Hej!
Bor i en suterrängvilla från 1994.
För tre år sedan byggde vi till en garagedel som sitter ihop med huset (på ritningen "tillbyggnad").
Nu har vi insett att vi vill bygga på en våning på garaget och ha som gästrum med antingen ingång från tvättstugan eller separat ingång på baksidan.
Maximal byggnadshöjd i området är 4,5 m för friliggande villa.
Eftersom huset är suterränghus finns det tydligen något som heter medelbyggnadshöjd. På framsidan är tex byggnadshöjden (markyta till skärning tak/vägg) ca 5,5 m och på baksidan mot berget är den 2,5-3 m.
Nu till min fråga ang garaget. Om byggnadshöjden är 4,5 m så blir det för lågt att få till en våning med vettig höjd. Men eftersom garaget sitter ihop med huvudbyggnaden så kanske jag kan nyttja medelbyggnadshöjden. Oavsett så kommer taket på garaget inte vara högre än husets.
bifogar bild på hur huset ser ut i dagsläget.
Ngn som vet vad som gäller?
Bollade med vår fd handläggare på stadsbyggnadskontoret och han skrev följande:
Avvikelsen på tillbyggnaden vi gjorde var att garaget ligger närmare grannens tomtgräns än 4,5 m (3,9m men det var ok med grannen så gick igenom)

Hej!

Min bedömning är att en tillbyggnad av garaget som avviker från planens bestämmelser inte kan medges, oaktat om det befintliga huset har en motsvarande avvikelse. Det hela kokar ner till att lagstiftningen anger att alla avvikelserna sammantaget ska kunna ses som en liten avvikelse. Och min bedömning är att den nivån nåddes med det förra lovet. Men det är som sagt fritt fram att rita upp det du tänkt och lämna in en ansökan. Det är först när vi ser helheten och vad du menar som vi kan ge ett bättre grundat besked.
 
 • Arkitektoniska ritningar av ett hus, visar fyra olika fasader med skala och materialangivelser.
  Inloggade ser högupplösta bilder
  Skapa konto
  Gratis och tar endast 30 sekunder
Du kan inte bara använda ett snitt på framsidan och baksidan utan den beräkningsgrundande fasaden ska användas. Du kan ta kontakt med en bygglovsbyrå eller arkitekt som hjälper dig beräkna detta.

Glöm inte att räkna på om garaget håller för påbyggnaden, tråkigt om man skulle ”tro” att det håller sen är olyckan framme :crysmile:
 
 • Gilla
Claes Sörmland
 • Laddar…
Hej!
Underdelen är murad med putsad fasad så hålla bör det göra.
Är det 4,5 m som gäller då garaget står på plan yta eller är det husets byggnadshöjd som gäller då garaget sitter ihop med huset. Det är frågan. Taket behöver lyftas ca 2,5 m.
Det kanske bara är att rita upp det o skicka in. Hade görna velat veta om det är lönlöst eller inte.
 
Claes Sörmland
A axion9 skrev:
Hej!
Underdelen är murad med putsad fasad så hålla bör det göra.
Är det 4,5 m som gäller då garaget står på plan yta eller är det husets byggnadshöjd som gäller då garaget sitter ihop med huset. Det är frågan. Taket behöver lyftas ca 2,5 m.
Det kanske bara är att rita upp det o skicka in. Hade görna velat veta om det är lönlöst eller inte.
Det hör med byggnadshöjd är komplicerat. Först måste bestämma som ditt hus har olika delar med olika byggnadshöjder som ska beräknas var för sig eller om en enda byggnadshöjd ska beräknas för att allt är så integrerat. Jag tror på det senare.

Sen ska bestämmas vilken fasad som ska användas för beräkningen. Det är ofta den dominerande fasaden sett från gatan om huset inte ligger långt från gatan. Sen ska den markhöjd bestämmas som utgör grunden för beräkningen. Ligger huset nära gatans allmänna plats så är det höjden som ska användas. Ligger huset långt från den allmänna platsen så är det istället medelmarkhöjden vid husets beräkningsgrundande fasad som ska användas.

Ja du hör... Det är komplicerat. Läs på Boverkets hemsidor om du vill förstå alla dessa detaljer eller köp in hjälp.
 
Tack för ditt svar Claes. Huset ligger inte nära gatan och en medelhöjd har ju annamats på huvudbyggnaden vid uppförandet av huset, frågan är dock om tillbyggnaden räknas som "huset" och ska inkluderas eller inte. Det är nog bäst att ta professionell hjälp här om ingen mer haft samma problem?
 
