Byggahus.se

Allemansrätt, stängsel och dödliga projektiler

 1. M
  Anonym
  Säg rent hypotetiskt att jag äger några hektar skog och en anslutande äng. Säg också att jag vill kunna skjuta pilbåge på ängen med måltavlor placerade i skogskanten. För att inte riskera att pricka någon svampplockande gubbe eller gumma rätt i nacken kanske jag då vill inhägna 80 x 40 meter varav 30 x 40 meter skog. Är detta tillåtet enlig allemansrätten?

  Vad jag har förstått får man hägna in som man vill bara det finns "dörrar" som utnyttjare av allemansrätten kan använda, men i ett läge som detta så vore det ju av uppenbara skäl ganska korkat.
   
 2. M
  Medlem · Nivå 10
  Praxis är väl annars varningsskyltar på omkringliggande vägar och stigar in och en ring med skyltar runt skjutbaneområdet. Stängsel utan skylt är ju uppenbarligen rätt dumt

  Till stängselfrågan är ser jag inte vad problemet skulle vara. I princip alla lantbrukare runt om i landet drar stängsel och allmänheten som utnyttjar allemansrätten förväntas kunna klättra utan att påverka stängslet. Vid stigar får man givetvis inte hindra så lämpligtvis förses stängsel med grindar alt övergångar
   
 3. M
  Anonym
  Jag tänker ordentligt stängsel som de flesta inte kan klättra över, inget kostängsel inte. Anledningen är att hur många skyltar man än sätter upp så finns risken att någon inte ser/läser, klättrar över och då får en pil i ögat. Eliminera risken istället för att varna, typ...
   
 4. peternicklas
  Bannad Nivå 13
  Var ett företag som hade satt stängsel runt sin mark. Efter våldsamma protester fick de riva det igen. Det gick tydligen någon gångväg som användes av allmänheten. Tror det var i Laholm.
   
 5. M
  Medlem · Nivå 10
  Tja, kring skjutbana gäller väl i princip en skyltdensitet som omöjliggör att någon som inte stirrar i backen missar det hela. Förvirrade tryffelletare bör förslagsvis skonas för ni skjuter väl inte helt i blindo mellan träden?
   
 6. L
  Medlem · Nivå 8
  Sen är det väl samma sak som med skjutbanor, det måste vara ett rejält "pil-fång".
   
 7. M
  Medlem Nivå 17
  Det är väl så, att man inför varje skott måste kolla att kusten är klar, ett stängsel tar inte bort den skyldigheten?

  Sen så är det väl tillståndspliktigt att bygga skjutbana (dvs fast anordning)
   
 8. F
  Medlem Nivå 8
  Kulfång/pilfång känns lämpligt. Antingen anlägger man vid en slänt eller så gör man en vall att skjuta mot. Även ett rejält plank skulle väl funka och vara enklare att bygga än 250 meter superstängsel. En praktisk fördel är att man då inte behöver leta igenom hela skogen efter bortskjutna pilar.

  Jag är lite undrande över frågeställningen; är det bågskytte man vill utöva eller är poängen att man vill sätta upp stängsel runt sin mark?
   
 9. mexitegel
  Allvetare · Nivå 23
  Räcker det inte med vanligt pilfång???
   
 10. M
  Anonym
  Frågeställningen är huruvida det finns laglig grund, utifrån allemanrättens perspektiv, för att uppföra ett ordentligt stängsel som har till uppgift att eliminera risk för omgivande personer under utövandet av bågskytte. Pilfång är en självklarhet, leta pilar i skogen hör till, plank går bort då pilarna ibland går sönder av att träffa trä, de få som träffar träden i skogen köper jag.

  Allt hypotetskt då ;)

  -MH-: Ja, efter att ha kollat upp det ser jag nu att det är tillståndspliktigt med skjutbana. Tack för tipset.
   
 11. K
  Husägare · Nivå 13
  Tveksamt om en pilbågsskjutplats faller under reglerna för skjutbanor. En skjutbana är väl en plats där det skjuts med skjutvapen, och dit hör inte pilbågar.

  Har man bara uppsikt och ett bra pilfång lär det inte vara några problem att skjuta pilbåge utan stängsel. Fast det var nog inte det frågeställningen handlade om såg jag nu.
   
 12. N
  Medlem Nivå 14
  Jag tror att problemet är att kör utan pilfång. Du måste ha uppsikt över det område där pilarna kan hamna och det har du inte om de tillåts gå rakt ut i skogen.
   
 13. P
  Medlem · Nivå 8
  Allemansrätten definieras i regeringsformen (2 kap 15 §) i en § som rör egendomsskydd, d.v.s. att vars och ens egendom är tryggad gentemot det allmänna, där det i ett sista stycke anges att "alla ska ha tillgång till naturen enligt allemansrätten...". Allemansrätten är alltså en inskränkning i var persons rätt att förfoga över sin egen egendom.

  i Miljöbalken 7:1 anges att var och en som utnyttjar allemansrätten eller annars vistas i naturen skall visa hänsyn och varsamhet i sitt umgänge med den. Detta kan man beskriva med den, tycker jag, lättförståeliga devisen "inte störa - inte förstöra".

  Sammanfattningsvis måste den som nyttjar sin egen egendom ta rimlig hänsyn till allemansrätten då markanvändningen planeras och den som utnyttjar sin allemansrätt måste ta rimlig hänsyn till markägaren.

  Du bör alltså först ta reda på vilken typ av tillstånd du behöver för att nyttja marken på det sätt som är tänkt. Om tillstånd beviljas, eller inte behövs, kan/måste du planera din markanvändning efter det. Det går ju förstås inte att säga varken ja eller nej på frågan eftersom det beror på hur området ser ut.