Byggahus.se

Allmänna frågor om bygglov

 1. B
  Medlem Nivå 1
  Har läst på en del om bygglov och har några frågor jag undrar om någon kunnig vet svaret på

  1: Hur lätt är det i regel att få bygglov på en tomt som inte ligger vid vatten och där byggnaden inte ligger för nära annan tomt och där byggnaden harmoniserar med övrig bebyggelse? Går det i princip alltid?

  2: Hur lätt är det i regel att få bygglov på en tomt där angränsande fastigheter är helt obebyggda? Är det lättare att bygga ett för området otypiskt hus på en sådan fastighet?

  3: Hur specifikt är bygglovet i fråga om byggplan och hur mycket kan bygget avvika från byggplanen innan det börjar räknas som svartbygge? (Generellt?) Om det uppkommer nya behov under byggtiden måste man hålla på att trassla med bygglov igen med lång handläggningstid?

  4: Vad innebär egentligen prektiptionstiden för svartbygge? Enligt en del kan kommunen varken kräva rättning, avgift eller rivning efter 10 år men andra verkar mena att de kan kräva rivning?

  5: Kan man alltid söka bygglov innan man köper en fastighet? Givet att det verkar vara ganska lång handläggningstid på bygglov antar jag att de flesta köper tomt på vinst och förlust om det kan vara svårt att få bygglov? Kan man ringa i förväg och förhöra sig med kommunen och utgå från det innan man köper?
   
 2. B
  Medlem Nivå 1
  Det jag vill veta med fråga 3 är om man t.ex. ändrar grunden eller ändrar byggmaterial på en del av huset var går gränsen för att det är en karaktärsförändring om man t.ex. utökar stendelen på ett hus var går gränsen då för att bygglovet inte gäller längre eller om man gör skorstenen större och liknande när man bygger. Jag bara tänker mig att det kan uppkomma alla typer av oförutsedda ändringar beroende på hur marken visar sig vara till vad för material man får tag på
   
 3. B
  Medlem · Nivå 5
  1-2. Finns det en detaljplan som omfattar tomten och man håller sig inom detaljplanens krav så är det inga problem att få bygglov. Är det utanför detaljplanerat område så beror det nog mycket på kommun och läge. Vi fick tvärt nej till bygglov utanför detaljplanerat område av Höganäs kommun tex.

  3. Innan man får lov att flytta in så ska kommunen godkänna bygget via slutbesked. Om man avviker från bygglovet så kommer inget slutbesked att ges och därmed kan man inte flytta in. Om det blir ändringar under byggets gång (nästan ofrånkomligt) så beror det lite på omfattning hur det hanteras. Småsaker kan godkännas rakt av och annars kan man skicka in en begäran om ändring av bygglovet. Det är (förhoppningsvis) en snabbare/enklare process än ett komplett bygglov och man slipper ta om det tekniska samrådet. En ändring kan nekas dock, så det är inte bara att tuta och köra utan eftertanke. Rent praktiskt så krävs konstruktionsritningar, VVS-ritningar mm innan man har tekniskt samråd så då måste huset vara genomtänkt ner i detalj och större ändringar bör inte uppkomma (har man dragit VA eller golvvärme i plattan blir det besvärligt flytta på väggar sen...)

  4. Jag tror att de inte kan kräva nånting av ett svartbygge efter 10 år, men om det finns svartbyggen på tomten så kanske inte kommunen kommer godkänna framtida bygglov innan svartbygget åtgärdats. Åtgärden kan vara att söka bygglov för svartbygget och därmed (eventuellt) få det godkänt, eller rivning.

  5. Det är ett förhandsbesked man söker då. Det är en förenklad process jämfört med ett vanligt bygglov, där kommunen utreder hur lämpligt det är att bebygga tomten. Har man ett godkänt förhandsbesked så brukar det gå enklare med det riktiga bygglovet sen också (som man också måste skicka in). Ett förhandsbesked kostar runt 5000:- har jag för mig.
   
 4. H
  Moderator · Nivå 25
  Ang. punkt 3. Det finns ett begrepp som kallas "byggfel", som är en form av tolerans för bygget. Om ex. huset visar sig vara 20mm för långt (vanligt att man missar paneltjockleken vid bygget). Så godkänns det.

  Det finns (tror jag) inga fastlagda regler för vilka typer av fel, eller hur stora de får vara för att accepteras. Så det är nog inget man skall förutsätta att man får igenom.


  4. Det stämmer i normalfallet så kan inte kommunen kräva rivning eller sanktionsavgift om ett svartbygge klarar sig 10 år. Det finns undantag, ex. om svartbygget ligger inom strandskyddat område. Men då är det inte pga., svartbygget. Strandskyddslagen är en annan lag, som inte har preskription.

  Som sagts så kan svartbygget ställa till problem vid framtida bygglovsansökningar. Kommunen får dock inte neka ex. en takkupa, om den helt håller sig inom det. planens regler, bara för att det finns ett svartbyggt garage på tomten. Men däremot om du vill bygga på en våning på garaget, även om själva höjden är enl. det. plan.