Åtgärder vid fel och brist i byggen

3k läst  7 svar

 1. F
  Medlem Nivå 7
  Vare sig ni avser att lämna positiva eller negativa referenser på hustillverkare finns det anledning att påpeka följande.

  Förenklat uttryckt har en säljare (näringsidkare) en skyldighet att åtgärda de fel som uppstår under garanti- resp. reklamationstiden. Om säljaren inte gör detta har köparen (konsumenten) en rätt att under vissa förutsättningar häva köpet eller låta åtgärda felen på säljens bekostnad jämte erhålla ersättning för sin skada. Ungefär samma regler gäller vid brister från säljarens sida, alltså då köparen - kvantitetsmässigt - inte fått det som utlovats

  Det ligger i sakens natur att en säljare måste få möjlighet att åtgärda felen. Antingen får köparen lämna in objektet eller låta säljaren hämta objektet. Om objektet är så stort att det svårligen kan flyttas måste köparen bereda säljaren möjlighet att åtgärda felen på plats.

  Många gånger när det uppstår tvister och obehagligheter med hustillverkare/husföretag/hussäljare beror det oftast på att såväl säljare som köpare inte håller sig till de förhållandevis klara och strikta regler som gäller enligt köplagarna. I stället är det så att det börjar förhandlas och manipuleras kring olika alternativ som avviker från reglerna. Säljaren utlovar saker och ting som inte sedan kan infrias och köparen låter sig intalas i en falsk förhoppning. Så småningom har man kommit så långt bort från det som avtalats och lagreglerna att det blir omöjligt att få "skutan på rätt kurs igen". Det som då återstår är enbart en process i domstol som verkligen ingen av parterna vinner på.

  Så rekommendationen till alla er bröder och systrar (medkonsumenter) är: Håller er borta från bygget och vänta till avtalsprestationen är slutförd eller skulle ha slutförts och om det då föreligger fel eller brister i ert bygge, vänd er bums till en jurist som får vidta de åtgärder som ärendet föranleder. Gå alltså inte in personligen och försök ställa saker och ting tillrätta. Ni kommer troligtvis inte att lyckas och ni blir bara bittra på säljaren och ytterst ert hus och er dröm.

  Parterna säljare-köpare, är naturligtvis överförbart på utförare-beställare och liknande förhållanden, under vilken term de än benämns.

  Lycka till! :) :) :)
   
 2. U
  Medlem Nivå 4
  Nu vet jag inte om jag kan hålla med dig. Vid fel görs ju en avvägning mellan kostnaden att åtgärda felet och hur allvarligt felet anses vara. Om kostnaden för att åtgärda ett fel inte anses rimlig i förhållande till felets art så åtgärdas inte felet.

  Tex. Om du vid mätning redan innan grunden gjuts upptäcker att toalettstolen kommer att sitta i väggen pga. felaktig placering av avloppsrör så kanske du slipper att en innervägg flyttas och minskar ditt sovrum med en halv meter. När huset är färdigbyggt lär ingen att riva upp grunden/innerväggar etc. för att flytta ett avloppsrör.

  Om du på samma sätt upptäcker att golvbjälkar inte är satta med offset så att din extra breda trapp ska få plats så kanske du slipper klämma fingrarna mellan räcke och "vägg" varje gång du ska gå upp och ner för trappen.

  Om man på en gång påtalar att målaren kanske inte uppnår acceptabel kvalitet på sitt arbete så kanske man slipper att i efterhand och med svårighet påtala att arbetet inte är fackmannamässigt utfört, vilket inte är så lätt.

  Jag tror det finns många relevanta fall där man genom ihärdig kontroll kan spara tid, pengar och faktiskt få en produkt som mer påminner om vad man faktiskt beställt. Däremot kanske man inte behöver stå bakom ryggen på hantverkarna.
   
 3. F
  Medlem Nivå 7
  Uffe_Ulrika: Så tillvida har ni rätt att det kan vara bra att ha någon professionell kontrollant som vid jämna mellanrum följer bygget. Då slipper man mycket obehagligheter i efterhand. Detta förekommer också i stor utsträckning på större byggen.

  Det som var aktuellt här var i stället att varna för "amatörens" inblandning och då i synnerhet när denne börjar göra avsteg från vad som har avtalats.
   
 4. P
  Medlem Nivå 1
  Jag håller med Uffe_ulrika om att det i många fall sparar både tid och pengar (och irritation) genom att följa bygget. Det är ju skillnad på att följa bygget och påpeka felaktigheter, och att börja ändra och komma med nya önskemål under arbetets gång.

  Särskilt om man har beställt tilläggsarbeten som inte ingår i huset standardutförande kan man räkna med att hantverkarna inte tänker likadant som man själv gjort gällande placering/utseende etc. Saker som kan vara svåra att specificera exakt i detalj i förväg, och som inte heller kan anses vara direkta fel, utan mer handlar om "en smaksak". Vilket kan vara nog så förargligt om det inte blir som man har tänkt sig...

  Vid vårt bygge har hantverkarna i sådana frågor varit tacksamma för input, och tom ibland själva ringt och bett oss komma ut för att guida dem.
   
 5. P
  Medlem Nivå 1
  ... och skulle felaktigheter som uppkommer röra sig om annat än kosmetiska saker så har det i vårt fall varit självklart att kolla med KA eller annan om vad som gäller för att få ett professionellt utlåtande innan vi ber om ändring eller dyl.
   
 6. Snailman
  Medlem · Nivå 15
  Jag kan nog påstå att det är bra för alla att kolla upp sitt bygge oavsett hur okunnig man är, har läst om att tex en grund var flera meter för lång (upptäcktes först när de kom med huset) och att de glömt sätta dit tex avlopp i tvättstugan(upptäcktes innan gjutning)

  Om jag 'tordes' anlita några som skulle bygga mitt hus, så skulle jag kolla upp noga, och den entreprenadform som på papperet och i verkligheten kan hindra mitt tillräde till bygget under byggnationen skulle vara bannlyst, men så litar jag ju nästan bara på mig själv oxå:D (ett par exempel på motsaten... (då personal anlitats med lyckat resultat) rensning av avlopp mellan hus/gata, montering av värmepump, i avloppsfallet hade jag misslyckats först, trots adekvat utrustning=samma som de jag anlitade använde)
   
 7. F
  Medlem Nivå 7
  Tråden och inläggen är till för att vägleda den som inte är insatt i olika turer vid husbyggen.

  Om man är insatt i hur bygget skall utföras och också vet vilka konsekvenser det innebär att vara på plats behöver det inte naturligtvis vara fel att följa bygget.


  Betänk dock följande scenario:
  Byggaren: Du var ju här och såg detta och detta....
  Kunden: Jag tittade på andra saker.
  Har kunden accepterat även det som han inte såg eller borde kunden ha sett detta???


  Eller prislistan som förkommer på gott och ont i vissa affärer (förvisso på skämt men det ligger något i det i alla fall):
  Pris per timme 325 kr.
  Pris per timme om kunden skall hjälpa till: 500 kr
   
 8. D
  Medlem Nivå 3
  Om man bygger och använder sig av kontraksformen ABS 05 som är en bra kontraktsform är det säkerligen bra att tillämpa para 7 i detta avtal, som säger "Beställaren utövar den kontroll över entreprenaden som han anser lämplig. Sådan kontroll medför inte någon inskränkning i entreprenörens kontraktsenliga ansvar"
  Jag utövade en hel del kontroll över mitt husbygge och förhindrade ett flertal fel att byggas in i huset på så sätt.
  Deralte
   

Logga in för att se högupplösta bilder och få möjlighet att ställa frågor. :love: