Byggahus.se

Ansvar vid stormfällt träd ?

 1. X
  Medlem · Stockholm · 153 inlägg

  xrister

  Medlem
  Kom och tänka på en sak nu när det blåser som sjutton ute och vem som har ansvar vid stormfällt träd och skadad egendom.

  Saken är så att tomten mitt över vägen ej är bebyggd och det står en hel del stora träd som vajar betänkligt vid kraftiga vindar.

  Om nu ett sådant träd skulle falla och träffa t.ex. garage, bil mm, hamnar då ansvaret på tomtägaren och som då blir ersättningsskyldig ?

  Eller är det bara typ "otur grabben, sånt kan hända" och så får mitt försäkringsbolag ta det (om de nu gör det?).
   
 2. C
  Medlem · Stockholm · 2 449 inlägg

  ClasseClas

  Medlem

  Re: Ansvar vid stormfällt träd ?

  Vad jag har förstått så har fastighetsägaren av trädet/träden inget ansvar för skador på din fastighet från fallande träd, utan detta landar på din hemförsäkring!

  Helt ologiskt i mina ögon. Det gör också att en del fastighetsägare (läs grannar) inte behöver bekymra sig över sina onödigt yviga träd annat än risken att de skadar egna huset.
   
 3. M
  Medlem · 694 inlägg

  Mjölnaren

  Medlem

  Re: Ansvar vid stormfällt träd ?

  Jag tycker det är logiskt 8) Jag bor på landet i "skogen" Min granne är bonden. Skulle han få kalla fötter och ta bort alla träd som skulle kunna blåsa ner över mitt hus skulle jag inte bo i "skogen" längre utan på hygget ;)
   
 4. M
  Medlem · 556 inlägg

  Midas

  Medlem

  Re: Ansvar vid stormfällt träd ?

  Hittade följande: (på lidingökommuns hemsida)
  ####################################
  Om olyckan skulle vara framme kan man som fastighets-
  ägare ställas till svars enligt Plan och bygglagen § 17. "Tomter skall, oavsett om de har tagits i anspråk för be-
  byggelse eller inte, hållas i vårdat skick. De skall skötas så att betydande olägenheter för omgivningen och för trafiken inte uppkommer och så att risken för olycksfall begränsas."
  ####################################
  Så fastighetsägaren kan åka dit om ett träd faller från en tomt och skadar egendom på en annan.
   
 5. P
  Medlem · 98 inlägg

  PatWest

  Medlem

  Re: Ansvar vid stormfällt träd ?

  Från Plus Mars 2004.
  http://svt.se/svt/jsp/Crosslink.jsp?d=7788&a=189102&


   
 6. X
  Medlem · Stockholm · 153 inlägg

  xrister

  Medlem

  Re: Ansvar vid stormfällt träd ?

  Frågan är bara då vad som är "i vårdat skick"...

  Vet inte riktigt vad man ska tro då man läser PatWest inlägg. För det motsäger ju lite det som står i Plan- & bygglagen... ??? ??? ???

  I mitt fall så har jag varit på tomtägaren och som faktiskt har sett till att några träd tagits bort(efter ha sagt till 3-4 ggr) men långt ifrån alla träd som skulle behövas tas bort för att jag ska känna mig säker.

  Jag skulle bli skogstokig( ;D ...förlåt, kunde inte låta bli) om ngt träd damp ner på bilen/garaget och jag fick stå för det hela.

  Kan man gå in och röja bort "farliga" träd själv eller blir det då egenmäktigt förfarande ?
   
 7. L
  Medlem · 287 inlägg

  LennartL

  Medlem

  Re: Ansvar vid stormfällt träd ?

  Det finns ingen motsägelse.  PatWest uppgifter är korrekta. Plan-o bygglagen avgör vårdslöshet, dvs att det borde framstå för fastighetsägaren  uppenbart att trädet kommer att rasa (ex han börjar såga av rötter, gräva avloppsdiken etc, så trädet slutligen faller på grund av detta. Då först blir det fastighetsägarens ansvar). Inte att träd växer och blir höga så länge de har normalt stabila rotsystem.

