Byggahus.se

Återförvisat ärende

 1. B
  Medlem · Stockholm · 520 inlägg

  Baskavoda

  Medlem
  Vad betyder det i praktiken att ett ärende som överklagats till MMD som väljer att ändra Länsstyrelsen beslut och återförvisa det till kommunen för fortsatt handläggning?

  Kan nämnden då ta upp ärendet på nytt och hitta eventuella andra saker som skäl för avslag? Trodde att ett felaktigt beslut om avslag istället skulle bli en godkänd ansökan?
   
 2. R
  Husägare · Stockholm/Nacka · 228 inlägg

  rolflidvall

  Husägare
  Det första som bör hända är väl att förlorande part ansöker om prövningstillstånd i MÖD.
   
 3. B
  Medlem · Stockholm · 520 inlägg

  Baskavoda

  Medlem
  Absolut, så kan det bli. Men ponera att grannen inte får prövningstillstånd, vad händer då?
   
 4. R
  Husägare · Stockholm/Nacka · 228 inlägg

  rolflidvall

  Husägare
  Det vet man inte. Jag känner väl till ett ärende där kommunen inte rättat sig efter överprövande instansers återförvisning utan fortsätter att hävda sin ståndpunkt. Normalt brukar kommuner rätta sig, men det finns ingen lag eller rättspraxis som säger att de måste det. Just det ärendet med den frågan ligger nu och väntar på prövningstillstånd i HD.
   
  • Laddar…
 5. B
  Medlem · Stockholm · 520 inlägg

  Baskavoda

  Medlem
  Det var nyheter för mig att kommunen skulle kunna bortse från beslut i en överinstans. Vad är då syftet med att kunna överklaga?

  Oavsett så är nog sannolikheten störst att kommunen följer beslutet, men om MMD skriver att det ska tillbaka till nämnden för handläggning där övriga förutsättningar ska säkerställas, då frågar jag mig vad Nämnden skulle kunna ta upp som man inte tagit upp i det tidigare beslutet?

   
 6. R
  Husägare · Stockholm/Nacka · 228 inlägg

  rolflidvall

  Husägare
  Många domslut hamnar ju inte i återförvisning till kommunen, utan bygglovet beviljas eller avslås. Det är den vanligaste utgången vid överklagan.
   
  • Laddar…
 7. B
  Medlem · Stockholm · 520 inlägg

  Baskavoda

  Medlem
  Säkert helt riktigt, men frågan jag ställer gäller ju som sagt återförvisning till kommunen.
   
 8. R
  Husägare · Stockholm/Nacka · 228 inlägg

  rolflidvall

  Husägare
  Hur kommunen kommer att agera kan bara kommunen svara på. Som sagt, det finns inga tvingande regler att åberopa här.
   
 9. H
  Moderator · Stockholm · 43 705 inlägg

  hempularen

  Moderator
  Jag har uppfattat att återförvisning ofta gäller att kommunen gjort ngt formaliafel.
   
 10. R
  Husägare · Stockholm/Nacka · 228 inlägg

  rolflidvall

  Husägare
  Ja, men det finns ingen faktainformation i tråden om ärendet. Bara en allmän frågeställning. Så vi vet inte vad det handlar om.
   
 11. B
  Medlem · Stockholm · 520 inlägg

  Baskavoda

  Medlem
  Det gäller ett ärende där kommunen bedömt att förhandsbesked inte kan ges då byggnation bl a strider mot natur och kulturvärden på platsen, vilket MMD avvisar som skäl. MMD återförvisar ärendet till kommunen för fortsatt hantering där Nämnden ska bedöma om övriga förutsättningar för förhandsbesked är uppfyllda.

  Frågan är då om nämnden kan lägga fram nya motiveringar som skäl till avslag. I så fall skulle ju en ny överklagandeprocess på ytterligare ett eller flera år kunna bli aktuell.

  Ska inte kommunen redan ha bedömt samtliga eventuella skäl till avslag i beslutsunderlaget till nämnden?
   
 12. M
  Medlem · 1 922 inlägg
  Är det du som fått avslag på förhandsbesked och överklagar till Länsstyrelsen (Lst) som går på kommunens linje, varpå du överklagar till MMD? MMD återförvisar nu ärendet till kommunen. Har jag tolkat det rätt? Eller är det en granne som överklagat?

