Byggahus.se

Arbeten på egen mark men vid gemensamhetsanläggning...

 1. T
  Medlem · Västra Götaland · 2 895 inlägg

  ToRy

  Medlem
  Hej, jag skulle behöva hjälp med en fråga...

  Bakgrund:
  Min mamma äger lite mark. På denna mark går en grusväg som används av totalt 8 fastighetsägare idag. Fram tills för något år eller två sedan ägdes vägen av min mamma och övriga fastighetsägare hade något som tydligen kallas utfartsservitut/rättigheter för att kunna använda grusvägen ner till landsvägen. I samband med att fastighet 7 & 8 styckades av från mammas mark togs utfartsrättigheterna bort och istället bildades en gemensamhetsanläggning bestående av "den befintliga vägensamt de anläggningar som behövs så som diken kulvertar m.m." Vägen överfördes alltså till de 8 fastigheter som har andel i gemensamhetsanläggningen.
  I praktiken innebär väl om jag fattat rätt att min mamma äger inte längre vägen utan det gör alla 8 fastigheter tillsammans....

  Nu till problemet.
  Min mamma vill stycka av ytterligare två tomter för att sälja dessa, för att på ålderns höst få lite guldkant på tillvaron. Detta ansöktes om men det gavs avslag med motiveringen att grusvägen saknade mötesplatser, det fanns inte tillräckligt med plats för gående och vid besöket bristande vintervägsunderhåll.
  Tyvärr fick min far för sig att ta upp detta på ett möte med vägföreningen, att vägen behöver förbättras för att ytterligare två tomter skall kunna styckas av. Fullt förståeligt blev det protester över detta. De andra fastighetsägarna ville inte att det skulle styckas av några fler tomter och de ville inte heller vara med att betala för förutsättningarna till det. Som sagt, fullt förståeligt.
  Frågan är nu om mina föräldrar själva får utföra dessa åtgärder, på egen bekostnad naturligtvis. Vi pratar alltså om att på mammas mark anlägga ett par mötesplatser, eventuellt skrapa av kanterna så att man kan gå vid sidan av. Till saken kanske hör att på första halva sträckan har bara ena sidan dike, den andra sidan består av en låg vall, denna skulle då gå att skrapa bort för att skapa en "trottoar". Andra halvan är bredare. Arbeten skulle alltså ske på det som fortfarande är mammas mark, men i direkt anslutning till vägen.

  Vad säger ni, kan mina föräldrar utföra dessa arbeten vid vägen som inte längre är deras?

  Mvh,
  ToRy
   
 2. harry73
  bra på allt · Skåne · 13 843 inlägg

  harry73

  bra på allt
  Är det vara gemensamhetsanläggning där alla beslut tas gemensamt, eller finns det även en samfällighetsförening så att det blir styrelsebeslut eller majoritetsbeslut.

  Sedan kan det spela någon roll om din mamma är med som en av de 8 fastigheter
   
 3. D
  Besserwisser · E · 18 001 inlägg

  Daniel 109

  Besserwisser
  Efter som hon äger marken och vägen blir bättre borde det inte finnas några hinder. Men man bör nog få med vägföreningen på noterna innan arbetet påbörjas. De behöver inte gilla det, men de bör acceptera det.
   
 4. harry73
  bra på allt · Skåne · 13 843 inlägg

  harry73

  bra på allt
  Nja min poäng är lite att om det inte finns förening ska alla delägare vara överens om allt. I praktiken framför allt kostnader, men även utformning och underhåll. Och då kan det bli svårt att få med alla. Men gör dina föräldrar det ändå behöver alla delägare också vara överens om att det ska återställas. Är dina föräldrar också delägare, blir det svårt. Samfälligheten kan därför bli lite handlingsförlamad och det är både bra och dåligt.
  Finns det en förening, då får ni få styrelsen på er linje, och då handlar det om en majoritet av styrelsen.
   
 5. R
  Medlem · Västernorrland · 1 624 inlägg

  Räknenisse

  Medlem
  Vägområdet innefattar diken och utrymme att lägga snövall. Så mötesplatser kan hon knappast göra utan deras tillåtelse.

