Byggahus.se

Amorteringsfritt - tills vidare, eller alltid tidsbegränsat?

 1. B
  Medlem · Nivå 6
  Håller på att knyta ihop säcken med ett bankbyte efter diskussioner med olika banker under våren. Valet har fallit på Nordea. Vi har hela tiden diskuterat om "amorteringsfria bolån upp till 75% av den värdering på huset som finns".

  När jag nu har dokumenten hemma för påskrift så framgår att lånen är amorteirngsfria i fem år, och därefter ligger en avbetalningsplan i femtio år. Vilket i mina ögon inte alls är vad som överenskommits - även om man iofs kan vänta sig att en förlängning kommer ske när femårsperioden löper ut.

  Från Swedbank vill jag minnas att vi hade amorteringsfria lån "tills vidare", men kan inte ta gift på att så är fallet.

  Hur ser det ut för er som har andra banker - har ni också obligatorisk amortering också på de amorteringsfria lånen, eller är amorteringsfriheten tills vidare? Och ni som har Nordea, har någon fått igenom amorteringsfrihet tills vidare?

  - Och jag tycker vi kan lämna diskussionen därhän att det anses positivt att amortera. :)
   
 2. N
  Medlem · Nivå 12
  Jag har alltid bara fått tidsbegränsade möjligheter att ha amorteringsfritt, men har aldrig nappat (har alltid amorterat åtminstone lite). Sedan kan man ju ofta själva välja storleken/hastigheten på amorteringen ganska fritt.

  Jag tror det är få om några banker som kan tänka sig ett helt amorteringsfritt lån för all framtid. Att man kan få det vid ett nytecknande är väl ett säljargument och kanske också då det kan behövas som mest. Grundprincipen är väl att lån betalar man tillbaka?
   
 3. B
  Medlem Nivå 3
  Mina lån (swedbank) är amorteringsfria tills vidare. Min bankman tycker man ska sikta på att amortera ner till 65-75% belåningsgrad, och sen ligga kvar på den nivån. Jag avser inte följa hans råd (tänker amortera mer). Jag utgår ifrån att banken när som helst kan ändra inställning och börja tvinga mig teckna lån med amorteringskrav (när bundna lån löper ut). Ser dock ingen tendens till att de skulle börja med detta inom snar framtid.
   
 4. C
  Medlem · Nivå 11
  Lån som inte överstiger pantbreven är amorteringsfria hos SHB. Om man vill
   
  Redigerat 10 maj 2012 14:09
 5. P
  Medlem Nivå 7
  Vi har amorteringsfria lån hos Swedbank utan tidsbegränsning. Vår belåningsgrad är ca 60%.
   
 6. N
  Medlem · Nivå 12
  Lån utöver pantbreven, betyder alltså lån som inte använder huset som säkerhet för lånet, dvs blancolån. Dessa är självklart en högre risk för banken och amortering är en självklarhet.

  Har för närvarande Handelsbanken och amorterar (la om nyligen och fick inget erbjudande om amorteringsfritt - men jag frågade inte heller efter det).
   
 7. C
  Medlem · Nivå 11

  Nu har du nog inte riktigt rätt. Pantbrev är en sak, men bankens värdering är något annat samt huspriset är en tredje parameter och har inget med blancolån att göra, det kan möjligen de ev. sista 15% vara kanske.
   
 8. B
  Medlem · Nivå 6
  Jag tycker inte vi behöver ta diskussionen om vikten/nyttan att amortera. Dock en kort utvikning för att "släcka frågan".

  Att någon önskar villkoret "amorteringsfritt" innebär ju endast att amorteringsplan saknas. Frivillig amortering kan förstås ändå ske, men kunden själv sätter då takten. Det är inget konstigt tycker jag att önska amorteringsfritt.

  Lånar man en röjsåg av grannen så håller jag med att man lämnar man tillbaka den - om man inte heter Ove Sundberg förstås. När det gäller lån i bank så kan både bank och kund vara nöjda om kapitalskulden ligger kvar och kunden endast betalar ränta. Och mot den bakgrunden är jag alltså intresserad hur bankerna agerar i den här frågan.

