Byggahus.se

Anmäld av granne - inte följt bygglov

 1. J
  Medlem Nivå 1
  Hej

  Vi har sedan en antal år tyvärr en tråkig situation med vår granne på grund av olika anledningar.. Det är en lång historia och jag ska inte gå djupare in på den utan försöka fatta mig kort.
  Vårt hus ligger på en höjd, cirka 2 meter högre än berörd granne. År 2013 kom vår granne och önskade att vi skulle göra något åt den lägre stenmuren som fanns i sluttningen mot grannen och som också utgjorde tomtgränsen. Muren var dålig och höll på att rasa bitvis. Grannen uppfattade det som att det att regnvatten och sand hamnade på dennes tomt m.m. Vi föreslog då en stödmur i form av högre L-stöd, vilket vår granne accepterade. Vi sökte bygglov 2013 som blev beviljat. Vi byggde muren april 2014 och betalade för denna. På bygglovet hade vi ritat in dräneringsrör på båda sidor av L-stöden, det vill säga på vår tomt och på grannens. När vi sedan byggde visade det sig att var mestadels sand varpå entreprenören bedömde att där inte behövdes dräneringsrör. Inget vi reflekterade över då. När arbetet var klart anlade vår granne en uteplats på sin sida. Packade stenmjöl och utförde stenläggning.

  Nu till år 2019. Vi får ett brev från kommunen där vår granne har anmält till kommunen att byggnationen med L-stöd inte följt bygglovet. Grannen har noterat att denne har problem med regnvatten som skapar fuktskador på huskroppen några meter längre bort. Grannen har begärt ut bygglovet och noterat, genom att ta bort lite stenläggning och gräva ett hål i marken, att där saknas dräneringsrör och hävdar att fuktskadorna således är vårt ansvar eftersom där inte dragits någon dränering. Grannens hus är av äldre modell och troligen torpargrund eller liknande.
  Kommunen ska nu göra en inspektion på plats. Oklart vad som händer efter det.

  Konstruktionen: L-stöd, cirka 1,5 meter höga. Grannens tomt är i linje med L-stödens lägsta punkt. Vår tomt är nästa uppe vi L-stödens högsta punkt, med cirka 20 cm kvar till toppen av L-stöd.

  Nu till mina funderingar:
  1. Vad är den troliga utgången av en sådan här situation, från kommunens sida?
  2. Hur bör/kan vi hantera detta från vår sida?
  2. Kan man verkligen komma så många år efter med en sådan här sak?
  3. Dräneringsrören som skulle lagts enligt bygglovet, skulle ju hamnat på grannens tomt. Var det egentligen vårt ansvar att tillse att dessa kom på plats?
   
  • Laddar…
 2. L
  Medlem · Nivå 11
  Eftersom ni har dränering så tar ni hand om erat dagvatten på korrekt sätt medans grannen har tagit hand om sitt genom infiltration på sin sandiga tomt. Men genom att han har hårdgjort en del ytor utan att ta hänsyn till dagvatten så har han själv skapat problemet.

  Dräneringen som ritats in är mest för att skydda muren för tjälskjutning så skulle vilja säga att ni inte kan få surt för det då entreprenören ansåg att risk för tjälskott var obefintlig. Men skulle kommunen gå på grannens linje så får ni vända er till entreprenören.
   
 3. Claes Sörmland
  Medlem · Nivå 20
  Först och främst, skilj på grannens idéer om att ni är ansvariga för dräneringen av hans hus och kommunens tillsyn.

  Kommunen är skyldig att utreda om en anmälan kommer in, platsbesök kan vara en del av detta. Se till att kommunicera med kommunen och visa dem att marken är naturligt väldränerad. Visa kommunen att dräneringsrören varken gör till eller från vad gäller murens funktion eller påverkan på omgivningen. Att du har fått bygglov för något ger inte grannen rättigheter att det som ska anläggas ska lösa andra problem som denne har. Det åligger dig som söker bygglov att ha införskaffat tillstånd att få anlägga dränering på grannens mark. Jag antar att du hade ett skriftligt granneutlåtande som en del av ansökan som stödde det hela inklusive dräneringsrören på grannens fastighet.

  Att grannen sen tydligen tror att muren är orsaken till att hans hus har fuktproblem eller möjligen hoppas att murens dränering skulle ha löst hans fuktproblem med huset är en annan sak. Vill han driva det får han göra det privat via tingsrätten utan kommunens inblandning. Det åligger inte dig att dränera hans hus via muren, dräneringens funktion gäller ju murens konstruktion.

  Hur såg det ut med kontrollplan och slutbesked? Har frånvaron av dräneringsrör nämnts i slutbeskedet?
   
  Redigerat 3 apr 2019 20:43
 4. J
  Medlem Nivå 1
  Tack för era svar. Ja grannen godkände ritningarna i samband med ansökan. Nej frånvaron av dräneringsrör finns inte dokumenterat i slutbesked. Grannen har också tagit in en byggnadskonsult som skrivit ett utlåtande, vilket är bifogat anmälan till kommunen.

  Slutsats i utlåtandet är: Dräneringsledningar saknas vid stödmuren. Detta innebär att marken är fuktigare än vad den varit om dräneringsledningar funnits kring stödmuren. Dräneringsledningar ska finnas enligt relationsritningen. Om dräneringsledningar funnits hade detta inneburit att vattnet hade letts bort från huset och inte belastat detsamma.