  Självklart är de andra emot att kostnaderna ska läggas på dem. Är de fortfarande emot om det innebar en förbättring av vägen som de fick gratis?

  Det kan ju gå att i förrättning ge nya andelar i samfälligheten, med villkor att de tillkommande bekostar förbättringsåtgärder som beror av det ökade kraven när vägen ska ha större kapacitet. Finns någon motivering varför man inte ansett att det alternativet gick att välja?

  Eller menar du att det är kommunen som haft synpunkter på förhandsbeskedet, inte att LM har nekat avstyckningen?
  Något som planeringsmässigt kommer av att det blir en tätare /större bebyggelseenhet?

  Går det om man ber att få ett förhandsbesked villkorat med vilka vägförbättringar som krävs och sedan tar med LM att få samfällighetens ändamål justerat till att gälla en väg med bättre standard på dessa punkter?
   
 6. harry73
  bra på allt · Skåne · 13 843 inlägg

  harry73

  bra på allt
  Här håller jag inte med. TS föräldrar styckade av tomtmark med vägservitut och anlade väg. Det gjorde de inte för att vara snäll men för att öka värdet på tomtmark eller kanske snarare för att öht kunna sälja marken. Dvs att kostnader för vägen fanns med i tomtpriset och att alla delägare betalade för vägen.
  Att det är synd om den tjänande fastigheten som inte längre kan bestämma över sin egen mark, är en vanlig missuppfattning. Väldigt ofta kan man genom att lämna ett servitut, få betalt för marken flera gånger.

  Om TS föräldrar får stycka av eller ej kan jag inte uttala mig om, men det är bra att grannarna får yttra sig i frågan, men diskussionen ska föras med sakliga argument och det skulle vara tråkigt om vägens utbyggnad skulle användas som argument av dom (om TS föräldrar nu står för alla kostnader)
   
 7. R
  Medlem · Västernorrland · 1 624 inlägg

  Räknenisse

  Medlem
  ... som de skulle få gratis... Miss i formuleringen.
  Och syftande på förbättringarna, inte den ursprungliga vägen. :)

  Jag menar om en förbättring skulle göras nu.
  Mötesplatser, breddning för gångyta etc.
  Om TS mor bekostade den (och lade valfri del av kostnaden på de nya tomterna.)
  Då får grannarna nyttan av en förbättrad väg gratis.
  (Även om det är en nytta som de inte anser sig behöva, och inte är värd att betala för, så kan man ju ändå uppskatta den)

  Det jag var ut efter var om föreningen kan väntas vara avig mot saker som innebär kostnader, eller om de är aviga mot de nya tomterna i sig och därför kommer säga nej till allt rörande vägen av det skälet, oavsett kostnaderna.
   
 8. Anna_H
  Husägare · Värmland · 11 133 inlägg

  Anna_H

  Husägare
  Jag uppfattar TS inlägg som att det huvudsakligen handlar om att de inte vill ha två nya hus till.
   
 9. T
  Medlem · Västra Götaland · 2 895 inlägg

  ToRy

  Medlem
  Oj, massor av svar! :) Och en massa motfrågor. :-D

  Ska försöka beta av frågorna så gott jag kan. De jag inte kan besvara får jag återkomma om.
  Först en justering och ett förtydligande:
  Jag räknade fel, det är 9 fastigheter inblandade.
  Min mamma äger marken vägen går över, mina föräldrar äger gemensamt en fastighet som inkluderar deras boningshus.  Inlägg #2&4 och i viss mån #3:

  Det är inte en samfällighetsförening utan en ”delägarförvaltning” som innebär att ”Då måste samtliga som är med i anläggningen vara överens om samtliga beslut gällande anläggningen.” Hittade denna text en bra bit bak i protokollet…  Inlägg #5&7:

  Naturligtvis skulle nya diken läggas runt eller möjligen som kulvert under mötesplatserna men samtidigt innebär det ju att dikena skulle påverkas i allra högsta grad, ja.

