bort "all" fukt ur luften (och eventuellt även kyla den) och därefter låta den värmeväxlas mot uteluften. Tilluften kan därefter förvärmas med fjärrvärme och eventuellt befuktas (åtminstone roterande FTX återvinner en del av fukten i luften så då bör man kanske kompensera för det) innan den blåses in.

  Tycker att det borde kunna bli lönsamma system av det...?

  Passivhus:
  Det skulle ju även kunna vara vettigt i passivhus (där man oftast har elvärmare i FTX-systemet för det lilla effektbehov som finns) då man med beskrivet system skulle komma upp i verkningsgrader på över 100% på FTX-systemet. Gångtiden per år blir visserligen inte så lång för avfuktaren/värmepumpen i ett passivhus, så det kanske förstör lönsamhetskalkylen...?