Byggahus.se
 1. Hur mycket el förbrukar du? Jämför med andra

Allemansrätt eller vår rätt på vår tomt?

 1. M
  Medlem · frankrike · 1 756 inlägg

  maria01

  Medlem
  har hört om man vill bli av med jägare så kan spika upp några wunderbaum
   
 2. Snailman
  Medlem · Västra Götaland · 5 212 inlägg

  Snailman

  Medlem
  Okej, tror rådjuren minskat rätt mycket, numera får blåklockor och och ett par andra sorter som brukade bli ganska kalätna varje sommar, få vara ifred. Det var nog 20 år sedan vi hade jägarbesök på tomten, men varje höst brukar de stå lite gömda i buskarna kring fälten eller uppe i jakttornen, mest tidigt på morgonen.
   
 3. C
  Medlem · Västra götaland · 366 inlägg

  c_olsson

  Medlem
  Allemansrätten gäller aldrig på tomtmark men gäller på den del av en fastighet som inte är tomtmark. En fastighet på 2500 kvadrat kan t.ex. ha en tomt på 1500 kvadrat medan resterande del av fastigheten är typ skog. Om den delen ligger utanför hemfridszonen så gäller alltså allemansrätten där. Ett staket markerar gränsen för hemfridzonen så det är inte så bra att ha staket mitt i fastigheten.
   
 4. Tokskalle
  Medlem · Örebro0581 · 74 inlägg

  Tokskalle

  Medlem
  Lite klipp-och-klistrat från Wikipedia:

  Hemfridsbrott:
  Enligt svensk lag skyddas bostad, vare sig det är rum, hus, gård eller fartyg
  . I Sverige dömes gärningsmannen för hemfridsbrott till böter enligt 4 kap 6 § Brottsbalken. Är brottet grovt, döms gärningsmannen till fängelse i högst två år. Ett brott ska bedömas som grovt om gärningsmannen genom inbrott tränger in i en annans bostadslägenhet eller om det sker nattetid. Detta anses utgöra en sådan kränkning av hemfriden och den personliga integriteten att gärningen förskyller annan påföljd än böter

  Envarsgripande är det svenska juridiska begreppet för den rättighet som envar (det vill säga vem som helst) har att i vissa speciella situationer gripa personer som har begått brott.

  Rättegångsbalkens 24 kap. 7 § lyder: "Om den som har begått brott, på vilket fängelse kan följa, påträffas på bar gärning eller flyende fot, får han gripas av envar. Envar får också gripa den som är efterlyst för brott. Den gripne skall skyndsamt överlämnas till närmaste polisman." Det är av stor vikt att den gripne ställs inför polis så snart som möjligt.

  (Understrykningar och "fetläggning" av vissa ord är gjort av mig för att lyfta det väsentliga: Det förekommer inte i originalen.)
   
  Redigerat 4 jan 07:04
 5. Andreas777777
  Medlem · 6 inlägg

  Andreas777777

  Medlem
  Enl mig, så är tomt, den del av min ägda mark som jag klipper och sköter om ”dagligen. Ofta kanske inhägnat med ett staket eller en naturlig gräns så som högväxt gräs eller liknande.
  Vid den gränsen kommer sen den del av min mark som kan kallas ex skog. Den delen har folk rätt att gå i, så länge de inte stör dig. (Här börjar det diffusa och problematiska, den så kallade hemfridszonen) du anser att de stör just för att de använder ”eran anlagda grillplats” medan de som använder den inte anser det.. hemfrids zonen har ju som sagt ingen gräns enl lagens mening, och det är sunt förnuft o respekt som gäller. Från bådas sida. ligger grillplatsen mer än 15 meter från tomtgräns, och dessutom i en skog, så får du kanske räkna med att folk ser den som allmän. Flytta den närmare huset eller hägna in den så kommer 99% att respektera den som er

  tror för övrigt att folk har koll på allemansrätten, men inte hemfridszonen och det är därför det blir lite missförstånd
   
 6. K
  Medlem · stockholm · 4 379 inlägg

  Kane

  Medlem
  Skrev jag det eller?
   
 7. losskägg
  Medlem · 24 inlägg

  losskägg

  Medlem
  @MoaLouise har du någon bild på grillplatsen? Och/eller hur den ligger i förhållande till ert hus?
   
  • Laddar…
 8. skoge
  Medlem · 1 761 inlägg
  Bättre att gå och pinka lite här å där...
  Vargen tycker inte heller om urinlukt från människa
   
 9. S
  Medlem · 266 inlägg
  Tror inte jägarna heller gillar det...(men se till att ha orange väst så att du inte blir misstagen för ett rådjur liksom)
   
 10. S
  Medlem · uppsala · 30 inlägg

  sunray1

  Medlem
  Du glömde feta det här tror jag " om gärningsmannen genom inbrott tränger in i en annans bostadslägenhet"
  Inbilla inte folk här att du kan göra envarsgripande om en familj sitter och grillar i din skog/tomt som det var tal om här.
  Då lär du åka dit för misshandel och egenmäktigt förfarande.
   