  Ett återförvisat ärende rör sig oftast om formaliafel, man kan ha missat att höra en granne, hänvisat till felaktig paragraf etc, ”slarvfel” helt enkelt. Dock brukar första instans, Lst, upptäcka detta. Kommunen får göra om granskningsprocessen.

  I ditt fall är det MMD som återförvisat ärendet. Det låter som kommunen enligt MMD inte utrett ärendet på ett tillfredställande sätt, MMD verkar tycka att en djupare granskning ska göras. Byggnadsnämnden har fokuserat på kultur och naturvärden och ansett det vara tungt vägande skäl till avslag och därför kanske inte detaljgranskat andra aspekter, vilket MMD nu påpekar.

  Att byggnadsnämnden får tillbaka ärendet är inte samma sak som att de ska ändra beslutet, de betyder att de får ”omläxa” på granskningen. MMD vill ha bättre underlag för beslut. Kanske kommer det fram nya uppgifter som kan antingen stärka kommunens argument för avslag eller vara av fördel för dig. Får du avslag igen så börjar överklagandeprocessen om.

  Nu har jag inte läst domen utan endast spekulerat utifrån det du skrivit här i tråden.
   
  • Laddar…
 13. R
  Medlem · Västernorrland · 1 581 inlägg

  Räknenisse

  Medlem
  I det fallet är det nog så att kommunen i sin handläggning kommit fram till en avgörande faktor som hindrar att man kan bevilja förhandsbeskedet. Då ger man ett avslag utan att utreda alla övriga faktorer eftersom det är överflödigt och inte kommer påverka utgången.

  Nu har MMD en annan uppfattning om den avgörande faktorn, men kan inte avgöra om kraven för att ge förhandsbesked är uppfyllda eftersom det saknas utredning kring alla de frågor som behöver beaktas. Då skickas ärendet tillbaka till kommunen för att fortsätta/utvidga/komplettera utredningen i ärendet och som första instans fatta ett nytt beslut utifrån den utredningen.

  Beroende på vad som framkommer där kan det bli antingen ja eller nej baserat på de nya saker som bedöms (t.ex. går det att ordna avloppsfrågan...) I de delar som MMD uttalat sig vad som ska gälla måste kommunen hålla sig till dem. De kan alltså inte ge dig avslag igen på de kulturmiljöargument som redan är avhandlade.
   
 14. Nötegårdsgubben
  Skogsägare · Stockholm och Smålands inland · 8 979 inlägg

  Nötegårdsgubben

  Skogsägare
  Det här är lite exceptionellt, och bygger på idén om att kommunen alltid strävar efter att följa lagen. Därför skulle då ingen sanktionsmöjlighet behövas. Verkligheten har visat att det inte alltid är så, men i en överväldigande del av fallen stämmer det förstås. Så jo, det finns förstås lagar som kommunerna måste följa, men det finns inga sanktioner mot dem om de inte gör det.

  Återförvisning pga. bristande handläggning är dock ett problem i ärenden som ”principöverklagas”, vilka vissa organisationer har som strategi för att motverka exempelvis bebyggelse. Det blir ju extrema ledtider om man ”vet” att ett ärende kommer överklagas så långt det går och man pga. undermålig handläggning måste börja om processen.
   
 15. R
  Medlem · Västernorrland · 1 581 inlägg

  Räknenisse

  Medlem
  Kommunen ska ha utrett så mycket som behövs för att kunna fatta ett underbyggt beslut i frågan. Samtidigt som man också håller sig till att handläggningen ska vara så enkel och effektiv som möjligt.
  Det betyder att det ofta är helt korrekt att utreda fram tills det är tydligt att det kommer ges avslag, men inte mer än så.

  Exempel: Om ett sökt bygglov ligger på prickmark som sätter stopp för allt bygge så skippar man att detaljgranska alla ritningar när det gäller tekniska byggkrav och handikappanpassning. Avslagsbeslutet anger bara att bygget inte tillåts pga. prickmarken.
  Eller om någon som är 52 söker bostadstillägg för pensionärer. Då utreder man inte ifall han hade uppfyllt de andra kriterierna och kunnat få det OM han hade varit äldre...
   
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.