Byggahus.se

Anticimex Varudeklarerat och konstruktionsfel

 1. T
  Medlem · 3 inlägg

  Tumblebeer

  Medlem
  Vi köpte ett hus tidigare i år, byggår mitten av 1800-talet.

  Anticimex försäkring Varudeklarerat var tecknat av säljaren, och det besiktningsprotokoll som som Anticimex gjort visade inte på några egentliga fel. Specifikt var taket, som den här tråden kommer att handla om, markerad som "Inget att notera".

  Taket angavs som totalrenoverat 2019, av byggfirma. Det som är gjort vad jag kan se är att de lagt nya takpannor, ny ströläkt, ny vindpapp, ny isolering (gullfiber) under taket, ny ångspärr, nytt gips i innertak.

  När vi nyligen ville fixa lite med kattvindarna tog vi in en hantverkare för rådgivning. Han noterade då att takkonstruktionen i hans mening var helt fel. I sitt utlåtande noterade han följande:

  1. Luftspalt mot innertak saknas helt, Fiberisolering ligger dikt an mot yttertaket.
  2. Ångspärrsplasten är inte skarvad korrekt. (Inte alls, är cm-stora glipor utan tejp).
  3. Takpappen avslutas ett flertal cm innan takfotsbrädan, löper inte utanför huskroppen.
  4. Man har lagt alldeles för hög ströläkt, ca 20-30cm. Det i kombination med att man valt att lägga betongpannor innebär en risk att man belastar takstolarna mer än vad de är dimensionerade för.

  Vi tog då kontakt med Anticimex om detta, som kom ut och gjorde en skadebesiktning.
  När vi fick svar av dem på detta så stod det i deras beslut att de i sin besiktning noterat exakt samma saker som vår hantverkare noterat. Men deras slutsats var att ingen av dessa saker lett till några följdskador än, och att de därför inte tänkte ersätta någonting.
  Men i och med att taket bara är knappt 2 år gammalt är det klart att det inte hunnit orsaka några större skador än, men som jag förstår det så är det bara en tidsfråga.

  I beslutet står det även att "Om den som vill ha försäkringsskydd framställt anspråket till försäkringsbolaget inom den tid som anges i första stycken är fristen att väcka talan alltid minst sex månader från det att bolaget har förklarat att det har tagit slutligt ställning till anspråket. Om talan inte väcks enligt denna paragraf går rätten till försäkringsskydd förlorad."
  Innebär detta att de då lyckats friskriva sig helt för skador som uppstår under de kommande 10 åren, förutsatt att de inte uppkommer inom 6 månader?

  Min egentliga fråga är nu: Har jag någon chans om jag försöker gå vidare med detta? Det är ett uppenbart konstruktionsfel, som missats av Anticimex i deras första besiktning, men sedan konstaterats av dem själva i sin ombesiktning.

  Om Anticimex har fel, som jag trycker att de borde anses ha, är min enda väg framåt att söka juridisk hjälp?
   
  • Laddar…
 2. Jonatan79
  Hobbysnickare · Stockholm · 9 826 inlägg

  Jonatan79

  Hobbysnickare
  Ännu inget fel, och inte er besiktning, ni har inget avtal med AC! Samt att det inte är dolt!
   
  • Laddar…
 3. B
  Medlem · Stockholms län · 23 882 inlägg

  BirgitS

  Medlem
  Jo, med Varudeklarerat köper köparen in sig i besiktningen och får därmed ett avtal med Anticimex.
  Har ni då inte 10 års garanti/reklamationsrätt mot den firman?
   
 4. T
  Medlem · 3 inlägg

  Tumblebeer

  Medlem
  Som jag förstår det så kan jag som ny ägare inte reklamera arbetet mot hantverkaren. Reklamation kan endast ske mellan konsumenten som köpte tjänsten och bolaget som utförde tjänsten.
   
 5. useless
  Lök. · Gävleborg · 21 848 inlägg

  useless

  Lök.
  Har inte huset någon takfot?  Vad är det som är 20-30 cm högt?
   
 6. S
  Husägare · 126 inlägg

  Screew

  Husägare
  Kan du inte ta kontakt med förra ägaren och be dom reklamera? Det är värt att fråga
   
  • Laddar…
 7. R
  Medlem · alingsås · 348 inlägg

  raderat

  Medlem
  Det här har stötts och blötts i många år. Kort version: varudeklarerat är inte något magiskt trolleri som gör att köparens ansvar blir mindre. Har man inte gjort någon egen besiktning så är man i ett dåligt läge. Att säga att man "köper in sig" i mäklarens/säljarens besiktning är kraftigt vilseledande. Det är precis det som mäklaren och Anticimex vill att köparen ska tro, och det här ytterst tveksamma upplägget lever vidare år efter år.

  Det ligger givetvis i mäklarens och Anticimex intresse att göra en så partisk och dålig besiktning som möjligt (ju färre brister desto snabbare och dyrare affär) och sedan ladda upp med jurister som högläser det finstilta om en köpare har mage att klaga.