 11. P
  Medlem · 31 inlägg

  Primusemma

  Medlem
  helt rätt. jag har 1,3 ha och skulle inte bli glad om jag blev "våldgästad"
   
  • Laddar…
 12. M
  Medlem · Västra Götaland · 125 inlägg

  Maijckel

  Medlem

  Såhär skrevs i Statens Offentliga Utredning 1940:12

  "Allmänheten äger icke utan ägarens lov beträda tomt, trädgård och park. Med tomt förstår utredningen här varje område omkring en byggnad, vare sig området blivit föremål för kultiveringsåtgärder eller ej. Är området inhägnat blir i allmänhet hägnaden avgörande för hur stor areal som skall anses vara tomt, såvida icke den inhägnade arealen är osedvanligt stor. I sistnämnda fall torde såsom tomt böra räknas all mark inom hägnaden — även sådan av ren utmarkskaraktär — som ligger inom sådant avstånd från byggnad eller för ägarens trevnad gjorda anläggningar, att dess beträdande rimligen kan antagas inkräkta på ägarens berättigade intresse av att få vara ostörd och ogenerad. Saknas inhägnad, måste i varje fall de närmaste omgivningarna kring byggnaden anses som tomt."
   
  • Laddar…
 13. Claes Sörmland
  Medlem · Sörmland och stan · 11 342 inlägg

  Claes SörmlandPremiumikon: Träd

  Medlem
  Det är fritidsutredningen men hur infördes dessa tankar i lag? Nu för tiden nämns ju allemansrätten i grundlagen med det är ett rätt sentida införande. Innan dess var det ju mer att allemansrätten låg som en bakomliggande princip när man utformade inskränkande lagstiftning, t ex brottsbalken och de där definierade kriterierna för hemfridsbrott. D v s det borde vara ännu mer intressant att läsa de direkta förarbetena (propositionerna) för den lagstiftningen. Hänvisar där lagstiftaren tillbaka direkt till fritidsutredningens avväganden?
   
 14. J
  Byggnadsvårdare · Skåne · 81 inlägg

  jenhul

  Byggnadsvårdare
  Allemansrätten har inget med detta att göra. Detta är ett hemfridsbrott som är reglerat i Brottsbalken. Allemansrätten är till för ytor som befinner sig utan er hemfridszon.

  Ligger er grillplats 20-25 meter från boningshuset så är det bombsäkert inom er hemfridszon. Den som befinner sig där begår ett hemfridsbrott.

  Att ha rätt och få rätt är två olika saker. Tro mig, jag har försökt. Ni kan inte tala människor till rätta om de saknar folkvett och ni kommer inte att få hjälp av polisen, de har för mycket annat att göra. Man kan skrämma bort de fega genom att skälla ut dem. Rör det sig om människor med personlighetstörningar fungerar inte detta.

  Det enda som hjälper är att bygga någon form av stängsel som människor utan folkvett inte kan klättra över. Ni kan utan problem stängsla upp till 100 meter runt om ert boningshus så länge stängslet står på er fastighet.

  Om någon grillsugen utan folkvett stör sig på ert stängsel så kan de prova att polisanmäla er. Sov lugnt, polisen kommer inte att göra ett skit. Det är trist med stängsel på en naturtomt men det är ännu tristare med att inte få vara ifred hemma hos sig själv.

  Strunta i alla förvirrade svar om allemansrätten, den har inget med saken att göra. Alla allemanstalibaner får gärna sätta ut sin adress till sitt hus så kommer jag och några polare och har grillparty där. Varje söndag 13:00.

  Dessa diskussioner brukar förvirras av diversa Berra, Roffe och Gurra som inte förstår vad ett hemfridsbrott är. Strunta i deras missupfattningar. Ovan gäller.
   
 15. M
  Medlem · Västra Götaland · 125 inlägg

  Maijckel

  Medlem
  Kanske blev lite otydligt när jag bara klistrade in ett citat sådär...

  Citatet gäller alltså utredarens redogörelse av det aktuella rättsläget beträffande allmänhetens rätt att färdas över och vistas på annans mark.

  Detta var alltså år 1940. Sedan dess har ju HD uttalat att sedvanerätt (som allemansrätten är) tar minst 90 år av ändrade förhållanden att förändra innebörden utav. Den sedvanerättsliga utvecklingen har alltså inte förändrats på de 82 år som passerat sedan utredningen skrevs.

  För TS del ville jag med citatet förmedla att även "park" ingår i den s.k. hemfridszonen

  Om utredningen ledde till någon förändring i lagen kan jag faktiskt inte svara på, och jag tolkar allemansrättens införande i grundlagen (1994) som något lagstiftaren kände sig tvungen att nämna där eftersom man 1995 genom inträdet i EU därmed förband sig till EU's syn på egendomsskyddet (och sverige är ju ganska ensamt om "allemansrätt" på EU-nivå). Numera är också allemansrätten (utan närmare förtydligande) införd som ett undantag till egendomsskyddet i samma paragraf i grundlagen.
   
  • Laddar…
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.