Jag tycker att beskedet från handläggaren är lite svävande. Exakt vilken avvikelse är det han anser att det finns?

För du skriver att nuvarande byggnad är planenlig höjdmässigt. Men tydligen ligger garaget närmare tomtgränsen än 4,5m. I så fall är avvikelsen närheten till gränsen. Att grannen godkänner din utbyggnad är ingen garanti för att få bygglov. Grannnesn synpunkter blir bara en del av underlaget för ett beslut.

Ett bygglov kan godkännas även om grannar är negativa, och det kan nekas även om grannarna vill att du bygger.
 
Avvikelsen från garagebyggnaden är närheten till grannen ja. Det hade inget med höjden att göra. Och att bygga på en våning påverkar ju bara höjden och inte närheten till grannen. Ja det är svävande.
 
Nytt svar från stadsbyggnadskontoret samt förtydligande av tidigare avvikelse som jag hade missat.

Hej,

Med tidigare avvikelse menar jag alla avvikelser från planbestämmelserna som är för byggnaden.

I det tidigare lovet skrev jag bland annat det i bilagan. Att bostadshuset är högre än tillåtet.

Byggnadshöjd räknas från markens medelnivå runt hela byggnaden och mäts sedan på den fasad som ger mest allmän påverkan. Om byggnaden i någon del är närmare allmän plats (gata, natur, park mm) än 6,0 meter ska höjden räknas från dess nivå om det inte finns särskilda skäl till annat. På plankartan jag bifogade tidigare kan du se om det är aktuellt för dig.

Bostadshuset och garaget räknas tillsammans som en byggnad om de är sammanbyggda.
 
 • Svensk text om avvikelser från detaljplan och bygglovshandling daterad 2020-01-03.
 • Svartvit detaljplanekarta med text, tomtgränser och höjdkurvor; byggregler specificeras i text.
  Inloggade ser högupplösta bilder
  Skapa konto
  Gratis och tar endast 30 sekunder
nuvarande karta
 
 • Svartvitt kartutdrag, fastighetsgränser, höjdkurvor, text, upp till 427:5, bygglovsplanering.
  Inloggade ser högupplösta bilder
  Skapa konto
  Gratis och tar endast 30 sekunder
OK, så höjden var redan en avvikelse. Jag uppfattade ditt första inlägg som att höjden var planenelig, om man räknar med medelnivån på marken.

Då tror jag att det kan bli svårt att få igenom att mer hus skall få avvikelse på höjden.
 
hade varit intressant att veta hur stor avvikelsen var när det godkändes och var medelbyggnadshöjden för kåken är. Ngn bör ju ha räknat på det någon gång?
 
Det borde väl finnas i bygglovet för den bef.byggnaden.
 
A axion9 skrev:
hade varit intressant att veta hur stor avvikelsen var när det godkändes och var medelbyggnadshöjden för kåken är. Ngn bör ju ha räknat på det någon gång?
Begär ut bygglovet för huvudbyggnaden, där borde det stå vad avvikelserna är (om det inte är ett gammalt lov, då var byggnadsnämnden inte alltid så generös med motiveringen).

Om jag tolkar den info du har lämnat så har du nu tre avvikelser på fastigheten.
- huvudbyggnaden är för hög.
- huvudbyggnaden är placerad på mark som jag inte får bebyggas (enl text i beslutet, jag ser ingen prickad mark på kartan).
- garaget ligger närmare tomtgräns än 4,5 m.

Om ovan stämmer tror jag tyvärr att det blir svårt att få till en ytterligare avvikelse.

Kommunens svar kan verka svävande men de kan inte ge bättre svar innan du lämnat in en ansökan med kompletta handlingar för granskning. Ett snabbt svar på mail är svårt för handläggaren att ge.
 
Redigerat:
TAck för inputen!
Beställde hem gamla bygglovet, står tyvärr inget specifit om byggnadshöjd.
 
 • Dokument: byggnadsbeslut, adress och tekniska uppgifter, datum, Göteborgs Stad, svenska, svartvit bild, två sidor.
  Inloggade ser högupplösta bilder
  Skapa konto
  Gratis och tar endast 30 sekunder
Problemet är ju att jag inte vet hur stor avvikelsen på huset och vad medelbyggnadshöjden är baserad på. Huset kanske är högre ja men påbyggnaden på garaget kommer ju vara lägre än huset och då kanske klarar avvikelsen för höjden.
 
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.