  Det är alltid samma visa:

  1 Köparen hittar fel som borde stått med i besiktningen. Ofta fel som lätt går att se med blotta ögat.

  2 Köparen frågar på forum hur man ska göra och stoltserar med det magiska konceptet Varudeklarerat och tror därmed att det ska börja rulla in hantverkare från höger och vänster som någon annan kommer pröjsa för,

  3 Folk frågar vad köparens egen besiktning kom fram till.

  4 Svaret blir alltid "nej alltså, det behövdes inte, det är Varudeklarerat".

  5 Misslyckade försök att berätta för TS att undersökningsplikten fortfarande gäller och att en köparbesiktning har ungefär samma värde som ett dasspapper av billig modell.

  https://www.byggahus.se/bloggar/inl...-och-att-ta-oever-saeljarens-besiktning.4048/
   
 8. B
  Medlem · Stockholms län · 23 882 inlägg

  BirgitS

  Medlem
  Vi renoverade ett badrum just innan vi sålde sist och det var självklart för företaget som gjorde det att garantier och reklamationsrätt övergick till köparen.

  Och trots allt det du skriver så är det så att flera forummedlemmar har skrivit att de har fått pengar från Anticimex både för fel i besiktning och för dolda fel.
   
 9. R
  Medlem · 110 inlägg

  Rubb

  Medlem
  Här ska man inte blanda ihop saker.

  Varudeklarerat är en försäkring och den gäller även för köparen.
  Att det skulle röra sig om ett fel i fastighet (dolda fel) verkar det ju onekligen inte då hantverkaren upptäckt felet utan att riva något som jag förstått, samt att Anticimex också medger att man ser detta vid en inspektion. Att rikta krav mot säljaren för "dolt fel" verkar inte möjligt, då detta bör ligga under er undersökningsplikt.

  Nu är varudeklarerat en försäkring och då ligger ert "hopp" att få ersättning från försäkringen enligt dess försäkringsvillkor.
  Då jag skummat igenom villkoren (Varudeklarerat via Svensk Fastighetsförmedling) så står dessa två punkter ut för dig som köpare:
  "2. Försäkringen för dig som köpare
  2.1. Omfattning
  2.1.1. Försäkringen gäller för fel som har lett till följdskada på byggnad och för följdskadan. Felet ska ha funnits vid besiktningstillfället eller före denna tidpunkt.
  2.1.2. Försäkringen gäller för abstrakta fel i byggnad på fastighet i enlighet med 4 kap. 19 § jordabalken. Med fel menas avvikelser i byggnaden från vad köparen med fog hade kunnat förutsätta utan särskilda utfästelser eller avtal från säljarens sida om byggnadens standard (så kallade Dolda Fel). Felet ska ha funnits vid besiktningstillfället eller före denna tidpunkt.
  2.1.3. Försäkringen gäller för fel som besiktningsteknikern uppenbart borde ha upptäckt vid besiktningstillfället.
  2.1.4. Försäkringen gäller för skada som besiktningsteknikern har varnat för i besiktningsprotokollet genom att ange en risk för en sådan skada. Skadan ersätts om det kan visas att skadan fanns vid besiktningstillfället. Ersättning lämnas inte för felet/riskkonstruktionen som föranlett den skada som varnats för i besiktningsprotokollet."

  2.1.1 - Känns som att det är denna Anticimex hävdar att ni faller på, det finns ingen följdskada från felet.

  Däremot tycker jag att 2.1.3 är den som är mest intressant för er. Som jag förstått det har Anticimex varit ut och medgett att detta var upptäckbart vid besiktningstillfället men i besiktningen som gäller för det varudeklarerade så hade de inget att notera.
  Verkar som att Anticimex i så fall i princip erkänt att det är ett fel och det är ett fel som gått att upptäcka vid besiktningstillfället.
  Jag hade fått på 2.1.3 i kommunikationen med Anticimex och höra deras motivering till varför ingen ersättning ges för felet.


  Som svar till de i tråden som säger att kund inte har något avtal med Anticimex så kan ni läsa i försäkringsvillkoren:
  "Vem omfattas av försäkringen?
  Försäkringen gäller för köpare av fastigheten.
  Försäkringen gäller även för säljaren om köparen riktar krav direkt mot säljaren."

  Så svaret på det argumentet är att försäkringen visst gäller för köparen. I det här fallet känns det mer solklart med försäkringsärende än ett dolt fel då felet trots allt av allt att döma var möjligt att upptäcka.
   
 10. A
  Medlem · Västra Götaland · 2 628 inlägg

  Anders_Nilsson

  Medlem
  En fråga:

  "Vi tog då kontakt med Anticimex om detta, som kom ut och gjorde en skadebesiktning.
  När vi fick svar av dem på detta så stod det i deras beslut att de i sin besiktning noterat exakt samma saker som vår hantverkare noterat."

  Stod ovanstående alltså antecknat i besiktningsprotokollet eller fanns informationen överhuvudtaget inte? Stod det i protokollet borde du kontaktat besiktningmannen och även oberoende fackman för att få ett utlåtande.
   