  Bifogar en bild på genomskärningen i bygglovet där dräneringsrören framgår.
   
  • Laddar…
 5. L
  Medlem · Nivå 11
  Men det inre dränröret tar ju hand om allt vatten som faller på din tomt !
  Om det fungerar med avrinning till dike/brunn så kan det inte vara ditt problem.
   
 6. G
  Medlem Nivå 7
  Ja herregud vilken dåre... Även om dräneringsrören aldrig blev monterade vid muren var de inte avsedda för att dränera grannens tomt så att han inte får vattentryck mot sitt hus, det borde han ju ha dräneringsrör för i direkt anslutning till sitt eget hus. Detta kan han aldrig komma nån vart med.
   
 7. Johnny Viking
  Medlem Nivå 9
  För att vara lite negativ. Du har ju faktiskt inte följt bygglovet om du inte gjort enligt ritningen, som (den tjuriga) grannen trodde du skulle. Det som kan hända är att du faktiskt får kravet att efterfölja ditt bygglov. Gör du det, skrivs ärendet troligen av och inga extra påföljder. Men absolut, kostar ju att göra om och göra rätt.

  Du bör dock oavsett vänta på vad kommunen säger. Det finns gott om tid att lösa detta. De säger sitt, du säger ditt, åtgärd görs. Sen avskrivs det om båda parter är nöjda. Behöver inte bli mer än så och er grannrelation kanske blir lite bättre på sikt.
   
 8. harry73
  Allvetare · Nivå 23
  Säg att ni la ditt röret och att grannen kanske tog bort den nör han anla terrassen
   
 9. Campar
  Medlem · Nivå 11
  Bara för att klargöra, Finns det dräneringsrör på din sida?
   
 10. J
  Medlem Nivå 1
  Tack för alla svar. Min uppfattning är att där inte är dräneringsrör på vår sida, utan endast sand och ovanpå det några decimeter matjord. På vår sida är där rabatt+gräsmatta fram till kanten.
  Det jag funderar på fortsatt är, hur fungerar tidsaspekten på synpunkter/klagomål? Har det någon betydelse att det var mer än fem år sedan muren uppfördes.
   
 11. H
  Moderator · Nivå 25
  Det finns ju inte på kartan att du skulle bli ansvarig för skador på hans hus. Dräneringsröret finns inte där för det ändamålet (om det hade funnits). Din mur har ju inte rimligen ökat vattenflödet mot grannens tomt.
   
  • Laddar…
 12. Claes Sörmland
  Medlem · Nivå 20
  En teknisk sak:

  Eftersom marken är sandig är det enda dräneringsrören kan tänkas göra att sänka grundvattenytan. Detta förutsätter att de är korrekt lagda med fall till ett utlopp med en lägre liggande vattenyta. Det förutsätter också att grundvattenytan någon gång under året ligger över de tänka rörens botten. Nu ligger grundvattnet som högst under året innan vegetationsperioden har börjat och efter snösmältningen. Kolla om grundvattenytan nu ligger över dräneringsrörens tänkta botten. Mät på bygglovsritningen från markytan till bottnen av röret för att uppskatta hur djupt ledningarna hade planerats att ligga. Gräv en grop till den tänkta dräneringsledningens djup på grannens mark där ledningen var tänkt att ligga med hans tillstånd/deltagande. Fota gropen med en tumstock nedstucken för dokumentationen. Är den tom på vatten skulle dräneringsledningen inte kunnat sänka någon grundvattenyta. Står det vatten i den är det dags att dränera. Troligen är i så fall de planerade dräneringsledningarna för ytligt lagda (mitt ögonmått på din ritning utan skala) för att lösa grannens problem. Troligen vill man sänka grundvattenytan 1-1,5 m eller så.
   
 13. D
  Besserwisser · Nivå 22
  Vad är det här för idiotiska kommentarer?
  Även om du tycker grannen är jobbig så är det inte rimmligt att ljuga och beskylla grannen för att ha tagit bort röret.

  Låt kommunen avgöra fallet, sannolikt är det lätt att visa att grundvattennivån är låg och genomsläppligheten hög så att ett rör inte skulle tillfört något.

  Att uppmana någon att ljuga är inte acceptabelt.
   
 14. L
  Husägare · Nivå 5
  Kommunen kommer inte att avgöra fallet. Det finns två frågeställningar i detta.

  1) Följt bygglov eller ej - handhavs av kommunen.
  2) Egendomsskada - det vill säga ett civilrättsligt mål. Avgörs av tingsrätt. OBS det ska mycket till för att ni ska bli skadeståndsskyldiga. Bevisbördan ligger på din granne.

  Sammanfattningsvis. Sov gott och lugnt.
   
  • Laddar…
 15. harry73
  Allvetare · Nivå 23
  Vart skulle dräneringsrören anslutas till enligt bygglovet?
  För att bara lägga ditt ett dräneringsrör hjälper inte om man inte leder vattnet bort.
  Finns det inte med i bygglovshandlingarna, finns ingen dräneringslösning med och fyller drändringsröret ingen funktion