  De med Swedbank verkar generellt ha amorteringsfritt "tills vidare" på bottenlånen, samt också någon med SHB. Kan man då dra slutsatsen att detta med "5 år amorteringsfritt i taget" är en strikt Nordea-konstruktion, och ingen generell bankpraxis? Någon med Nordea som har amorteringsfritt tills vidare?
   
 9. B
  Medlem · Nivå 6
  Korrekt. Pantbrev är förstås en förutsättning för bolån, eftersom banken annars inte ens tekniskt har säkerhet i huset. Emellertid måste det ju också finnas ett värde i huset som motsvarar (överstiger) pantbrevsbeloppen för att banken reellt ska ha en säkerhet och godta utlåningen på den nivån.

  Jag uppfattar att om huset är värt 1 mnkr, så kan man låna 750.000 kr som bottenlån - amorteringsfritt. Och i intervallet 75%-85% så kan man också ta bolån men då med amorteringsplikt, ofta 15 år. Förutsättningen för detta är att det finns pantbrev på motsvarande belopp. Finns det av någon anledning pantbrev på belopp utöver 850.000 kr så går det dock inte att bolåna på dem.

  Och frågan här är alltså om det utifrån ovanstående scenario, i olika banker, går att utan tidsbegränsning få amorteringsfria lån på 750.000 kr
   
 10. N
  Medlem · Nivå 12
  Jo precis så ser jag på det. TS, ursäkta urspårningen, men det är ju per definition inte ett hypotekslån om det inte finns en inteckning i huset (dvs pantbrev). Annars är det ett blancolån.

  Värderingen av huset är en helt annan sak, men defacto måste man ha pantbrev på den summa man vill låna på huset, oavsett amorteringskrav eller inte.

  I sakfrågan om amortering eller inte verkar det tydligen variera, kanske både med bank, geografi och ev. betalningsförmåga. Garanterat är det också såsom bjogul skriver, amorteringsfritt kanske existerar upp till 75% belåning, men amorteringskrav ligger däröver. Det är ju egentigen kosmetiska skillader om man har snabb amorteringstakt på 10% av beloppet eller en lägre takt på 85% av beloppet (kan resultera i samma inbetalning som ska göras).
   
 11. Nyfniken
  Medlem · Nivå 17
  Vi har ett amorteringsfritt hypotekslån på 85% (SHB) vilket bands om nu i december.
   
 12. Stringfellow Hawke
  Medlem Nivå 10
  Klart han tycker, det är den optimala nivån där banken tjänar mycket pengar till låg risk.
   
 13. B
  Medlem · Nivå 6
  Samtidigt är det just där jag har börjat min frågeställning. Borde inte banken låta alla lån upp till 75% vara amorteringsfria "tills vidare", givet att alla andra bitar faller på plats vid lånetillfället, dvs. att det finns inkomster osv. Sen får man ju göra förändringar efter hand som behov uppstår, dvs. betalas inte räntorna så sägs krediten upp.
   
 14. F
  Medlem Nivå 6
  Lånevillkoren för en kredit gäller antingen för en bestämd tidsperiod (bundet) eller tills någon av parterna säger upp avtalet (tills vidare / rörligt).

  En utfästelse om att inte amortera på en kredit gäller alltså inte längre än antingen lånets bindningstid (i det bundna fallet) eller med den uppsägningstid som anges i ett rörligt fall.

  Den juridiska grundinställningen är att om någon part säger upp avtalet, ska hela skulden betalas tillbaka. Det går säkert att göra en ensidig utfästelse om amorteringsfrihet under x år som kan gälla längre än bindningen. Men jag har svårt att tro att så görs i någon större utsträckning.

  Du kan alltså inte i ett worst case räkna med att du har amorteringsfrihet på lånet längre än bindningsperioden. Sedan så är det kanske sannolikt med en längre period, kanske för alltid om banken är nöjd med det. Men du har ingen... tja... "laglig rätt" att ha amorteringsfritt lån.
   
 15. S
  Medlem Nivå 3
  Vi har hela tiden haft amorteringsfritt "tills vidare". Först med 90% belåning hos DnbNor och nu med 75% belåning hos Danske Bank. Dock sker uppenbarligen "viss" frivillig amortering ändå.