Byggahus.se

Anslutningsavgift för VA i samfällighet?

  1. F
    Medlem Nivå 1
    Våra grannar har en samfällighet för en gemensam vatten/avloppsanläggning som i sin tur är kopplad till kommunens nät. Själva har vi egen brunn och enskilt avlopp.

    Vi funderar nu på att gå med i samfälligheten för att få bättre vatten och slippa framtida problem med egen avloppsanläggning. Kan kommunen kräva att vi betalar anslutningsavgift (100 000 kr) då samfälligheten redan är ansluten?