Byggahus.se

Ansvar säljare köpare vid tillkommen skada före tillträdet

 1. D
  Besserwisser · Nivå 20
  Nu läste du in något som jag inte skrivit.
   
 2. S
  Medlem Nivå 3
  Att köparen fått vara med och sett skadan är ingen hållbar bevisning. Köparen har säkert inte kunnat undersöka
  allt. Enda säkra bevisningen är en gemensam besiktning ev. utförd av fackman som beskrivs i ett utlåtande och
  med fastställd åtgärd med garanti och avtal om efterföljande besiktning inom viss tid.
   
 3. S
  Medlem Nivå 3
  Se ditt inlägg 55 .
   
 4. D
  Besserwisser · Nivå 20
  Jag försökte visa problemet ur säljarens synvinkel. Jag har inte påstått att jag vet säljarens uppsåt. Hur du kunde tolka det då begriper jag inte.
   
  • Laddar…
 5. Demmpa
  Husägare · Nivå 22
  Ni som tycker att säljaren ska ge köparen tillträde, innan tillträdesdagen, för besiktning av skadan efter öppen taklucka.

  Två fråga till er.
  Om säljaren själv hade upptäckt den öppna takluckan och vattnet, å köparen inte hade sett den öppna takluckan.
  Å säljaren åtgärdar skadorna fackmannamässigt (precis så som säljaren ska göra i TS fall).
  Hade då säljaren varit tvungen att meddela köparen att det har varit en vattenskada?
  I vilket steg i processen hade säljaren varit tvungen att meddela köparen?
   
 6. K
  Lägenhetsfixare · Nivå 9
  Det vore bra om TS klarlägger mer om förutsättningarna så att vi utgår från rätt underlag. Som jag förstår det har köparen upptäckt en skada under perioden mellan kontraktsdagen och tillträdesdagen, att en lucka stod öppen. Vad var skälet till att den var öppen? Vad var förutsättningarna kring att köpare besökte säljare och upptäckte skadan?

  Ansvar för perioden mellan kontrakt och tillträde regleras i lagstiftning som vanligen återges i köpekontraktet. En text från ett kontrakt kan se ut så här . " Skadas eller försämras fastigheten mellan kontraktsdagen och tillträdesdagen ansvarar säljaren för skadan om den beror på säljarens vanvård, på att säljaren orsakat denna eller om den beror på olyckshändelse som ingen av parterna kunnat råda över". Ansvaret för säljaren är alltså begränsat till om någon av dessa tre förutsättningar gäller. I detta fall kan det vara så att säljaren glömt luckan öppen. I så fall har säljaren orsakat skadan och är ansvarig.

  Det är säljaren som äger fastigheten fram till tillträdesdagen, och det är säljaren som ansvarar för att fram till dess uppfylla kraven i köpekontrakt , inklusive eventuella skador som säljaren ansvarar för. Andra parter, som köpare eller mäklare har inte rättighet att påverka vad som görs på fastigheten. Vissa som skrivit här har hävdat detta, vore intressant att höra med vilken laglig rättighet detta kan göras. Det är därför tveksamt att ge köparen råd som att häva köpet eller hålla inne med en viss del av köpebeloppet. Detta kan ses som ett kontraktsbrott som kan bli dyrbart för köparen. Om köparen efter tillträde upptäcker att det finns skador som säljaren ansvarar för kan köparen ställa krav på ersättning. Dessa frågor kan vara juridiskt komplicerade och det är klokt att som köparen här söka hjälp från en jurist
   
 7. S
  Medlem Nivå 3
  Daniel skrev - Säljaren inte vill släppa in köparen när syftet tycks vara att skaffa information för att kunna
  ställa ytterligare krav- !! Beskriv gärna vad menar med syftet tycks vara , om annat än i inlägget 55 ,
  Som jag förstår det menar du att köparen inte har en oro utan en dold agenda för ekonomisk vinning.
  Tråden avser köparens oro över vad som hänt .
   
  • Laddar…
 8. H
  Medlem Nivå 2
  Vi kanske ska hålla oss till ämnet istället och hjälpa TS? Att bråka med Daniel tycker jag inte för diskussionen framåt.

   
 9. S
  Medlem Nivå 3
  Innan köparens besiktning och köpeavtalet har säljaren lämnat en deklaration om fastigheten och
  händelser som skador och åtgärder .Denna deklaration har köparen fått värdera och besikta och är ett villkor
  i köpeavtalet . Nu har ny händelse i form av skada skett som påverkar avtalet och köparen inte fått besiktiga och värdera innan köpet genomförs . Grunden för köpet är köpeavtalet vilket nu kan bestridas
  i denna del ,enligt Avtalslagen 36§ Generalklausulen som just avser händelser som medför jämkning eller avvisande
  av avtalsvillkor . Det kan anses att köparen har en underlägsen ställning i förhållande till säljaren efter att
  köpeavtalet har ingåtts och handpenning betalats. När avtalet har bestritts ligger bollen hos säljaren.
   
 10. Nötegårdsgubben
  Husägare · Nivå 17
  Tror 36 § avtalslagen är en återvändsgränd. TS har förhoppningsvis besiktigat i samband med avtalsskrivande och kan göra det (riktat till skadan) igen vid tillträde.

  Det här torde vara ganska lätt att reda ut.
   
 11. S
  Medlem Nivå 3
  Tyvärr medger inte säljaren någon besiktning före tillträdet annars hade det varit
  lätt att reda ut . Att ha framgång i krav efter tillträdet är svårt . Reklamation innan
  ger bättre ställning efter tillträdet .
   
 12. F
  Medlem · Nivå 6
  Och vad ska reklameras tycker du? TS äger ju inte huset än.
   
 13. Nötegårdsgubben
  Husägare · Nivå 17
  TS har undersökningsplikt enligt JB. Det är rimligt att anta att den är fullgjord. Därmed finns troligen en första besiktning att utgå från.
   
 14. S
  Medlem Nivå 3
  Köpeavtalet äger parterna tillsammans . Nu har villkor tillkommit som köparen inte kunnat
  värdera .
   
 15. H
  Medlem Nivå 2
  Det har inte tillkommit några nya villkor i avtalet. Om det är ett standardavtal bör det säga att säljaren är ansvarig fram till tillträdet och vad jag vet har inget framkommit i tråden som talar emot det.