Byggahus.se

Åtgärder vid senfärdig totalentreprenad

 1. L
  Medlem · 26 inlägg

  larsolov2

  Medlem
  Jag låter uppföra en byggnad i anslutning till befintligt fritidshus genom totalentreprenad till en kostnad av ca 1 million. Kontrakt enligt ABS05 upprättades 15 oktober 2005. Flera datum för delmål och ett färdigställandedatum den 15/5 2006 anges. Vitesklausul accepterades inte av entreprenören. Alla kontrakterade data har successivt överskridits utan att entreprenören förvarnat om detta. Han har trots upprepade påstötningar inte meddelat något nytt färdigdatum utan svarar i bästa fall med muntliga resonemang om alla möjliga omständigheter. Huset är nu i september ett färdigt skal, medan all utrustning och allt material ligger i lager hos olika leverantörer, d v s det finns ingen brist på material som hindrar att bygget slutförs. Jag har skriftligen uppmanat totalentreprenören att ofördröjligen och utan avbrott färdigställa huset. Pålitliga kontakter med flera personer med god insyn hävdar att entreprenören har mycket gott rykte. Jag har anledning befara att ett mycket större åtagande helt enkelt gör det svårt till omöjligt för honom att fullfölja alla åtaganden.

  Vilka ytterligare påtryckningsmedel har jag ?
  Har jag rätt till skadestånd för en sommars uteblivet brukande ?
  Har jag rätt till skadestånd för en sommars nedsatt brukbarhet av befintlig byggnad ?

  Att vi mår så illa av situationen att det kan bli ett hälsoproblem lär man väl få skriva på ödet.
   
 2. volvo
  Medlem · Södra sverige · 2 771 inlägg

  volvo

  Medlem

  Re: Åtgärder vid senfärdig totalentreprenad

  Om ni inte angivit vite i ert avtal så har ni enligt konsumenttjänstlagen rätt att få era merkostnader täckta.

  Detta innebär att ni kan kräva entreprenören på ersättning på era styrkta merkostnader såsom magasinering av möbler, hyra för annat boende, merkostnad i transporter till och från magasinet, merkostnad för byggkreditiv jämfört med hypotekslån etc.

  Jag råder er att anlita en byggjuridiskt sakkunnig som handfast kan hjälpa er att gå vidare i saken. En försening på mer än ett halvår är inget man skall behöva acceptera.
   
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.