Byggahus.se
 1. Byggahus.se är oberoende på konsumentens sida Regler

Att överklaga detaljplan, hur ?

 1. T
  Medlem · 176 inlägg

  Tag_H

  Medlem
  Hur ska en överklagan av detaljplan mot kommun se ut.
  Hur gör man, vad ska den innehålla, ska kopia skickas till länstyrelsen ?
  eller är kommunen skyldiga att själva vidabefodra till länstyrelsen.
  Finns det någon mall att gå efter etc.
   
 2. H
  Moderator · Stockholm · 45 935 inlägg

  hempularenPremiumikon: Hand

  Moderator
  Hur ser läget ut, vilket stadie har planen kommit till? Finns det ett beslut att överklaga, eller pågår det samråd? Om det finns ett beslut så bör det framgå av beslutet hur man överklagar.

  Jag tror inte att det finns någon speciell formalia om vad överklagandet skall innehålla, mer än en motivering om på vilka grunder man överklagar.

  Om du inte uppenbart ingår i gruppen sakägare som får överklaga (ägare till fastighet som berörs) så skulle jag tro att du kan behöva motivera på vilka grunder du anser dig vara sakägare (typ jag rastar hunden där varje morgon).
   
 3. T
  Medlem · 176 inlägg

  Tag_H

  Medlem
  Läget är att detaljplanen kommer upp i kommunstyrelsen i slutet av månade och kommer då troligtvis att fastställas/godkännas, efter detta så har vi 2 v på oss tror jag ?

  Jag är en av sakägarna, närmast granne.

  Frågan kvarstår, hur går det till, vad ska man tänka på osv,
  Vi vill vara så förberedda som möjligt, helst ha överklagan klar att dunka in direkt efter ev godkkänade ;)
   
 4. H
  Moderator · Stockholm · 45 935 inlägg

  hempularenPremiumikon: Hand

  Moderator
  Har de skött informationen / samråd till er korrekt? Annars är det i sig själv en orsak att få beslutet ogiltigförklarat.
   
 5. Villa vista
  Allvetare · Stockholm · 1 770 inlägg

  Villa vista

  Allvetare
  Om du inte har framfört synpunkter under samrådet och nu när planen skall antagas kommer med överklagan då kommer det vara svårt att få rätt om du inte har väldigt goda argument mot planen.
   
 6. FrittDrag_II
  Husägare · Halland · 1 697 inlägg

  FrittDrag_II

  Husägare
  Nedanstående står på en Länsstyrelses hemsida:
  Så har man inte redan lämnar synpunkter finns det risk att ens ärende inte tags upp, och vad jag förstår har man tre veckor på sig efter beslut att överklaga.
  Sedan finns möjligheten att överklaga om kommunen handlagt ärendet på fel sätt.
   
 7. T
  Medlem · 176 inlägg

  Tag_H

  Medlem
  Ja, det får man nog säga, vissa delar har försökts att mörka, men info har gått ut.
   
 8. T
  Medlem · 176 inlägg

  Tag_H

  Medlem
  Synpunkter, namnlistor mm har skickats in vid två tillfällen, men vi är inte överens, (flera berörda fastigheter)
   
 9. T
  Medlem · 176 inlägg

  Tag_H

  Medlem
  Min fråga kvarstår,
  Hur ska en överklagan se ut, vad ska vara med på dokummentet etc.
  ska den skicka till både kommun och länstyrelse, eller är kommunen skyldiga att själva vidarebefodra till lännstyrelsen ?

  Jag söker alltså tips och råd på hur det går till rent praktiskt, vad man ska tänka på osv.
   
 10. M
  Medlem · Västra Götalands · 9 959 inlägg

  -MH-

  Medlem
  Hör med kommunen, de vet hur det skall gå till.
   
 11. Villa vista
  Allvetare · Stockholm · 1 770 inlägg

  Villa vista

  Allvetare
  Du skickar brevet/överklagan till kommunen, planenheten eller liknande, dock "ställer" du brevet till Länsstyrelsen för ditt län/område.

  Skriv i överklagan vad som överklagas, tex BYA, byggnadshöjd etc
  Orsak till överklagan, dvs varför du inte samtycker till planen
  Bilägg stöjande dokument, tex överiktsbild med skuggbildning, förstörd natur, namnlistor om ni är fler, etc

  Signera
  namnförtydliga samt kontaktuppgifter, adress etc  Det var nog allt,

  Lycka till
   
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.