Byggahus.se

Alla: strandskyddet

 1. Nötegårdsgubben
  Skogsägare · Nivå 19
  fram till 1975 var strandskydd något som uttryckligen behövde införas på ett område, nu är det tvärt om, att grundregeln är att man inte får exploatera strandnära mark man äger.

  Är detta något ni är intresserade av att ändra tillbaka? I så fall, vilken typ av områden tycker ni ändå borde skyddas? Och, vare sig ni vill lätta på reglerna eller ej, förtjänar markägarna någon kompensation för att de inte får nyttja sin egendom på samma sätt som alla andra?
   
  • Laddar…
 2. Maria Kjellberg
  Sakkunnig/Kommunalråd Miljöpartiet Nivå 1
  Den möjligheten finns redan idag där det är lämpligt, dels genom LIS och strandskyddsdispens
   
 3. Robert Hannah
  Riksdagsledamot Liberalerna Nivå 1
  Hej Nötegårdsgubbe,

  Strandskyddet behövs för att bevara den biologiska mångfalden. Många strandområden är rika naturmiljöer med känsliga biotoper. Strandskyddet behövs också för människors rekreation och naturupplevelser. Det är en viktig del av allemansrätten som ska värnas för olika typer av friluftsliv och naturturism.

  Vi vill att strandskyddet ska vara starkt, men samtidigt mer flexibelt. Reglerna måste anpassas till att verkligheten ser annorlunda ut till exempel på västkusten jämfört med i Norrlands inland. Vi vill att det ska vara enklare att få bygga strandnära i landsbygdsområden med lågt exploateringstryck. De lokala förutsättningarna måste vara mer styrande.
   
  • Laddar…
 4. Roger Hedlund
  Riksdagsledamot Sverigedemokraterna · Nivå 3
  Hej,

  Sverigedemokraterna vill att strandskyddet förändras så att kommunernas makt stärks och att länsstyrelsernas möjlighet att överpröva kommunala bygglov i strandskyddslägen begränsas. Vi hävdar också att 100 meters strandskydd, tillsammans med allemansrätten och övriga skyddsformer, är ett fullt tillräckligt skydd.
   
 5. Mats Green
  Bostadspolitisk talesperson Moderaterna Nivå 1
  M är det parti som vill genomföra de mest omfattande förändringarna av strandskyddet - framförallt för landsbygdens skull. Vi vill gå från princip om tillåtlighet istället för huvudprincip om förbud. För oss som bor på landsbygden är det uppenbart att det inte är fler tillfälliga besökare som fyller våra skolor och företag - utan fler boende. Vi beklagar att inte alla partier inser detta.
   
 6. Ola Johansson
  Riksdagsledamot Centerpartiet Nivå 2
  Avskaffa strandskyddet i sin nuvarande form så att kommunerna kan besluta själva. Kuster och särskilt känsliga strandlinjer ska självklart skyddas från all slags exploatering.
   
 7. Caroline Szyber
  Riksdagsledamot Kristdemokraterna · Nivå 3
  Kristdemokraterna anser att i glest befolkade områden ska byggande vara tillåtet förutom i områden som pekas ut som skyddsvärda. Det måste också bli enklare att bygga bostäder närmare stränderna även i mer tätbefolkade områden. Vi tycker att berörda markägare alltid ska ges möjlighet att yttra sig innan beslut om utökat strandskydd fattas. Vi vill ha flexiblare regler för strandskyddet
   
 8. Mats Green
  Bostadspolitisk talesperson Moderaterna Nivå 1
  Den möjligheten finns i realiteten inte och därför måste både lagstiftningen men även tillämpningen av den göras om i grunden. Här lämnar länsstyrelsernas tillämpning mkt övrigt att önska. M vill maximera kommunernas inflytande på bekostnad av länsstyrelsernas.
   
 9. Hemmakatten
  Medlem · Nivå 19
  Strandskyddet är till för att låta allmänheten ströva på stränder, även i Sthlms län. Må så vara att man lättar på strandskyddet vid sjöar i inlandet. Även i Norrland finns oerhört många sjöar (och hav)som behöver strandskydd.
   
 10. Ola Johansson
  Riksdagsledamot Centerpartiet Nivå 2
  Avskaffa strandskyddet i sin nuvarande form så att kommunerna kan besluta själva. Kuster och särskilt känsliga strandlinjer ska självklart skyddas från all slags exploatering.

  Framförallt betyder det att byggande på landsbygden kan göras mer attraktivt. idag är det inga banker som vill låna ut till ett hus vars värde sjunker under byggkonstanden så fort det tas i bruk. med attraktiva lägen - strandnära - skulle fler flytta till inlandet, exempelvis i Halland och bidra till att förbättra service och tillväxt.

  Med ett halverat strandskydd bedömer Stockholms handelskammare att det skulle tillskapas 95000 nya bostäder inom Stockholms län o stad
   
  • Laddar…
 11. Caroline Szyber
  Riksdagsledamot Kristdemokraterna · Nivå 3
  Behövs en flexibilitet i reglerna så att det kan byggas i hela landet. Och en byggnation strandnära behöver inte innebära att man inte får tillgång till stränder snarare tvärtom. Norge är ett väldigt bra exempel på hur det i delar av landet snarare öppnat upp möjligheten till besöka stränder, sjöar osv
   
 12. Hemmakatten
  Medlem · Nivå 19
  Men det räcker inte med uppluckrat strandskydd för att landsbygden ska leva och få attraktiva arbetsplatser. Och säg nu inte att folk kan jobba hemifrån. Det är långt ifrån alla som har den möjligheten.
   
 13. Ola Johansson
  Riksdagsledamot Centerpartiet Nivå 2
  Självklart inte, men en större frihet för kommunerna att bestämma betyder att de kan kombinera byggandet med samhällsservice, som exempelvis kollektivtrafik. Nu ligger en död hand över vartenda litet vattendrag och pöl hela Sverige, dammar och grävda diken inräknat. Rimligt!?
   
 14. Caroline Szyber
  Riksdagsledamot Kristdemokraterna · Nivå 3
  Det har du helt rätt i. Landsbygdskommittén kom med flera instressant förslag för att stärka landsbygden.
   
 15. Johan Löfstrand
  Riksdagsledamot Socialdemokraterna Nivå 1
  Vi kan tänka oss att titta vidare på förslagen som togs fram av landsbygdskommittén. vi har idag inga förslag på en total reformering av strandskyddsreglerna