Byggahus.se

Allmän plats park.    Vad gäller? Hjälp

 1. P
  Medlem · 49 inlägg

  Pittbull

  Medlem
  Har ett hus som komun haft förtur att köpa. Effter en del juridiska undersökningar  av komunens jurist experter så av stod dom åter köp. Nu vissar det sig ev att det i detalj planen står på allmän plats park. Tomten är friköpt   3,500kwm. Fastigheten sålde mark till komunen och alla har trott att marken som dom köpt var  allmen plats park. Vid återförsäljningen  så fram går det ej att det  ligger i så kallad allmän plats park. Utan det står  följande. I samband med att komunen förvärvade exploateringsmark från fastighet xx.Sålde komunen tillbaka den med bostadshus och uthus bebyggda delen avfastigheten xx, brukningscentrum med stöd av byggnadsnämndens dispensbeslut.
  § 137/1980 avstyckades sedan marken till bostadsändamål i strid mot gällande byggnadsplanen, Detaljplanen faställda år 1976 angav marken till allmän plats park. Komunen åtar sig utan kostnad för köparen ansluta bostadshuset till komunalt vatten-avloppsledning sam annlägga framfartsväg till fastigheten.
  Vad jag förstår så måste det stå exakt Villka regler  som  ska gälla på allmän plats  park! vem ska klippa gräs sköta snöskottning  ja i stort sätt vad gäller här? ;D :. Snälla behöver er hjälp
   
 2. volvo
  Medlem · Södra sverige · 2 771 inlägg

  volvo

  Medlem

  Re: Allmän plats park.    Vad gäller? Hjälp

  För att du skall kunna känna dig säker så måste kommunen ändra detaljplanen på tomten.
  Annars lígger ditt ärende öppet för överklagande upp till 10 år efter du byggt färdigt. Di kan riskera att få riva ditt hus även om kommunen givit dig bygglov.
   
 3. P
  Medlem · 49 inlägg

  Pittbull

  Medlem

  Re: Allmän plats park.    Vad gäller? Hjälp

  Hej Volvo. Kan du definiera detta lite mer. Jag förstod inte riktigt ditt svar?
  Om det är sålt som bostad ändamål och strider imot gällande detaljplan och ligger i allmän plats park och har dispens samtidigt så är tomten friköpt och är avsedd som bostadsändamål. Hur kan jag då få riva ???
  Det enda är kanske att få dom då att lägga huset utanför detalj plan??

  M.v.h. Pittbull
   
 4. B
  Medlem · 5 826 inlägg

  Re: Allmän plats park.    Vad gäller? Hjälp

  Tolkar jag saken rätt rör det sig om en gård, som kommunen köpt för exploatering.  När man beslutat om detaljplan på fastigheten ritade man in gator och styckade man upp blivande villatomter.  I samma veva bildades en ny fastighet runt den gamla gårdens brukningscentrum.  Denna fastighet såldes ut som bostad, med anteckning att kommunen i sin egenskap av säljare åtar sig att ordna väg och mera sådant.   Nu har du köpt fastigheten, och blivit tveksam om vad du egentligen köpt.  Det blir lite rörigt, eftersom vi talar om flera olika saker på samma gång.

  1. Förköpsrätten har inget att göra med detaljplanens bestämmelser.  I och med att din fastighet är över 3.000 kvm stor har kommunen rätt att träda in i en köpares ställe till samma villkor.  Att kommunen avstår eller utnyttjar sin förköpsrätt påverkar på inget sätt kommunens rätt att utforma detaljplan och att bevilja eller avslå bygglov.

  2. Detaljplanens bestämmelse om "park" och "allmänt ändamål" (eller vad det nu må heta) gör inte din privata gräsmatta till allas bollplan.  Den som tar genvägen över en så relativt liten fastighet som din begår hemfridsbrott.  Du har heller ingen som helst skyldighet att snöröja gångvägar över din tomt för allmänhetens tillgänglighet.

  3. Anteckningar hos kommunen (då man någon gång köpt, ägt och sålt ut fastigheten) har giltighet bara i den mån de används som villkor i ett köpavtal.  Även om kommunen själv varit part i överlåtelsen medför ett sådant avtal att man varken kan tvinga fram exempelvis bygglov hos byggnadsnämnd eller beslut om servitut hos lantmäteriet.  Skulle man hamna i problem får man bättre odds genom att , på civilrättslig grund, avkräva kommunen ansvar i dess egenskap av säljare på 1980-talet.

  4. Det är faktiskt ganska vanligt att detaljplanens bestämmelser står i strid med "pågående markanvändning".  Denna term i Plan- och Bygglagen gör att du i princip kan känna dig helt lugn.  Din fastighet används som bostad.  Du kanske inte skulle få bygglov på ett större hus eller ännu ett hus på samma tomt.  Men kommunen kan aldrig tvinga fram en rivning.  Knappast ens om huset skulle totalförstöras av brand kan man hindra dig från återuppbyggnad.
   
 5. P
  Medlem · 49 inlägg

  Pittbull

  Medlem

  Re: Allmän plats park.    Vad gäller? Hjälp

  Tack för ditt svar. Fick Besked nu att man ska ha stämma om huset och ska ev sätta det utan för bebyggelse ja som ett hus på landet. Vad det nu innebär vet jag inte :-/
   
 6. B
  Medlem · 5 826 inlägg

  Re: Allmän plats park.    Vad gäller? Hjälp

  Det låter som att man drar om gränsen för detaljplanelagt område. Din fastighet hamnar utanför, och omfattas då av "utomplanebestämmelser".
   
 7. P
  Medlem · 49 inlägg

  Pittbull

  Medlem

  Re: Allmän plats park.    Vad gäller? Hjälp

  Hej igen. Är det en fördel att få huset på dom grundern?
  Vad kan man göra då
  M.v.h. Pittbull
   
 8. B
  Medlem · 5 826 inlägg

  Re: Allmän plats park.    Vad gäller? Hjälp

  Fördelen med detaljplanelagt område är att bygglov är givet, så snart du bygger helt i enlighet med bestämmelserna. Nackdelen är att byggrätten i vissa områden kan kännas väldigt snålt tilltagen. Däremot i utomplaneområden är kommunerna, som regel, ganska generösa med bygglov för om- och tillbygge av befintliga hus.

  Jag tror du kan känna dig nöjd!
   
 9. P
  Medlem · 49 inlägg

  Pittbull

  Medlem

  Re: Allmän plats park.    Vad gäller? Hjälp

  Tack att du tog dig tid att svara mig. Och även tack till er andra.

  Nu ska det byggas om ;D ;)

  M.v.h. Pittbull
   
 10. volvo
  Medlem · Södra sverige · 2 771 inlägg

  volvo

  Medlem

  Re: Allmän plats park.    Vad gäller? Hjälp

  Jag tolkade det som att du tänkte köpa och bygga om ett hus som stod på parkmark.
  Ditt ursprungsinlägg var inte helt solklart för mig.
   
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.