  Detta är en sak som helt regleras mellan berörda fastigheters försäkringsbolag de gånger skador uppstår, och är du orolig bör du kanske kolla villkoren i din egen försäkring för huset.

  Du får aldrig gå in på annans mark och röja utan markägarens tillstånd (att förhandla att få utföra röjning brukar vara möjligt vad gäller värdelös småskog och sly, sällan större träd, om grannen är skogsägare).
   
 8. X
  Medlem · Stockholm · 153 inlägg

  xrister

  Medlem

  Re: Ansvar vid stormfällt träd ?

  Misstänkte att man inte fick gå in och röja.... det skulle bli ganska absurbt om man fick det.

  Får nog kolla över hur min försäkring ser ut.

   
 9. yonna
  Medlem · Österlen · 6 953 inlägg

  yonna

  Medlem

  Re: Ansvar vid stormfällt träd ?

  Jag själv har TryggHansa och tog upp frågan med dem då granndamens flaggstång började murkna och se vissen ut. Jag fick rådet att ta en tilläggsförsäkring dvs den gamla typen av drulleförsäkring. Då elimineras både självrisk & problem vid ev skada.

  Flaggstången är numera väck; damen är i himlen och drulleförsäkringen betalas fortfarande ;)
   
 10. B
  Medlem · 5 830 inlägg

  Re: Ansvar vid stormfällt träd ?

  Eftersom både vi själva och grannen har flera stora karaktärsträd har jag kollat saken noga. Så här är det:

  1. Fastighetsägaren har strikt ansvar, och betalar alla skador som hans fallande träd vållar på egens och annans liv och egendom. Detta med "vårdat skick" är fikonsnack som inte har med saken att göra. Det finns heller ingen "på egen risk" som minskar ansvaret, typ om någon parkerar en barnvagn under ett jätteträd påväg att falla. Fastighetsägaren har ALLTID fullt juridiskt ansvar.

  2. Vanlig villa/hemförsäkring betalar skador av fallande träd ENDAST om skadan vållats av stormvindar om minst 20 meter per sekund.

  Samtidigt kan jag lägga ett gott ord för Folksam, vars skadejour faktiskt stod redo att betala för fällning av träd i förebyggande syfte, trots att de alla inte ens stod på vår mark. Enda villkoret var att jag själv skaffade fram grannens tillstånd plus kompetenta hantverkare med rimlig timtaxa. Det var stormvarning mitt i en storhelg...
   
 11. P
  Medlem · 117 inlägg

  Pure

  Medlem

  Re: Ansvar vid stormfällt träd ?

  Var kan man läsa detta - jordabalken?
  Har under ett års tid tjatat på en granne vars 30 m höga vattenpoppel står och lutar rejält mot vårt håll. För ett par månader sedan blev trädet utfömt av en expert (det är bla c:a 20 år äldre än den normala livslängden).

  Eftersom grannen ifråga pga diverse missbruk inte är förmögen att sköta sig själv o sitt hus har jag bla haft kontakt med stadsbyggnadskontoret för att få hjälp av kommunen, där jag stuckit den ovan nämnda PBL-paragrafen under näsan på 1:e byggnadsinspektören. Han avfärdade den med att den enbart gällde i "trafiksammanhang" Tex för häckar nära gathörn som skymmer sikt.

  Vore tacksam om jag fick hjälp med att veta var i lagboken det står att man inte får utsätta andra för fara och skada på andras egendom. För man hoppas ju att det står nånstans... :-/
   
 12. B
  Medlem · 5 830 inlägg

  Re: Ansvar vid stormfällt träd ?

