Byggahus.se

Åtgärda fel efter slutbesiktning?

 1. C
  Medlem · 611 inlägg

  carlssoni

  Medlem
  Enligt ABS 95 (kap. 8 § 16), som jag förmodar ligger till grund för Ditt avtal, skall entreprenören avhjälpa fel som antecknats i besiktningsprotokoll inom skälig tid från det att protokollet är distribuerat. Det anges även att skälig tid för avhjälpande normalt är två månader om det inte finns särskilda omständigheter att förlänga tiden. Besiktningsmannen brukar ange en tid i protokollet och är besiktningen utförd av en besiktningsman som är utsedd av GAR-BO så skall han ha angivit denna tid. I nämnda paragraf anges också vad Du kan göra om avhjälpandet inte sker i tid.
   
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.