Byggahus.se

Anläggningsinnehavarens skyldigheter

 1. Bo.Siltberg
  Hobbyelektriker · Nivå 25
  Sitter o läser elsäkerhetsverkets nya handbok, där står bl.a:

  6.3.2 En anläggningsinnehavare ska se till att arbete som utförs på eller i anslutning till anläggningen utförs av eller under ledning av personer med sådana kunskaper och färdigheter att betryggande säkerhet ges mot personskada och sakskada.

  Det innebär att anläggningsinnehavaren inte får anlita någon annan än ett elinstallationsföretag för att utföra de aktuella arbetena.

  Hur kom de fram till den slutsatsen tro? Det finns och har aldrig funnits krav i lag eller förordning att en innehavaren är skyldig att anlita en elfirma och/eller att kontrollera behörigheten, utan skyldigheten är exakt vad som sägs i första stycket vilket är ett citat från den nya elsäkerhetslagen. Det är visserligen ett bra sätt att uppfylla sin skyldighet, men att man är skyldig att endast släppa in behörigt folk kan jag inte få lagtexten till. Då skulle i så fall betyda att även tvättmaskinsreparatören, och innehavaren själv måste vara behörig för att underhålla hushållsapparater och andra förbrukare. Nja, detta var nog lite yvigt av esv.
   
  • Laddar…
 2. Fotografen
  Verktygstokig · Nivå 18
  Jag tycker det luktar illa av lobbyverksamhet från branschorganisationer, skrivningen innebär ju i praktiken att du är skyldig att anlita ett företag, dvs en person med behörighet får inte koppla el utanför arbetstid, inte ens i den egna bostaden. Inte speciellt konsumentvänligt.
   
 3. A
  Medlem Nivå 6
  Nej,en tvättmaskin anses vara en anordning och inte en anläggning, d.v.s. ingen behörighet krävs.
  Värt att notera är att fast installation av exempelvis en spis kräver behörig installatör.
   
  Redigerat 25 apr 2017 21:33
  • Laddar…
 4. useless
  Självbyggare · Nivå 25
  Hur långt sträcker sig "...i anslutning till anläggningen..."? Om jag skruvar upp en hylla strax intill elcentralen, utför jag då ett arbete i anslutning till elanläggningen?
   
 5. fahlis
  Medlem · Nivå 11
  Beror väl på om hyllan ansluts till anläggningen …
   
 6. A
  Medlem · Nivå 3
  Tvättmaskinen och hushållsapparater klassas väll fortfarande som maskiner och lyder under maskindirektivet i stället?
   
 7. A
  Medlem · Nivå 3
  Håller annars med om den luddiga texten.
   
 8. Bo.Siltberg
  Hobbyelektriker · Nivå 25
  Kanske borde förtydliga att den nya elsäkerhetslagen innehåller två paragrafer ang innehavarens skyldigheter i denna fråga:

  6 § Den som innehar en starkströmsanläggning ska se till att
  1. det fortlöpande kontrolleras att anläggningen ger betryggande säkerhet mot personskada och sakskada, och
  2. arbete som utförs på eller i anslutning till anläggningen görs på ett sådant sätt och utförs av eller under ledning av personer med sådana kunskaper och färdigheter att betryggande säkerhet ges mot personskada och sakskada.

  19 § Den som innehar en elektrisk utrustning som är avsedd att anslutas till en starkströmsanläggning ska se till att
  1. det fortlöpande kontrolleras att utrustningen ger betryggande säkerhet mot personskada och sakskada, och
  2. arbete som utförs på eller i anslutning till utrustningen görs på ett sådant sätt och utförs av eller under ledning av personer med sådana kunskaper och färdigheter att betryggande säkerhet ges mot personskada och sakskada.

  Denna uppdelning fanns inte i tidigare lag. Om ESV i det första fallet vill mena att innehavaren har en skyldighet att endast anlita elinstallationsföretag, hur vill de då tolka det andra fallet? Det är ju ingen egentlig skillnad på kunskapskraven map elsäkerhet, utan skillnaden är enbart att underhåll av elektrisk utrustning inte kräver behörighet. De kanske menar att man är skyldig att anlita en servicefirma för reparation av TVn.. De kanske också vill mena att det endast är elinstallationsföretag som kan ha de kunskaper och färdigheter som krävs :rolleyes:
   
 9. A
  Medlem Nivå 6
  Den uppdelning fanns tidigare under starkströmsförordning.2009:22, §4, §5. Punkt 2 är en övergripande text som avser att innehavaren ansvarar för sin anläggning. För att utföra service på t.ex. en TV ska personen ha nödig kännedom om faran för att kunna arbeta på ett säkert sätt. Esv kräver endast behörig personal i anläggning och eventuell fast inkoppling av anordning.
   
 10. GK100
  Medlem · Nivå 22
  Just anordning har ju försvunnit och bytt namn samtidigt med på eller i anslutning till som är ändring. Ska bli i någon mening intressant att se vad byråkratin kan få uttolkat ur det på sikt.
   
 11. useless
  Självbyggare · Nivå 25
  Det framgår inte av texten att det ska vara ett elarbete... "..arbete som utförs på eller i anslutning till.." kan ju vara precis vad som helst om man hårddrar det lite.
   
  • Laddar…
 12. A
  Medlem Nivå 6
  Elektrisk utrustning tror det benämns nu om jag inte missminner mig.
   
 13. A
  Medlem Nivå 6
  Jo, men du lär inte behöva behörighet för att skruva upp en hatthylla brevid en elcentral.
  "..arbete som utförs på eller i anslutning till.."

  Arbete i anslutning är fast inkoppling av elektrisk utrustning (anordning)
   
 14. HasseTeknik
  Medlem · Nivå 15
  Är byte av glödlampa "fast" eller "lös" anslutning av elektrisk utrustning? Den skruvas ju normalt fast .
   
 15. Bo.Siltberg
  Hobbyelektriker · Nivå 25
  Jag minns att elsäkerhetsverket tidigare har sagt att en elinstallatör som kopplar in en installation gjord av någon utan behörighet riskerar straff/påföljd, men det har aldrig kommit till sin spets vad jag vet så även det var nog en överdriven tolkning av dåvarande elinstallatörsförordning.

  Man kan dock undra vad som ligger bakom att man i den nya elsäkerhetslagen delat upp innehavarens ansvar i två paragrafer, en för starkströmsanläggningen och en för apparater (elektrisk utrustning). Det är i och för sig bra att man gör det tydligare att folk har ett ansvar för bruket av skarvsladdar etc, dvs att t.ex en "installation" gjord av "lösa" skarvsladdar faktiskt kan vara olaglig om den är överdriven och olämplig. Men det kan även finnas en baktanke med att sära på det arbete som kräver behörighet (anläggning) och det som inte kräver behörighet (utrustning).

  Det står ju inte så i lagtexten, så frågan är hur ESV kan få till det så här som de skriver:

  Du som är anläggningsinnehavare är skyldig att se till att den som utför elinstallationsarbete verkligen är ett elinstallationsföretag som uppfyller kraven.

  Men man vet aldrig, det går att vränga ord lite hur man vill och övertyga lyssnarskaran. Vi får verkligen hoppas att fast installation av elektrisk utrustning (f.d. anordning) som en spis inte beläggs med krav på behörighet utan att det stannar vid fast anslutning av denna såsom det är idag. Vi måste dessutom numera lära oss att skilja på anslutning och i anslutning till, och auktoriserad istället för behörig etc. Man kan undra om alla dessa namnbyten på begrepp i den nya ordningen syftar till att förvilla fienden :)
   
  • Laddar…