  Pure,
  Det jag vet har jag hört från mitt försäkringsbolag. Lagen det gäller är densamma som säger att den som inte sandar sin ägandes gångbana blir skyldig att ersätta halkoffrens brutna lårben.

  Det finns dock ingen lag som tvingar fastighetsägare att vare sig sanda gångbanan eller kapa farliga träd. Lagen utkräver endast ansvar när slarvet vållar skada.

  Du kan alltså inte ta hjälp av någon myndighet som kliver in hos grannen med motorsåg.

  Om din grannes poppel ramlar på ditt garage ska din granne betala. Om trädet faller i storm träder grannens försäkringsbolag in och ersätter dig. Annars får han betala själv. Och vad det blir värt är ju en annan femma.

  För att göra det ännu mer invecklat beror ersättningen dessutom på hur gammalt ditt garage hunnit bli. Försäkringsbolagen skriver ned byggnadsvärden med vissa procent per år.
   
 13. P
  Medlem · 117 inlägg

  Pure

  Medlem

  Re: Ansvar vid stormfällt träd ?

  Tack för svaret Billy!
  Har fattat efter mina kontakter med kommunen att det är svårt att med laglig rätt knalla in och såga. Är dock nyfiken på att veta var ansvarsfrågan regleras...
  Positivt är dock att det verkar finnas utsikter att få viss ersättning ifall nu nåt hinner hända innan man lyckas merverka till att trädet tas ner. Skall börja med att kolla om Länsförsäkringar är lika hjälpsamma som ditt bolag vad gäller trädfällning i förebyggande syfte. ;)
  /Pure
   
 14. F
  Medlem · 823 inlägg

  Re: Ansvar vid stormfällt träd ?

  Det kan finnas anledning till förtydliganden när det gäller ansvar.

  I princip finns tre typer ansvar

  - ansvar vid uppsåt ("med vilje")
  - ansvar vid vårdslöshet
  - ansvar oberoende av uppsåt/vårdslöshet (strikt ansvar).

  Den första varianten är inte så svår att förstå. Om någon t. ex. slår sönder något med flit är denne självklart ansvarig för detta.

  Den tredje varianten är inte heller så svår att förstå. Här räcker det att konstatera att en skada inträffat för att man skall bli ansvarig.

  Den andra varianten är däremot betydligt svårare eftersom det gäller inte bara att konstatera en skada utan dessutom finna att den som orsakat skadan vidare varit vårdslös.

  I de flesta fall har man endast ett ansvar för uppsåt och vårdslöshet. Områdena för strikt ansvar är inte många.

  Ex. förhåller det sig så att om fastighetsägaren inte sandar vid snöfall på vintern när det gått en tid sedan snön kom kan denne bli ansvarig om någon halkar på grund av fastighetsägarens underlåtenhet att sanda. Däremot är inte fastighetsägaren ansvarig om någon halkar på grund av att fastighetsägaren inte sandat redan när första snöflingan kom eftersom denna underlåtenhet att sanda inte bedöms som vårdslös.

  Ett system med strikt ansvar förutsätter att den ansvarige kan övervaka situationen eller att dennes verksamhet bedöms som så särskilt farlig att strikt ansvar är det enda tänkbara.

   
 15. P
  Medlem · 117 inlägg

  Pure

  Medlem

  Re: Ansvar vid stormfällt träd ?

  Nja, det stod faktiskt kvar, otroligt nog! Men det knakade rejält i det, kan jag säga och ett par grenar (stora som mindre träd) föll ner på granntomten. Det blir väl nya tag nu imorgon då nästa storm kommer...

  Svårt det där med ansvar för sånt här. Frågan är om man kan hävda att fastighetsägaren är vårdslös då dennes grannar påtalat risken och dessutom inhämtat expertutlåtande som dömer ut trädet. Jag menar ju naturligtvis det, men det är svårt att få nån hjälp när fastighetsägaren själv inte lyfter ett finger. Får väl prova att polisanmäla eller nåt..
   
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.