Byggahus.se

Asfaboard eller vindpapp för isolerat förråd i kallvind, och hur göra med golvet...?

 1. anders07
  Medlem · Nivå 15
  VI har en kallvind på vår villa från 1977. Det är ingen ventilation i gavlarna utan istället luftspalt i nedre kant runt hela taket så ventilation för kallvinden borde inte bli "störd" av ett förråd mitt i kallvinden.

  Tanken är att lämna så mycket utrymme på sidorna om förrådet så man enkelt kan krypa runt förrådet sen för att kunna inspektera hela taket. Åtkomst till förrådet blir genom en ny vindstrappa som kan fällas ner ur taket inne.

  Taket är väl det enklaste, jag tänkte 30 mm spånt mot taket, asfaborad mellan takstolarna så det blir en 30 mm luftspalt mellan yttertak och taket i förrådet (räcker det?). Sen isolering in mellan takstolarna, beständig plast på och så plyfaskiva som tak invändigt i förrådet.

  Väggarna kommer att bli rätt låga, ca. 80 cm utvändigt och där reglar jag upp och tänkte jag lägga vindpapp utvändigt då jag kommer att få svårt att komma åt att fästa asfaborad (fungerar det?) och sen isolering mellan reglarna, beständig plast och även här plyfa som invändig vägg.

  Sen kommer det till golvet... Idag ligger det ca. 30 cm isolering (mineralull skivor) mot innertaket. Förrådet ska vara uppvärmt (min. 10 grader) så frågan är om jag borde ta bort isoleringen som blir inne i förrådet för att få mer värme uppåt men frågan är då om det kan bli någon köldbrygga eller nåt som orsakar fukt/kondens någonstans.
  Det ligger ju plast under isoleringen redan så då borde jag väl också få väggens plast att ansluta till befintlig plast under golvet?
  Det skulle ju innebära att jag måste få bort isoleringen i golvet i förrådet i vilket fall...

  Om jag tar bort isolering i golvet tänkte jag som glespanel med något hyvlat virke, annars kör jag nog plyfa eller golvspån.
  I vilket fall har jag tänkte montera ett litet el-element med termostat på 10 grader.
   
 2. GoForIt
  Medlem · Nivå 13
  Bidrar med några tankar..
  Det är väl inte fel om det går att gå upp till 45mm luftspalt, med tanke på att undertaket väl buktar något i mitten.
  Är inte oljehärdad board bättre än asfaboard? Borde väl gå att skruva även i kortväggens utsida, inifrån.
  Istället för skivmaterial kanske råspont är mer lätthanterligt.

  Jag hade nog låtit golvet vara intakt och monitorerat/mätt vad som händer under det första året.