Byggahus.se

Åtgärder vid fel

 1. D
  Medlem · 7 inlägg

  DrNal

  Medlem
  I slutbesiktningen kom det upp ett antal fel och dessa har inte åtgärdats. Det är nu tre månader sedan besiktningen utfördes.

  Efter slutbesiktningen (en vecka) så upptäcktes det att golven var ojämna och utanför tolerans. Dessa fel har inte heller åtgärdats. Vad är en rimlig tid att vänta tills något görs? Kan man kräva ersättning för att entreprenören nu måste in och göra om dvs inte är klar enligt kontrakt (vite)?

  Slutligen vad kan man kräva av en KA? Är det inte hans ansvar att kolla golven och kolla att plattan är jämn? Vad betalar man en KA för? Finns det någonstans man kan ta kontakt med certifieringsutförarna och kolla om vederbörande är certad?

   
 2. yonna
  Medlem · Österlen · 6 833 inlägg

  yonna

  Medlem

  Re: Åtgärder vid fel

  Förhoppningsvis har du inte betalat hela entreprenaden ännu utan innehållit 10%. En KA gör inte så mycket - ett par besök på byggarbetsplatsen och så pappersexercisen som myndigheterna kräver. Det är vettigt att kombinera en duktig KA även med kontrollantfunktion (räkna då med dubbel kostnad - minst).
   
 3. D
  Medlem · 7 inlägg

  DrNal

  Medlem

  Re: Åtgärder vid fel

  Kan man inte kräva att hantverkarna slutför enligt besiktningen eller är det ok att behöva vänta i över tre månader?

  Jag trodde självklart att KA hade en kontrollfunktion, måte man betala extra för det?
  Varför har man annars en KA?
   
 4. volvo
  Medlem · Södra sverige · 2 771 inlägg

  volvo

  Medlem

  Re: Åtgärder vid fel

  Om du tittar i kontrollplanen (som KA upprättat) så finns där en del punkter som KA skall kontrollera och en del punkter som andra skall kontrollera (det kan vara grundläggaren, husbyggaren, sotaren, rörläggaren etc.) Det enda KA skall göra med de andras punkter är att se till att de intygar att de utfört sina kontroller. Eventuella felaktigheter gjorda vid kontrollerna står ju den som intygat att de utfört kontrollerna.

  Om KA skulle göra alla kontroller så skulle förmodligen kostnaden för KA bli betydligt högre eftersom det kräver mer tid och fler platsbesök. En del beställare köper in även denna extratjänst för att försäkra sig om att minimera risken för problem.
   
 5. D
  Medlem · 7 inlägg

  DrNal

  Medlem

  Re: Åtgärder vid fel

  Så KA gör enbart en sammanställning av andra hantverkares kontroller. Hantverkaren kontrollerar sina egna arbeten och KA skriver under utan en egen besiktning :surprised:
   
 6. H
  Moderator · Stockholm · 42 806 inlägg

  hempularen

  Moderator

  Re: Åtgärder vid fel

  Normalt så har man ju en slutbesiktning också, där har man en besiktningsman (ibland =KA) som går igenom allt som går att se när huset är klart. hans protokoll hör ju även det till handlingarna som KA skall godkänna.

  Den troligen viktigaste funktionen för en KA är ju när något går snett. Att då ha pondus att ex. kräva att byggaren bryter upp en hel grundplatta och gör om istället för att tvivelaktigt förstärkningsjobb, när gjutningen misslyckats. Det är ju KA som har makten att inte godkänna en given lösning.
   
 7. C
  Medlem · 611 inlägg

  carlssoni

  Medlem

  Re: Åtgärder vid fel

  KA har den funktion och de uppgifter som Volvo anger ovan.
  KA kan däremot inte vara besiktningsman eftersom denne inte får vara jävig. Det är han (hon) i och med att han (hon) är anlitad av beställaren.

  KA skall vara närvarande vid slutbesiktningen men däremot inte godkänna protokollet. Det är besiktningsmannen som tar ställning till om entreprenaden kan godkännas och om fel föreligger. Beställaren har rätt att få sina synpunkter noterade i protokollet
  och får det sedan bli en tvist mellan entreprenören och beställaren huruvida fel föreligger i dessa delar.
  Är beställaren inte nöjd med besiktningen kan han också begära överbesiktning (inom en månad från det han fåt protokollet), men en sådan är både dyr och mycket ovanlig. Det är enklare att beställaren begär en särskild besiktning av de fel som beställaren anser finns men som besiktningsmannen inte tagit med i protokollet för att på detta sätt låta en annan besiktningsman bedömma om fel föreligger.

  Går något snett kan KA naturligtvis biträda beställaren men han (hon) har ingen rätt att i eget namn ta ställning till rätt eller fel gentemot entreprenören. Det är besiktningsmannen (och i sista hand domstolen) som bestämmer om en lösning är avtalsenlig.
   
 8. volvo
  Medlem · Södra sverige · 2 771 inlägg

  volvo

  Medlem

  Re: Åtgärder vid fel

  Nej, det skrev jag inte.

  KA har ofta egna kontrollpunkter.
  Dessa kan vara: Kontroll av schaktbotten, kontroll av betongkonstruktioner innan gjutning, kontroll av överensstämmelse med bygglovet m.m.
  KA kontrollerar även att andra inblandade har utfört sina kontroller i tillräcklig omfattning och att bygget sköts i enlighet med gällande lagstiftning. (Om Göran Persson och Anitra hade haft en vettig KA eller en egen projektledare så hade de självklart blivit upplysta om behovet av en arbetsmiljöplan, och sluppit bli stämda)

  Förutom detta så är en seriös KA även tillgänglig för beställaren om denne har några frågor. En bra KA tar även upp andra saker som det kan vara bra för beställaren att veta eller ta ställning till. tex: arbetarskydd, husets plushöjd m.m.
  KA skall även vara med vid slutbesiktningen som ett par extra, sakkunniga ögon för beställarens räkning.
   
 9. D
  Medlem · 7 inlägg

  DrNal

  Medlem

  Re: Åtgärder vid fel

  Tackar för svaren, de har varit klart givande
   
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.