 11. Tomtom79
  Medlem · Skåne · 1 175 inlägg

  Tomtom79

  Medlem
  Skulle nog säga att försäkringsärende är väldigt svårt. Det har inte uppstått någon skada som försäkringen täcker och att det är felaktigt byggt ingår inte.

  Det som däremot kan tänkas hända nu är att det finns "på papper" att ni är medvetna om felkonstruktionen och att de skador som framöver kan tänkas härledas till dessa inte längre täcks. Ett villkor i försäkringar är ju ofta att man måste göra vad man kan för att förhindra följdskador... Ligger det en drös med spik på vägen kan man ju få en bärgning betald efter punkteringen. Har man däremot sett spiken, mailat försäkringsbolaget om dem och ÄNDÅ kör över så blir det svårt.

  Däremot så är arbetet undermåligt gjort och kan reklameras till utföraren. Det skulle jag säga är enda rimliga utvägen, förhoppningsvis finns det ett stort byggbolag som inte vill gå i konkurs. Mer troligt, med tanke på felen, är kanske dock att det är klåpare i litet eller ej existerande företag som utfört det. Bara att hoppas att det inte är säljaren själv
   
 12. M
  Medlem · Stockholms län · 7 inlägg

  MMike

  Medlem
  Fel och skada är skilda saker.
  Felet är redan gjort, skadan är inte skedd.
   
 13. E
  Medlem · 4 inlägg

  Emsus

  Medlem
  Om det är varudeklarerat så är det svensk fastighetsförmedlings dolda fel försäkring som tecknats och anticimex är bara samarbetspartner. Det innebär att ni skall göra en anmälan till försäkringsbolaget via er mäklare som kan hjälpa till, när väl anmälan är gjord så ska det inte finnas någon tidsfrist längre. Om taket är såpass nytt så borde även säljarna kunna reklamera arbetet till dem som utfört det.
   
 14. R
  Medlem · 110 inlägg

  Rubb

  Medlem
  Enligt försäkringsvillkoren är det Anticimex man ska kontakta.

  Kontakta vid skada
  För skadeanmälan: www.anticimexforsakringar.se
  Vid frågor ring 020-170 90 90 eller mejla: skador@anticimexforsakringar.se

  Vart kan jag vända mig?
  Om du tycker att Anticimex har handlat fel i ett ärende bör du i första hand vända dig till handläggaren hos Anticimex för frågor eller reda ut missförstånd. Om du vill ha ärendet omprövat ber vi dig mejla till: skador@anticimexforsakringar.se alternativt skickas per post till:
  Anticimex Försäkringar AB
  Att: Skadeavdelningen/Begäran om omprövning
  Box 47025
  100 74 Stockholm
  Du kan också begära prövning i Anticimex reklamationsoch skadenämnd. Skadenämnden har till uppgift att på kundens begäran ompröva handläggares beslut. Skadenämndens beslut omprövas inte av Anticimex. Nämnden kontaktas skriftligen.
  Anticimex reklamations- och skadenämnd
  Box 47025,
  100 74 Stockholm
   
 15. P
  Medlem · gävleborg · 522 inlägg

  polaris78

  Medlem
  Att en annan hantverkare tycker att det är felgjort betyder inte nödvändigtvis att denna har rätt.
  Det finns så klart olika saker att ta hänsyn till och beroende på vilka material man använt så kan olika lösningar vara "rätt" eller "fel" och kuggfrågan blir väl ofta om det är fackmannamässigt utfört. Sen kan det finnas mindre bra metoder men som ändå är tillräckligt bra för att vara godkända.
  Vissa av punkterna låter ju i första läget som mer solklara fel medans andra låter mer som att snickaren inte gillar att man isolerar på det viset.
  Det den ena anser vara "gullfiber" kan visa sig vara nån av dom där naturliga materialen som kan andas och vissa av dom får läggas utan normala luftspalter..
  Man behöver nog nån högre skolad än en snickare för att konstatera om det ens är ett fel och om det är möjligt att det är så fel att behövs åtgärdas eller inte.

  Att driva det som dolt fel mot anticimex är nog i det närmaste omöjligt och det låter inte som att det ens är ett dolt fel alls om det går att se felen du pratar om genom att kolla lite mer noga, vilket är ett krav att du skall göra som köpare vid husköp.. För att uppfylla din undersökningsplikt.. Att man inte hitta stegen eller inte orkade kolla så noga betyder inte att allt man missar blir ett dolt fel för man inte såg det innan köp.

  Så troligen behöver du ta dit nån opartisk som kan besikta taket och kolla vad som är rätt och fel där för att avgöra om det ens finns nåt konkret att driva alls. Att snickaren sa nåt är inte av nån större tyngd och betydelse och listan med "fel" känns otydlig och oklar vad som menas. behövs bilder och koll vilka material som använts och kollas mot monteringsanvisningar osv för att avgöra om man har ett felaktigt tak eller inte och enligt vem det är felaktigt
   
  • Laddar…
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.