Byggahus.se

Ang bygglov på bostadsrätt

 1. O
  Medlem · 2 inlägg

  occe

  Medlem
  Hej,

  Jag är inflyttad sen förra året i en marklägenhet (bostadsrätt). På ovanvåningen där det normalt bara är en vind har tidigare ägare inrett samt satt in ett fönster. Detta gjordes säkerligen för mer än 10 år sedan.
  Men nu sedan det blev en ny ordförande har vi fått ett brev där det står att det inte finns något bygglov för fönstret, och att vi måste kontakta byggnadsnämden för ett bygglov.

  Kan vi verkligen bli tvingade att göra så efter så många år? Borde det inte vara godkänt innan?

  Edit:

  Har försökt få tag på ordföranden i föreningen men utan resultat än.

  Dock så har jag fått reda på att den byggdes av förförra ägaren för c:a 20-25 år sedan.....

  Får väl försöka ta reda på vem det var oxå.... och se om de hade bygglov eller inte...

  Edit 2:

  Nu har jag pratat med en jurist som säger att det är preskiberat samt att ett bygglov inte har ngn verkan.

  Sen pratade jag med förening som nu gått med på att säga att det mest är för min egen skull som jag borde fixa det, och om det skulle bli ngn fuktskada så är det mitt fel eftersom de har uppmärksammat mig.
  Detta låter mycket märkligt eftersom brf måste ha godkänt detta bygge då nån gång för 20 år sedan, samt att jag inte har något ansvar i detta.

  Men borde inte föreningen ha besiktigat lägenheten innan personen som byggde om sålde det?
   
 2. H
  Moderator · Stockholm · 43 047 inlägg

  hempularen

  Moderator

  Re: Ang bygglov på bostadsrätt

  Njaa.. ett svartbygge som det ju i princip verkar vara blir preskiberat efter 10 år. Men det innebär bara att man inte kan tvingas återställa efter den tiden. Men man kan ialla fall bli tvungen att söka bygglov i efterhand (vet ej hur kostnaden ser ut). Däremot så tror jag inte att ni har någon preskriptionstid gentemot föreningen. Om ni har en förändring som borde godkänts av föreningen (styrelsen) så tror jag att föreningen kan kräva att ni återställer oavsett hur lång tid som gått sedan bygget.

  Men jag tror inte att ni ni kan inte söka bygglov för något på en bostadsrätt, det borde vara fastighetsägaren (föreningen) som gör det.
   
 3. F
  Medlem · 823 inlägg

  Re: Ang bygglov på bostadsrätt

  Intressant frågeställning!  ;)

  Inte den vem som har rätt att söka bygglov, för det har i princip vem som helst. Att man sedan inte kan använda bygglovet om man inte har en särskild rätt till objektet är en annan sak. Att neka bygglov pga av att man inte skulle vara behörig förekommer i huvudsak bara i de fall när bygglov är inte möjligt att verkställa, ex om du söker bygglov för något på Stockholms slott.

  Den mer intressanta frågan är i vad mån en senare innehavare av en bostadsrätt ansvarar för brister gjorda av tidigare innehavare.

  Utan att närmare ha "knäckt" i frågan skulle det mest logiska vara att föreningen står för bristen, men logiken är inte alltid samma sak som verkligheten.

  Är det någon som vet?

  Lycka till!  :) :) :)
   
 4. H
  Moderator · Stockholm · 43 047 inlägg

  hempularen

  Moderator

  Re: Ang bygglov på bostadsrätt

  Njaa.

  I vissa fall är det helt klart att en senare ägare kan göras ansvarig. Det aktuella fallet är nog lite svårare att vara så tvärsäker om.

  Om du ex. tänker dig en felaktigt utförd badrumsrenovering, så kan den orsaka skada på föreningens egendom. Det åligger bostadsrättshavaren att underhålla lägenhetens inre och på ett sådant sätt att det inte uppstår skador på fastigehten eller i andra lägenheter. Dvs om det läcker från ditt badrum så är du anvarig oavsett om det beror på att ingen någonsin renoverat badrummet från 1930, eller om det beror på en felaktig renovering. Föreningen ålägger den nuvarande innehavaren att åtgärda (såvida det inte är läck från ex. rör som är föreningens ansvar).

  I det här fallet kan det vara lite svårt att hävda att åtgärden förorsakar en pågående skada på föreningens fastighet, och därmed kan det vara tveksamt om föreningen har något att säga till om. "Skadan" uppstod ju för länge sedan när fönstret togs upp. Om däremot byggnadsnämnden slår ned på fönstret så drabbas ju föreningen som fastighetsägare av ev straffavgifter, det skulle kunna vara skäl för föreningen att kräva åtgärd från nuvarande innehavare (åtgärd= återställande eller tillståndssökande).

  I början på 90- talet var jag ordförande i en större förening, där en medlem hade gjort en i sitt tycke lyxrenovering av badrummet. När vi skulle byta stammar krävde medlemmen att få återställt sin "lyxstandard" (20 år gammal), itället för den standard föreningen hade handlat upp. Vi hävdade bla. att medlemmens renovering var utförd felaktigt (Rörstammar hade kapslats in så de inte gick att inspektera). Efter några rundor med advokat fick vi rätt, det gick aldrig till domstol. Advokatkostnaden låg sannolikt högre än vad hennes äskande skulle kostat oss, men vi hade några hundra badrum till att ta hand om så det gällde att undvika prejudikat.
   
 5. E
  Medlem · Stockholm · 2 316 inlägg

  Eld

  Medlem

  Re: Ang bygglov på bostadsrätt

  En enskild medlem kan aldrig söka bygglov, det måste fastighetsägaren göra, dvs föreningen, göra. Precis som Hempularen skriver.

  En enskild medlem har ju inte heller rätt att bygga om lägenheten på ett sådant sätt att det kräver bygglov utan föreningens, (styrelsens), godkännande. Sedan kan man ju fråga sig varför styrelsen inte reagerat tidigare på ett nytillkommet fönster, de kan ju knappast hävda att ombyggnaden inte märktes. Frågan är hur en domstol skulle se på detta faktum? Har de i praktiken accepterat ombyggnaden genom att inte reagera inom rimlig tid?
   
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.