Byggahus.se

Altan o pool vid tomtgräns utan medgivande

 1. F
  Medlem · 13 inlägg

  FreddeB62

  Medlem
  En granne fick bygglov 2016 för att uppföra en altan på 120kvm TVÅ meter från vår tomtgräns. Nu bygger de en pool vid tomtgränsen samt bygger ut altanen ytterligare 1,7 meter mot vår gräns o ytan blir 200kvm. Avståndet till vår tomtgräns är m.a.o NOLL. Detaljplanerat område, inget nytt bygglov och ej heller vårt medgivande. Vad gäller?
   
 2. M
  Medlem · 1 845 inlägg
  Hur hög är altanen?
   
 3. F
  Medlem · 13 inlägg

  FreddeB62

  Medlem
  Mellan 35-80 cm över mark. Det är närheten till tomtgränsen som är problemet
   
 4. Anna_H
  Husägare · Värmland · 10 734 inlägg

  Anna_H

  Husägare
  Om den är såpass låg att det inte behövs bygglov spelar det ingen roll hur nära tomtgräns man är.
   
 5. F
  Medlem · 13 inlägg

  FreddeB62

  Medlem
  Min tolkning är att man får bygga hur stor altan som helst (låg) och ända fram till tomtgräns OM man har grannens medgivande, saknar man det krävs bygglov närmare än 4,5 meter. Det är den tolkningen som jag söker stöd i:)
   
 6. Hus tomte
  Renoveringsnovis · Södra Stockholm · 188 inlägg

  Hus tomte

  Renoveringsnovis
  Så tolkar ja oxå det;)
   
  • Laddar…
 7. Anna_H
  Husägare · Värmland · 10 734 inlägg

  Anna_H

  Husägare
  Fast om den är tillräckligt låg är den ett trädäck, inte en altan. Och trädäck får du bygga till tomtgräns utan att fråga om lov.
   
 8. F
  Medlem · 13 inlägg

  FreddeB62

  Medlem
  Hej Anna, det är nog kruxet, "Trädäck" finns inte omnämnt i PBL. En altan är däremot något som är upphöjt över marken (hur mycket anges inte) och det här trädäcket/altanen svävar i luften uppfört på plintar. En bygglovsbefriad altan får uppföras 4,5meter från tomtgräns och ända fram till gräns MED medgivande som saknas i det här fallet. Knivigt värre
   
 9. H
  Medlem · Västra Götaland · 2 391 inlägg

  HEM2121

  Medlem
  Altan i markhöjd kan man ha till tomtgräns, samma som markbeläggning. Olika kommuner tillåter olika höjd på altaner utan bygglov. Kolla med din kommun, brukar även stå på deras hemsida.
   
 10. F
  Medlem · 13 inlägg

  FreddeB62

  Medlem
  Kommunen hänvisar endast till Boverket. Nya Aatanen är en tillbyggnad (utan bygglov) till den altan de hade bygglov på. Den ursprungliga "altanen" är ett trädäck.
   
  • Laddar…
 11. Anna_H
  Husägare · Värmland · 10 734 inlägg

  Anna_H

  Husägare
  Ett trädäck (dvs ej upphöjt) behöver alltså inget bygglov.
   
 12. S
  Medlem · Stockholm · 651 inlägg

  surfarn

  Medlem
  Stämmer detta verkligen. Detta tog jag ifrån boverket:


  ör att en altan ska vara bygglovsbefriad måste följande kriterier vara uppfyllda:

  • det ska finnas ett befintligt en-eller tvåbostadshus på tomten
  • altanen ska vara en tillbyggnad eller en ändring som påverkar byggnadens yttre utseende avsevärt
  • altanen ska byggas till ett en- och tvåbostadshus eller ett komplementbostadshus
  • altanen ska vara en uteplats på marken
  • altanen får inte vara högre än 1,8 meter
  • altanen ska anordnas inom 3,6 meter från bostadshuset
  • altanen ska placeras minst 4,5 meter från gräns om grannar inte medger närmare placering
  • inte vidtas på en byggnad eller inom ett bebyggelseområde som är särskilt värdefullt
  ...

  Vad är en altan?
  Ordet altan kommer från latinens altus som betyder hög. Det finns ingen definition av altan i plan- och bygglagstiftningen. Altan är inte heller definierat i TNC. Enligt Nationalencyklopedin, NE, är en altan som uteplats använd öppen utbyggnad eller platt tak på ett hus. Den kan bäras upp av arkad, pelare eller av en hel byggnad och omgärdas vanligtvis av bröstvärn eller räcke. (Nationalencyklopedin, uppslagsverk, lång, altan. Hämtad 2019-05-14)
   
 13. H
  Moderator · Stockholm · 43 431 inlägg

  hempularen

  Moderator
  Ett lågt trädäck är inte ett byggnadsverk. Det är mer som ett alternativ till att ha matjord, lera, grus eller asfalt på marken sådana förändringar behöver du inget lov för, annat än i speciella kulturmiljöer.
  Hur högt ett däck får vara innan det räknas som altan är luddigt. Men många kommuner har angett 40-50 cm.
  Om den här nya utbyggnaden håller sig under 50 cm, så är den troligen OK ur bygglovssynpunkt.
  Men det är väl bara att anmäla som svartbygge till kommunen och se vad som händer.
   
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.