Byggahus.se

Ansvar för uppskattningar i kalkylen?

  1. J
    Medlem · 56 inlägg

    Joffa

    Medlem
    Har säljaren/husföretaget något som helst juridiskt (till skillnad från moraliskt) ansvar för uppskattningar (dvs under rubriken "Säljarens uppskattning") i produktionskostnadskalkylen för sådana saker som alltså inte innefattas av entreprenaden?

    Om Ja - hur stora avvikelser är att betrakta som normalt?
     
  2. J
    Medlem · 56 inlägg

    Joffa

    Medlem

    Re: Ansvar för uppskattningar i kalkylen?

    Jag hittade själv följande i konsumentverkets riktlinjer (KOVFS 1998:6):

    "Kolumnen "säljarens uppskattning" ska visa kostnaderna för sådant arbete som säljaren inte åtagit sig att göra och som det inte heller finns annan bindande uppgift om. Dessa poster är därför mindre säkra än posterna i övriga kolumner. Säljaren kan inte bestämma en annan entreprenörs priser och uppskattningarna är därför inte bindande för säljaren."

    Klara besked där alltså. Kan det ändå vara så att det strider mot till exempel marknadsföringslagen / god marknadsföringssed att göra uppskattningar som väsentligt avviker från den faktiska kostnaden?
     
  3. volvo
    Medlem · Södra sverige · 2 771 inlägg

    volvo

    Medlem

    Re: Ansvar för uppskattningar i kalkylen?

    De har inget som helst juridiskt ansvar för "uppskattningar" eller "bedömningar".
    Det enda säkra sättet är att själv ta reda på de faktiska kostnaderna.
     
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.