  Vet ej hur de andra skulle ställa sig till en gratis uppgradering av vägen… Problemet som kan vara är ju att det också eventuellt innebär möjligheter till avstyckning av 2 tomter till och det finns säkert de som inte är så pigga på det…

  Då de eventuella tillkommande tomterna skulle styckas av av mina föräldrar så skulle de ju ändå få ta kostnaderna för förbättringarna. Priset när tomterna sedan säljs blir ju vad de blir oavsett…

  Vilken instans är det man skickar in ansökan för avstyckning till? Står still i huvet…. Får kolla upp om det är kommunen eller LM som gett avslag…

  Räknenisse, menar du med det sista stycket i inlägg #5 att man kanske skulle kunna med villkor och LM:s hjälp mer eller mindre ”tvinga” anläggningen att förbättra vägen? Skulle ju förmodligen inte göra underverk för grannsämjan iofs… :-D  Inlägg #5&6:

  Vägen i hela sin längd är befintlig sedan många år tillbaka. Det gjordes inget som helst förbättringsarbete på den i samband med de senaste avstyckningarna. På så vis kan man ju hävda att alla delägare fick den gratis. Mina föräldrar fick ingen ersättning för vägen - och krävde heller ingen. Om mina föräldrar bekostar förbättringarna skulle de ju komma de andra fastighetsägarna tillgodo utan kostnad för dem.

  Jag kan i viss mån förstå att grannarna har synpunkter på vad som händer i deras omgivning. Samtidigt kan jag tycka att min mamma ska kunna bestämma över sin mark själv, i rimlig omfattning. Det ska inte grannarna lägga sig i. Men det är en svår balansgång, absolut.
  De två senast avstyckade tomterna har en gräns gemensam och ligger ca 50-150 meter från 3 av de andra fastigheterna. De två tänkta skulle också ligga med en gräns gemensam men de skulle inte ha någon gräns gemensam med de redan avstyckade. (Ett tiotal meter skulle skilja mellan en av de nya och en av de tänkta.)  Inlägg #7&8:

  Ja, jag har inte själv pratat med grannarna om detta så det är svårt för mig att sia om vad det egentligen är de motsätter sig. Det kan ju vara så att det är kostnaderna som de inte vill belastas av, men det kan lika gärna vara så att de inte vill ha fler boende i närheten, mer trafik på vägen osv. Tyvärr tror jag att sättet min far presenterade det här på kan ha gjort åtminstone vissa av grannarna avogt inställda, och det kan vara svårt att vända på det ...

  På det jag fått reda på ovan så verkar det som att mina föräldrar egentligen inte har någon möjlighet/rätt att på egen bekostnad förbättra vägen, inte utan att få ok från samtliga andelsägare...

  Tack för svaren hittills! Mycket matnyttigt, även om det kanske inte var de svar jag önskade mig. ;-) Någon som har mer input?

  Mvh,
  ToRy
   
 10. harry73
  bra på allt · Skåne · 13 843 inlägg

  harry73

  bra på allt
  Eftersom vägen har en delägarförvaltning blir den lät handlingsförlamade. Det är svårt att ta gemensamma beslut i infekterade frågor.

  Hos oss (vår väg) har vi tolkningen att alla får fixa till vägen och lägga på grus. Bara om man vill att kostnader ska fördelas över alla deägare vill vi ha ett gemensamt beslut.

  Därför tycker jag att ni kan smygförbättra vägen. Säger grannarna emot får de ta ett gemensamt beslut om motåtgärden
   
 11. R
  Medlem · Västernorrland · 1 624 inlägg

  Räknenisse

  Medlem
  Ja, de måste ju vara eniga om att "bråka tillbaka" om något som någon gör självsvåldigt. Kan utnyttjas ganska friskt av skrupelfria personer om en ägare råkar vara gaggig gubbe, med ointresserat barnbarn 100 mil bort.

  Tror det är så att LM inrättar en vägförening om någon ansöker om det.
  Nackdel att det kostar pengar, fördel att man kommer runt enighets-problemet.
   
 12. R
  Medlem · Västernorrland · 1 624 inlägg

  Räknenisse

  Medlem
  Kanske, under vissa förutsättningar, beroende på omständigheter.
  Tycker motiveringen låter konstig, men beror ju på vilken myndighet det är som använt den i vilket sammanhang, och om de skrivit något mer som förklarar bättre.
   
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.