Byggahus.se

Anlita advokat / juridisk expertis för bygglov

 1. F
  Medlem Nivå 2
  Undrar var man börjar leta om man vill få tag på en advokat som vet hur man på bästa sätt utformar en bygglovsansökan och genomför en bra process med kommunen.

  Detta gäller Stockholms skärgård. Anledningen till att jag vill anlita en advokat är att jag hört hur fel det kan gå (närmare bestämt katastrof) om man försöker dribbla med sådant här på egen hand - eller om man litar på någon som negligerar juridiken.

  Kort sagt: Var hittar jag en bra skärgårdsbygglovsjurist?
   
 2. H
  Moderator · Nivå 25
  Frågan är om du inte får bättre framgång med en arkitekt med stor erfarenhet av skärgårdsbyggande (har dock inget förslag på person). Arkitekten (om du hittar rätt person) har dels en kunskap om vad som funkar med stadsbyggnadskontoret, vilket kan vara ngt. annat än det strikt juridiskt korrekta. Dels ofta personliga kontakter med rätt personer på stadsbyggnadskontoret. En sådan arkitekt har troligen dessutom kontakter med lämplig advokat för rådgivning, man kan då "mjuka upp" advokatens juridiska språk lite när argumenten skall slipas.
   
 3. B
  Medlem Nivå 5
  Eller en byggnadsingenjör/projektledare med erfarenhet från markexploatering och/eller fastighetsutveckling helst då från skärgårdsmiljöer.

  Det är deras dagliga värv att övertyga byggnadsnämnder och kommunledningar om deras fantastiska idéer. ;)
   
 4. saturnus
  Medlem Nivå 11
  Hur i all världen skulle det se ut, om var och en fick bygga som den ville? Som ett kolloniområde ungefär, där bagarn spikar på sitt sätt, skomakarn på sitt...o s v. Eller tidigare höghus, där alla ville ha sin egen parabolantenn. Skärgården är ett känsligt och unikt område, därför får man hoppas att det finns regler, om hur ett bygge där får se ut.
   
 5. B
  Medlem Nivå 5
  Vem har sagt något om "att bygga precis som man vill".
  Men ska bara tjänstemän på kommunen tolka lagar och regler? Det är väl inte heller förenligt med folkviljan och demokrati?
  Det är många gånger i diskussion mellan kunniga personer de vettigaste lösningarna kommer fram.
   
 6. saturnus
  Medlem Nivå 11
  Tvivlar på att Du själv förstår vad du menar, med folkviljan och demokrati, i samband med detaljjplaner och byggregler. vi har val vart 4-år, så då finns det möjlighet att lägga sin röst på ett parti som förespråkar regler som passar dig, om det nu finns något sådant. En rad förändringar kom 1987 med Nya Plan-och Bygglagen bl a, dessutom sker det förändringar under tiden. Det är förvisso tjänstemännen som tar fram förslag/ändrinar av bl a detalj-
  planerna, men beslutas av förtroendevalda politiker, det är så folkviljan och demokratin fungerar i vårt land. Tjänstemännen på byggkansliet, har att vaka över att de uppgjorda planerna efterlevs, med smärre avvikelser. Tjänstemännen kan inte stifta egna regler, utöver vad detaljplanen säger. Att då vilja uppföra en kåk på en kobbe eller skär, utöver vad som bestäms i byggreglerna där, kan nog stöta på patrull. Men eftersom alla kobbar och skär därute är olika, så finns säket möjlightet till avvikelser, om man ser till att bygga på ett sätt som inte sticker ut för mycket, eller stör området, Att då anlita en Advokat i försök att kringgå reglerna, tror jag inte mycket på, då det är ett Förvaltningsärende och inte ett civilmål
   
  Redigerat 21 dec 2010 11:57
 7. B
  Medlem Nivå 5
  Trötta tjänstemän förstår inte alltid vad folket vill ha och behöver. Fritidsvalda politiker hinner inte sätta sig in på djupet i tekniskt komplicerade frågor. Därför är en genomlysning av frågan innan beslut från flera håll viktig för demokratin så att bästa beslut uppnås oerhört viktigt.
  Därför tycker jag att det är en demokratifråga att ALLA sidor har tillgång till expertiskunskap.

  Även i byggsammanhang. Kanske speciellt i skärgården, där de människor som verkar, bor och lever där ibland har behov som inte går att uppfylla med dagens bygglagstiftning med mera.

  Att säga att vi ska rösta i uppkomna byggfrågor i samband med de allmänna valen är väl inte riktigt verklighetsförankrat? ;)
   
 8. mycke_nu
  Medlem · Nivå 22
  Man behöver definitivt läsa lagen för myndigheterna, det har jag egen erfarenhet av.

  Jag har personligen läst både grundlagen och miljöbalken för länsstyrelsens jurister och fått dem att backa vid mer än ett tillfälle. Dom vet faktiskt inte speciellt mycket om det dom är satta att handlägga.

  Jag skulle absolut anlita en jurist om det blev problem, men man kan ju börja med en arkitekt eller exploatör som redan föreslagits ovan. Det är ju onödigt att slösa tid på sådant som uppenbart står i strid med lagen.
   
 9. F
  Medlem Nivå 2
  Tack för alla svar!

  Det får bli så att jag inledningsvis går via en arkitekt.
   
  Redigerat 21 dec 2010 18:34
 10. haavard
  Medlem Nivå 11
  Tjänstemännens jobb är att INTE GE folket vad folket vill ha. Alla vill ju såklart ha ett jättehus med utsikt över hela havet och då ska tjänstemännen vara på allmänhetens sida.
   
 11. H
  Moderator · Nivå 25
  Njaa.. Tjänstemännens jobb i den här typen av fall är att se till att alla intressenter i tomten, dvs inte bara ägarens intressen blir tillgodosedda.

  Det vill säga grannar och förbipasserande skall inte störas av en "ful" huskropp, människor som är vana att kunna promenera vid stranden skall kunna fortsätta med det osv.

  Sedan kan man alltid diskutera om det i dagsläget är en rimlig balans mellan allmänhetens intressen och den inskränkning i äganderätten det innebär.
   
 12. haavard
  Medlem Nivå 11
  Dina 4 första rader säger det samma som jag sa. Det dina sista 2 rader säger kunde jag också sagt.
   
 13. mycke_nu
  Medlem · Nivå 22
  Tjänstemannens jobb är att följa LAGEN varken mer eller mindre.

  Eventuella balanser hit eller dit är inte något för tjänstemannen att avgöra på egen hand. I Första hand gäller Lagens Bokstav, i Andra Hand domstolarnas tolkning av den samma.
   
 14. saturnus
  Medlem Nivå 11

  Jo,men då är det bra att lagen går att tolka på olika sätt. Just i bygglovsärenden, är det vanligt att grannar får yttra sig, när någon vill bygga på ett sätt som inte detaljplanen medger i ord och mening. Tjänstemannen överlåter "tyckandet" på grannarna, då kommunen inte har någon invändning mot det tilltänkta bygget. Kommunen sitter även med facit i hand, då alla byggärenden finns där, även de som överklagas. Tider förändras, så och vårt boende,att då luta sig till en föråldrad detaljplan, utan möjlighet till mindre avvikelser, kan vara svårt.
   
 15. F
  Medlem Nivå 2
  Man skall väl inte överdriva problemen. I detaljplanen för mitt område står det bland annat att husen skall vara "prydliga". Man tackar för det beskedet.