Byggahus.se
Hej!

Flera frågor i en här.

Jag ärver min bortgångne fars fastighet.
Jag och min mor har nu funderat och kommit fram till att hon ska sälja sin fastighet och flytta till min fars fastighet.
Dom separerade för många år sedan.

I första skedet när bouppteckningen blir klar så kommer ju fastigheten att skrivas över på mig.

Om nu min mor ska flytta in så vill ju hon äga en större del eftersom hon tänker renovera det för en större summa.
Hur funkar det vid överlåtelse till henne, kan jag bara skriva över en del till henne utan konstigheter

Vi har kommit fram till att vi skriva nån form av avtal att det inte ska ingå om hon träffar nån ny person o t.ex gifter sig(kan man ens det?)

Vad bör vi tänka på
 
Finns det fler arvtagare tex syskon?
 
  • Gilla
MagicFingers
  • Laddar…
yonna yonna skrev:
Finns det fler arvtagare tex syskon?
Nej, jag är ensam arvtagare.
 
Jag tolkar att du vill ge en del av fastigheten som gåva? Det är i så fall bara att skriva ett gåvobrev. Om du får betalt mindre än taxeringsvärdet (Jag är osäker på om det är precis tax. värdet eller ex. 75% av tax värdet, kolla med någon kunnig om det blir aktuellt) så räknas det som gåva, inte försäljning. Om det är en gåva så blir det ingen reavinstskatt, men gåvomottagaren får betala full skatt om hon senare säljer, som om hon hade ägt hela tiden. Vid gåva slipper man även lagfartsavgiften (stämpelskatten).

Att skydda egendomen från ev. framtida familjebildning, kan vara knepigt juridiskt. Man kan i proincip inte ha några "hembudsavtal" (finns undantag, just vid gåva, men då börjar man hamna i den högre juridiken). Du kan stipulera i gåvobrevet att gåvan skall vara hennes enskilda egendom. Då kommer den inte att ingå i någon bodelning ifall hon skulle skilja sig från en ny make. maken ärver inte heller enskild egendom så länge det finns en bröstarvinge, som inte är gemensamt barn.Men skyddet är svagt, hon kan medvetet eller omdevetet göra den enskilda egendomen till vanlig giftorättsegendom.
 
  • Gilla
Räknenisse
  • Laddar…
Om du ändå är hennes enda arvtagare, är det någon större mening att hon står som ägare även om hon bekostar renovering? Kanske för ROT då?
 
  • Gilla
Nissens och 1 till
  • Laddar…
Jag planerar föra över mitt hus på mina vuxna döttrar. Men jag har inte behov av att äga själv vilket TS's mor kanske har. Det beror på vilket förhållande ni har. Det kan vara värt investera i någon jursisttimme då @hempularen tagit upp en möjlig fara på samma sätt som om TS också skulle kunna avyttra fastigheten.
 
Alltid intressant...

Vilka pengar kommer att användas för renoveringen?

Om det är pengarna från Mors fastighetsförsäljning så tycker jag det kan bli intressant om Mor vill sälja kåken efter renoveringen och flytta till Costa del Sol.

Det bästa är väl om Mor köper er Fars fastighet ev dig, annars är det svårt för mig att inte tycka att du skänker ditt farsarv till din Mor.

/ATW
 
Det vore bäst att prata med en jurist, men det är viktigt att skriva avtal om att det är enskild egendom och att fastigheten och eventuell avkastning, samt det som i framtiden eventuellt ersätter fastigheten (dvs om hon säljer och köper något annat) också är enskild egendom. Då är det skyddat från att någon annan (en ny partner tex) köper in sig eller från att hon säljer den, flyttar till Costa del sol och blir sol- och- vårad.

Jag har skrivit sådana gåvobrev i samband med att jag använt mitt arv från min farmor till att köpa lägenheter till mina döttrar, för att skydda dem mot sambolagen.
 
  • Gilla
hempularen och 1 till
  • Laddar…
Ja, vilken klurig fråga.
Jag tänkte så här som ett alternativ,
Gåva på 50% alltså att vi äger 50/50.
O skriver ett avtal att hon har besittningsrätt alternativ rätt till orubbat bo till den dag hon avlider eller väljer själv att flytta.
Och renoverar hon så sparas alla kvitton och kompenseras vid eventuellt utträde.
Huset får värderas innan så man vet ungefär vilka summor/% det handlar om.
 
G Great skrev:
I första skedet när bouppteckningen blir klar så kommer ju fastigheten att skrivas över på mig.

Om nu min mor ska flytta in så vill ju hon äga en större del eftersom hon tänker renovera det för en större summa.
Hur funkar det vid överlåtelse till henne, kan jag bara skriva över en del till henne utan konstigheter
Du måste skilja på fastighet och byggnad på fastigheten. Jag skulle föreslå att du istället behåller hela fastigheten men säljer din pappas hus till din mamma så att det blir en byggnad på ofri grund, därefter kan ni också upprätta någon typ av arrendeavtal ifall din mamma vill nyttja ett område som tomt eller liknande. På så vis får du behålla fastigheten samtidigt som din mamma äger hela huset och hon får då också rätt till alla renoveringar istället för att du ska ha en andel i det. Samtidigt fortsätter du att äga hela fastigheten och kan utveckla den som du vill (under förutsättning att det inte krockar med eventuellt arrendeavtal, vill säga).

G Great skrev:
Vi har kommit fram till att vi skriva nån form av avtal att det inte ska ingå om hon träffar nån ny person o t.ex gifter sig(kan man ens det?)
Ja det kan du, t.ex. att du ger en del av fastigheten som gåva och villkorar det på så vis att det ska vara enskild egendom. Så länge du inte uttryckligen skriver i gåvobrevet att den enskilda egendomen (d.v.s. gåvan ifråga) genom äktenskapsförord kan omvandlas till giftorättsgods kan inte din mamma rucka på det förhållandet i framtiden. Detta eftersom paragrafen som ger rätt att omvandla enskild egendom till giftorättsgods medelst ett äktenskapsförord tar sikte på sådan egendom som blivit enskild genom just ett äktenskapsförord och inte genom exempelvis gåva eller testamente, jämför med 7:2 och 7:3 ÄktB. Däremot kan din mamma överlåta sin enskilda egendom till annan om hon så önskar, för att skydda dig mot det måste du villkora gåvan med ett så kallat hembudsvillkor, observera att hembudsklausuler enligt praxis endast är giltiga vid gåva och inte vid köp, se NJA 1981 s. 897 för detaljer. På så sätt kan inte fastigheten bli giftorättsgods eller överlåtas till någon annan innan du först fått en möjlighet att förvärva andelen i den fasta egendomen.

G Great skrev:
Vad bör vi tänka på
Att upplägget är som bäddat för en konflikt ifall ni har olika uppfattningar om hur fastigheten ska nyttjas i framtiden eller om din mamma t.ex. får en ny partner. Så jag skulle säga gör det inte, möjligen att du låter din mamma köpa huset som lös egendom men att dela på hela fastigheten (fastighet är jord plus eventuella tillbehör, d.v.s. marken som ett hus står på och oftast det som också står på marken, men inte nödvändigtvis) skulle jag avråda dig ifrån.

G Great skrev:
Ja, vilken klurig fråga.
Jag tänkte så här som ett alternativ,
Gåva på 50% alltså att vi äger 50/50.
O skriver ett avtal att hon har besittningsrätt alternativ rätt till orubbat bo till den dag hon avlider eller väljer själv att flytta.
Och renoverar hon så sparas alla kvitton och kompenseras vid eventuellt utträde.
Huset får värderas innan så man vet ungefär vilka summor/% det handlar om.
Vad gäller kvitton så spelar det ingen roll eftersom hon i egenskap av ägare till fastigheten genomfört renoveringar, således är alla hennes renoveringar att betrakta som fastighetstillbehör och kommer ägas av dig och henne med 1/2 andel var. Kvitton och värderingar är då endast något som spelar roll så länge din goda vilja tillåter det. Det omvända gäller om du genomför renoveringar eller andra värdeökande insatser på fastigheten, då hon är ägare till den kommer hälften av fastighetens värde inklusive fastighetstillbehör vara hennes. För att separera husets värde från fastigheten måste huset upphöra att vara just ett fastighetstillbehör vilket enklast görs genom att du låter henne köpa huset som lös egendom men inte får en andel i fastigheten.

För att slippa stämpelskatt bör ni undvika att överlåta fast egendom genom köp och istället överlåta fast egendom som gåva. Hus på ofri grund räknas som lös egendom och för lös egendom utgår ingen stämpelskatt, se 4§ Lag (1984:404) om stämpelskatt vid inskrivningsmyndigheter. Observera dock att ifall vederlag utgår för gåvan får vederlaget inte vara för högt, då gåvan då riskerar att anses vara ett förtäckt köp.
 
Redigerat:
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.