Byggahus.se

Alla: Snabbare bygglov – minskad överklaganderätt

 1. Nötegårdsgubben
  Skogsägare · Nivå 19
  Har läst ett antal svar om att snabba upp processerna och få till färre överklaganden. Jag föreställer mig att det skulle kräva rätt stora inskränkningar i sakägarkretsen för att det skulle vara möjligt.

  Tror ni att det på riktigt går att snabba upp processen med bibehållen rättssäkerhet, och i så fall hur?

  Själv skulle jag kunna tänka mig att man går från en förvaltningsrättslig process till en civilrättslig, så att den som blir skadad av ett bygge får stämma byggherren. Känns dock väldigt osvenskt och föga sannolikt att just det kommer ske.
   
 2. Ola Johansson
  Riksdagsledamot Centerpartiet Nivå 2
  Överklagande av mydighetsbeslut är värd att försvara med näbbar o klor, men är det rimligt att även sådan som inte berörs ska kunna överklaga ett bygglov i t ex en gfrannkommun. Och vi vill utreda en konstand som hindrar okynnesöverklagande. den ska inte vara hög, men symbolisk.
   
 3. Ola Johansson
  Riksdagsledamot Centerpartiet Nivå 2
  Jag har ett fall där en privatperson fått sitt hus överklagat av naturskyddsföreningen i grannkommunen. Är det OK?
   
 4. Maria Kjellberg
  Sakkunnig/Kommunalråd Miljöpartiet Nivå 1
  Det finns en SOU 2018:46 som tittar på hur man kan utveckla översiktplaneringen och undelätta för efterföljande planering. Där finns en rad intressanta förslag som alla politiska partier, och kommuner kommer att få diskutera. Denna utredning är initierad av nuvarande regering.
   
 5. Mats Green
  Bostadspolitisk talesperson Moderaterna Nivå 1
  Definitivt går det. Sverige är inte ett föredöme på vad gäller effektivitet i plan- eller bygglovsprocesser på något sätt. Exempelvis Tyskland har radikalt kortare och effektivare processer där inte rättssäkerheten hämmats på något sätt. Tyskland är ju heller inte känt för att acceptera ”anarki och hafsighet” för att uttrycka sig milt - snarare tvärtom. ;) Vi behöver snäva in sakägarkretsen och antalet gånger man får överklaga samma ärende. Vi behöver ett tydligare fokus på rätten att kunna bo istället för ”rätten” att sätta stopp för andras möjligheter att bo.
   
 6. T
  Lösvirkesbyggare · Nivå 13
  Ja alla har rätt att överklaga.
   
 7. Nötegårdsgubben
  Skogsägare · Nivå 19
  Hinner inte läsa en SOU nu. Skulle den exempelvis kunna innebära att intresseorganisationer bara får överklaga översikts- och detaljplaner medan enskilda bygglov bara får överklagas av rågrannar?
   
 8. Ola Johansson
  Riksdagsledamot Centerpartiet Nivå 2
  Det tycker inte jag är bra.
   
 9. Caroline Szyber
  Riksdagsledamot Kristdemokraterna · Nivå 3
  Allt beror väl samråd mm går till innan. Vet inte om det blir bättre med civilrättslig process ska den då ske i efterhand? Finns andra europeiska länder där får man bygga under överklagande tiden när det gäller samhällsnyttiga byggnationer såsom infrastruktur, sjukhus mm. Och i värsta fall riva. Ett större byggföretag i Sverige sa de skulle tjäna på det.
   
 10. T
  Lösvirkesbyggare · Nivå 13
  Så länge det behandlas snabbt så ser jag ej något problem med en överklagan.
  Problemet är att det ska ta sådan tid.
   
 11. Robert Hannah
  Riksdagsledamot Liberalerna Nivå 1
  Jag är öppen för att diskutera olika modeller för att skynda på överklagandeprocessen - både vem och kostnad för att överklaga. Men jag tror också man behöver titta på frågan om prövningstillstånd i övre rätt - då kan man nekas prövningstillstånd om klagomålet gäller saker som ligger inom det kommunala planmonopolet.

  Robert Hannah, Liberalerna
   
 12. Mats Green
  Bostadspolitisk talesperson Moderaterna Nivå 1
  Instämmer.
   
 13. Roger Hedlund
  Riksdagsledamot Sverigedemokraterna · Nivå 3
  Hej Nötegårdsgubben!

  Det är populärt att lyfta frågor om att snabba upp processer och vi har sett flera förändringar på området där regeringen tillsammans med Alliansen röstat igenom förslag som jag tror få vet vidden av.

  Tidsbegränsade bygglov upp till 15 år är en ny form som gör att man kan kringgå en rad regler i Plan- och bygglagen och som ger oanade effekter för de nya bostädernas grannar och bostadsområde/stadsdel. Detta innebär bara att det byggs nya utsatta områden i Sverige.

  Ett annat förslag som röstats igenom är de nya undantagsregler för asylboende där det inte behövas bygglov, eller godkännande från grannarna och där rätten att överklaga tagits bort.

  Det går att se över byggprocessen men ovan förslag är inget som Sverigedemokraterna ställer sig bakom.
   
  • Laddar…