Åretruntboende kontra fritidshus vid nybyggnation

548 läst  7 svar

 1. Tony Klang
  Hobbysnickare Nivå 7
  Hej på er :)

  Jag har letat runt i forumet om liknande problem men inte hittat svaret på följande problem!

  Vi har hamnat i ett dilemma då vi i dag har ett fritidshus på 40 kvm och ska bygga ett helt nytt hus på 80 kvm med loft inkl. en 15 kvm sluss som kopplar ihop den nybyggda delen med nuvarande stuga. Nuvarande stuga är helt oisolerad och kommer så att vara framöver då vi tänker använda den som ett höst/vår rum typ en inglasad altan med ingång från den nya delen. Det nya huset hamnar ca 40 cm lägre än nuvarande stuga som står på plintar vilket betyder att det blir 2-3 trappsteg upp till gamla stugan.

  Vi hade tänkt att söka bygglov för permanentboende och är mitt inne i bygglovsinlämningen och har haft ett förmöte med byggnadsnämnden. Vi är medvetna om att den nya delen måste handikappanpassas och energideklareras men nu får vi besked att vi måste även skaffa en handikapplyft för att ta sig in i den gamla delen som är 40 cm upp därför den anses ingå i markplanet på det nya huset. Däremot så är det förmodligen OK om vi låter bli att sätta dit en dörr och går utomhus till den gamla stugan, man blir bara så trött....

  Vad vi förstår så kan man söka bygglov för fritidshus i stället för permanentboende och då slippa handikappanpassningen och energideklarationen.

  Så vår enkla fråga är:

  Finns det något över huvud taget som hindrar att man ansöker om bygglov för fritidshus fast man vet om att man ska bo där permanent. Känns helt tokigt och mysko denna genvägen och framför allt krångligt, men alla vi frågar säger "det nog ok" men ordet "nog" är inte tillräckligt för oss vi måste veta om det är en väg ut ur problemet.
   
 2. J
  Hobbysnickare · Nivå 13
  Det går bra. Sök om fritidshus och slipp tillgänglighet och energikraven. Det är fritt fram att bosätta sig permanent & skriva sig (adress) i vilket hus som helst. PS. Varför inte samma golvhöjd på båda delar?
   
 3. Tony Klang
  Hobbysnickare Nivå 7
  Blir ju meckigt att gjuta plattan 40 cm högre, å då kräver väl de lyft upp vid huvudentrén i stället
   
 4. J
  Hobbysnickare · Nivå 13
  Plintar går väl bra? Inga såna krav på fritidshus.
   
 5. Tony Klang
  Hobbysnickare Nivå 7
  Om vi ska använda det som åretrunthus känns plintar mindre bra
   
 6. J
  Hobbysnickare · Nivå 13
  Varför ?
   
 7. A
  Medlem · Nivå 6
  Energikraven slipper man inte i ett fritidshus numera, man utgår istället ifrån användningen enligt BBR 9:11:
  "Tillämpningsområde Reglerna i detta avsnitt gäller för alla byggnader med undantag för
  – växthus eller motsvarande byggnader som inte skulle kunna användas för sitt ändamål om dessa krav behövde uppfyllas,
  – bostadshus som används eller är avsedda för användning antingen mindre än fyra månader per år eller under en begränsad del av året motsvarande en energianvändning som beräknas vara mindre än 25 procent av vad som skulle vara fallet vid helårsanvändning,
  – byggnader där inget behov av uppvärmning eller komfortkyla finns under större delen av året, och – byggnader där inget utrymme avses värmas till mer än 10 ºC och där behovet av energi för komfortkyla, tappvarmvatten och byggnadens fastighetsenergi är lågt.

  Kraven i avsnitten 9:2 behöver inte uppfyllas för byggnader där värmetillskottet från industriella processer inom byggnaden täcker större delen av uppvärmningsbehovet. Detta ska visas genom särskild utredning.

  Kravet på hushållning med elenergi gäller inte lokaler avsedda för verksamhet av tillfällig karaktär eller fristående byggnader med en area som är mindre än 50 m 2 . (BFS 2017:5)."  Men ansök som fritidshus och se hur kommunen ställer sig till det utifrån tillgängligheten.
   
 8. Tony Klang
  Hobbysnickare Nivå 7
  Fick nu svar av byggnadsnämnden på frågan om det är ok att inte ha dörr mellan nybygget och gamla stugan och i stället gå utomhus mellan byggnaderna och det var helt OK då behöver vi inte handikappanpassa ingången till den gamla stugan...
   
  • Laddar…

Logga in för att se högupplösta bilder och få möjlighet att ställa frågor. :love: