Byggahus.se

Arbetsgång vid grundbygge? (Platta på mark).

 1. Jesca_j
  Medlem · Västerbotten · 3 024 inlägg

  Jesca_j

  Medlem
  Vi har just huggit ner träden och fått tomten avtäckt och funderar som bäst på i vilken ordning de nästkommande momenten i grundbyggandet skall utföras.....

  Jag kan prova att skriva en liten lista så kan ni som vet komma med synpunkter.

  UTFÖRDA MOMENT:
  1. Nedkapning av träd.
  2. Ytavtäckning, bortgrävning/sprängning av sten.

  KOMMANDE MOMENT:
  3. Schaktning/utfyllning till "xx" cm under nederkant på kantelementen. Hur långt under? 15-20cm, räcker det? (Tomten är torr och täckt med "pinnmo".) Packas med vibroplatta?

  4. Fiberduk i schaktbotten?

  5. 10cm makadam/kross. Räcker det?

  6. VA-rör läggs ut och vägs av för rätt lutning? Eller kan man lägga ut dessa rakt på fiberduken och hoppa över punkt 5? Är lutning 1 till 100 lagom på avloppsrören?

  7. Dräneringsrör läggs ut runt grunden på en bädd av makadam och täcks med makadam samt viker fiberduken över? Hur djupt under underkant på kantelement?

  8. Mer makadam/kross så man hamnar på rätt höjd för kantelementen? Avvägs och packas sedan med vibroplatta?

  9. Kantelement läggs ut och avvägs?

  10. Isolering läggs ut med förskjutna skarvar och hål görs för VA-rör?

  11. Golvvärmerör lägg ut i sina respektive slingor?

  12. Armering sätts på sina distanser efter armeringsschema?

  13. Betong. Gjutning och glättning utföres av kunnigt fok.

  Kom med tips & förslag. :)
   
 2. M
  Medlem · 892 inlägg

  Re: Arbetsgång vid grundbygge? (Platta på mark).

  Detta var mitt område, ska försöka komma med några matnyttiga tips i alla fall..

  Jag skriver punktvis, kanske lite lättare att följa då..

  3. Ja, ordna en plan schaktbotten som är ca en meter större än huset på alla håll. Nivån på schaktbotten bestäms av hur mycket material ni vill ha under plattan. Mer om det senare.

  Schakt för vattenslang och avlopprör läggs lämpligtvis in när schaktbotten är lagt. VA-ledningarna dras då så att de kommer upp i plattan ungefär där som de flesta va-förbrukare ligger. Tänk på att inte komma för grunt med schaktotten med tanke på tjälrisken.

  Packa massorna som ni lägger i va-schakten ordentligt, gärna med grävmaskinens skopa några gånger under återfyllningen. Med de info jag har nu så skulle jag tro att det är fullt tillräckligt om ni paddar schaktbotten ordentligt, 3-4 överfarter, med en padda på ca 500kg.

  Fiberduk SKALL läggas ja. Tänk på ordentlig överlappning av skarvarna, ca 50cm är att rekommendera.

  5. Enligt Bygg-AMA skall det vara 12cm makadam om jag inte missminner mig. Jag rekommenderar att ni har minst 15cm när det är färdigpaddat. Det kan tyckas mycket och mycket pengar, men det är ett livsviktigt skikt för att er grund ska stå sig i många år! Jag rekommenderar 8-16 eller 16-32. För att underlätta arbetet lite så lägg 8-16 de översta ca 5cm samt runt all dränering. Att justera höjden för kantelementen i 16-32 är inte roligt!

  6. Avloppsrör läggs enligt punkt 4. Minsta lutning på avloppsrör är 2:100. På dagvattenrör rekommenderas 1:100.

  7. Dräneringsrör/slang läggs såhär: När ni packat färdigt schaktbotten där huset skall stå så sätt ut huset hyfsat noggrant, +-5cm. Dvs rita ut grundens ytterkanter med märkfärg. Utse en lämplig punkt där dräneringen skall vara som högst. Lämpligtvis vid ett hushörn. Utse också lägstapunkten för dräneringen. Därefter schaktas ett litet dike som dräneringsslangen skall ligga i runt huset så att det blir ett jämnt och fin fall från högstapunkten till lägstapunkten. Generellt skall innerkanten på den lilla schakten ligga ca 20cm utanför grundens ytterkanter. Skall ni ha dagvattenledningar runt huset för vatten från stuprören? I så fall skall dessa läggas i samma lilla schakt som dräneringen. Dräneringsslangen läggs utanför dagvattenrören eftersom dagvattenröret skall sticka upp och möta stuprören på flera ställen runt grunden.

  När "dräneringsschakten" är klar läggs fiberduken ut över hela er markterass och även på botten av dräneringsschakten. Därefter läggs dräneringsrören ut och makadam (8-16) strösförsiktigt ut över rören (som fixeras mot botten av schakten så att de inte "flyter upp" i gruset". Därefter lasta in resterande makadam i hela grunden.

  Man får INTE ha makadam UNDER dräneringsrören eftersom vatten då blir stående under röret och blir stillastående. Röret blir då ej dränerande!

  8. Makadamen läggs upp i rätt nivå över hela ytan. Makadamterassen bör vara ca 60cm utanför färdiga grunden runt om hela! Samtidigt som makadamen läggs ut bör det motfyllas med jordmaterial som finns på tomten. Det för att undvika att kanterna rasar så.

  9. Kantelementen sätts ut ja. För att ha koll på hur de skall stå så spika ihop "profiler" och spänn snören som visualiserar grundens ytterkanter. Använd RIKTIGT murarsnöre och sträck det HÅRT för at undvika vinddrift. Mät, kryssmät, mät och kryssmät alla mått så att allt blir rätt! Det är svårt att justera en grund som blivit skev i efterhand.

  10. Cellplasten läggs ut ja, och med förskjutna skarvar. Va-rören släpps upp genom isoleringen och fixeras genom att armeringsjärn slås ner i marken och najas med rör/slangar. Blir det glipor mellan skivor så täta med fogskum.

  11. Beroende på fabrikat läggs slangarna ovanför eller under armeringen. Kolla med tillverkare/leverantör/rörläggare.

  12. Först läggs ameringen i balkarna ut enligt ritning ja. i hörnen böjs järnen runt hörnen för att ge mer styrka. Korta armeringsbitar kapas för att najas ihop med järnen och hålla dem på rätt avstånd.

  13. Helt rätt, betongarbetet är värt att låta "proffs" göra. Ett tips är att be en av betongarna komma och titta på grunden när ni närmar er gjutning. Det är bra att göra en koll med dem som kommer efteråt för att undvika problem och missförstånd vid gjutningen.

  Fler undringar? Jag ska försöka svara på dem isf.

  På återhörande!

  //Magnus
   
  • Laddar…
 3. D
  Medlem · 1 854 inlägg

  David

  Medlem

  Re: Arbetsgång vid grundbygge? (Platta på mark).

  Mycket bra och utförlig beskrivning. Håller dock inte riktigt med om att betongarbetet skulle vara speciellt komplicerat. Se bara till att ni är minst 4-5 personer som hjälps åt. Läs bara in dig på de olika momenten så går det nog som en dans.

  Jag tror för övrigt att grundarbetet är det moment som man kan spara mest pengar per tidsenhet på att göra själv på hela husbygget.

  mvh
  David
   
 4. P
  Medlem · 10 inlägg

  pepps

  Medlem

  Re: Arbetsgång vid grundbygge? (Platta på mark).

  Tack för ett mycket informativt inlägg för amatörer på detta område! Detta var faktiskt givande.

  Nu kan jag bara undra om samma värden gäller i finland? :)
  Det e inte så lätt när man bor på åland o endast svenskspråkig i finland, det e inte lika lätt att hitta sån här ifo då.
   
 5. M
  Medlem · 892 inlägg

  Re: Arbetsgång vid grundbygge? (Platta på mark).

  David:
  Att lägga ut betongen är i sig inte svårt, det håller jag med om. Men att få till en bra slipad yta gör man inte första gången man gjuter en platta. Jag rekommenderar att man åtmindstone tar hjälp av en man som har vanan inne, just för att vara säker på att slipningen och arbetsmomenten blir ordentligt gjorda.

  Jag tycker absolut att man ska ta hjälp just vid gjutningen. Att korregera en dåligt utförd gjutning kan kosta flera hundra tusen. Så jag tycker det är en billig försäkring att ta hjälp av en kille till det.

  Pepps:
  Kul att du gillar mitt inlägg!

  Jag ser inga aspekter som skulle göra att man måste göra grunden annorlunda på Åland. Kolla dock upp vilka djup som gäller för att lägga va-ledningar frostfritt. Det ka nju finnas andra regler eller lagar på Åland som jag inte känner till.
   
 6. P
  Medlem · 10 inlägg

  pepps

  Medlem

  Re: Arbetsgång vid grundbygge? (Platta på mark).

  En annan sak; Gäller det här också vid bygga på berg? Jag antar att man inte schaktar då utan man fyller istället med grus för att få schanktbotten och sen fortsätter från det på samma sätt som beskrivet ovan? Eller är det nåt annat som gäller då, med t.ex. dräneringar osv?

  Tack för inputen, jag är också i ganska samma situation, men jag håller på och hugger ännu, så jag har lite mera tid. Var ut idag faktiskt, så man e ganska öm i kroppen nu :)
   
 7. M
  Medlem · 892 inlägg

  Re: Arbetsgång vid grundbygge? (Platta på mark).

  Vid berg blir det lite annorlunda ja. Antingen spränger man och får på så sätt en bra platå att bygga på, eller såfår man fylla ut. Utfyllnaden blir olika beroende på hur berget ser ut ja.

  Med dräneringen så får du se lite hur det verkar. Det är svårt att säga såhär på håll, men lägger du en dränering så är du på den säkra sidan i alla fall.

   
 8. P
  Medlem · 10 inlägg

  pepps

  Medlem

  Re: Arbetsgång vid grundbygge? (Platta på mark).

  Fortfarande så känns det lite ologiskt för mig, om jag ska bygga på berg och fyller upp med grus:

  Är bergsgrunden ojämn så måste det ju kunna samlas vatten under den gjutna plattan isåfall eftersom grus dränerar vatten? Och att få vattensamligar är väl inte så bra? Eller ska man då fylla med nåt som inte släpper igenom vatten?

  Är det i sånt fall inte lika enkelt att gjuta direkt på berget, då kan man väl inte heller få vattensamlingar? Men finns det några andra nackdelar med det?


  Ursäkta alla frågor, men det e inte så lätt att vara 'datanörd' när det gäller att bygga hus, men fråga gärna om du vill ha en e-commerce sajt eller nåt ;D ;D
   
 9. D
  Medlem · 1 854 inlägg

  David

  Medlem

  Re: Arbetsgång vid grundbygge? (Platta på mark).

  Du bör spränga så att vattnet inte kan stanna under grunden.

  mvh
  David
   
 10. M
  Medlem · 892 inlägg

  Re: Arbetsgång vid grundbygge? (Platta på mark).

  Jag var nog lite otydlig i förra inlägget. Om du har ett bärgområde som innehåller sprickor, svackor osv så bör du spränga ner någon meter för att vattnet skall kunna rrinna bort från marken under huset.

  Att gjuta direkt på berg är nnäst intill förbjudet. Det blir aldrig helt tätt så vatten tar sig in och du får stor risk för frostsprängning, vattenvandring i plattan etc.

  Så en "vanlig" riktig grund är det som gäller.

  Jasså du är webbis? Jag skulle kanske vara intresserad av lite jobb framöver.. Jag har en affärsidé som delvis skall vara webbaserad...
   
 11. P
  Medlem · 10 inlägg

  pepps

  Medlem

  Re: Arbetsgång vid grundbygge? (Platta på mark).

  Tack än en gång, vi får se hur det går med grunden. En sista fråga, spelar det nån roll när på året man anlägger den?

  Jag menar, kan man börja direkt när tjälen släppt? Eller kan man göra den redan nu och låta den stå över vintern?

  Hör av dig med idén, nåt kan vi alltid hitta på :)

   
 12. Jesca_j
  Medlem · Västerbotten · 3 024 inlägg

  Jesca_j

  Medlem

  Re: Arbetsgång vid grundbygge? (Platta på mark).

  Tack för det utförliga svaret Magnus!! :D

  Här får du lite mer att fundera på.
  Angående dragningen av VA och el, kan jag dra det ungefär som på denna ursnygga paint-skiss eller är det något som inte är så bra?

  Fallet på spill och dagvatten är runt 3meter, skall jag ha det som ett jämnt fall eller kan jag dra det på frostfritt djup och sedan dra det ganska brant uppåt när jag kommit under garaget? Eller skall jag helst inte alls dra det under huset utan gå till höger om huskroppen och in i tvättstugan den vägen? (samma som elkabeln).

  Hur gör jag med dräneringen, skall den anslutas till dagvatten eller vad gör jag med den? ???

  Tacksam för svar! :)

  [​IMG]


   
 13. M
  Medlem · 892 inlägg

  Re: Arbetsgång vid grundbygge? (Platta på mark).

  Pepps:
  Du kan göra grunden när du tycker det passar bäst. Gör du den innan vintern så se till att ev vatten i slangar och rör i plattan innehåller ordentligt med frostskydd...

  Jessica:
  Det ser väl bra ut det du har ritat på bilden tycker jag. Drag alla servisrören i samma schakt så långt du kan, så blir det minst grävning för er. Det har inte så stor betydelse hur ni drar rören, men de måste givetvis ligga frostfritt, annars isolera! Minsta fallet på spillvattenröret är ca 2:100, men du bör nog inte luta röret mer än 45 grader ca. Gör man det så rinner vattnet snabbare än papper o.d i rören.

  Dräneringsvattnet kopplar du på dagvattenlednignen tillsammans med vattnet från stuprören. MEN du måste ha en uppsamlande brunn med sandficka innan vattnet går på kommunens ledningar. I brunnen samlar du ihop alla dina dagvattenrör och dräneringsslangar. Om du skall ha en gallerbrunn på garageuppfarten så kan den vara samma som den uppsamlande brunnen...

  Fler undringar?
   
 14. B
  Medlem · 543 inlägg

  BoD

  Medlem

  Re: Arbetsgång vid grundbygge? (Platta på mark).

  Jag kan ha fel men jag har för mig att pinnmo är ett annat och äldre ord för silt. Det finns olika typer av silt, men det största problemet med det jordmaterialet är att det är väldigt tjälskjutande. Vi hade silt på vår tomt och de råd vi fick vid geoundersökningen var:
  - Alltid använda geoduk, även under garageuppfarter och gångar.
  - Schaktning ska ske med slät skopa för att inte riva upp marken.
  - Det får inte regna (eller komma vatten) på den blottade schaktbottnen, då förlorar den all bärighet.
  - Ingen schaktning när det är tjäle i marken.
  - Lägg frigolitskivor nån halvmeter ut runt hela huset, inte bara runt hörnen.

  Till de allt för få goda egenskaperna med silt hör att det i allmänhet har god bärighet (enligt geoundersökarna skulle vi kunna bygga ett sjuvåningshus på tomten...) och god infiltration. Kommunens bygglovshandläggare blev dock väldigt röd i ansiktet när jag föreslog just ett sjuvåningshus, så det blev inget sånt, tyvärr.
   
 15. G
  Medlem · 2 147 inlägg

  Re: Arbetsgång vid grundbygge? (Platta på mark).

  Ett annat ord för pinnmo är morän. Denna jordart är för det mesta fast och hård

  Silt kallas även för finmo eller mjäla.

  Morän kan innehålla silt och det är då man ska se till att följa BoD:s råd.


   
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.